خانه / سیاسی /  آیا گفتگو با PKK ممکن است؟/ مراد یتکین

 آیا گفتگو با PKK ممکن است؟/ مراد یتکین

سرویس ترکیه- دو هفتە پس از توافقات دلمه باغچە و در شرایط ١٧ مارس این جملە را دمیرتاش خطاب به اردوغان بە کار برد کە “تو را رییس جمهور نخواهیم کرد”. بە نظر اسماعیل بشیکچی کە بیشتر سالهای عمر خود را بە اتهام کردگرایی در زندان بە سر بردە است، این بزرگترین اشتباه HDP بود.

در آغاز باید بگویم: در زمینەی مشروع سیاست، هر چیز ممکن است.
ممکن بودن هر چیز را دو شاخص تعیین می‌کند، اول شرایط موجود و دوم هم وجود یا عدم وجود ارادە در آن مورد.
دیالوگ و گفتگو با PKK، گفتگوهای سیستم ریاستی و قانون اساسی جدید نیز در این چارچوب جای می‌گیرد.
هنگامی از این سخن می‌رانم سخنان نخست وزیر بینالی یلدریم در ٨ ژوئن را کە بە شیوەای سنتی و “بدیهی” هر گونە گفتگو با PKK را رد می‌کند، فراموش نکردەام.
نخست وزیر گفت: “سازمان تروریست” مستقیم و غیر مستقیم پیام می‌فرستد کە “می‌توانیم دیدار داشتە باشیم، می‌توانیم سلاحها را کنار بگذاریم و گفتگو کنیم”، چیزی برای صحبت کردن وجود ندارد.”
در شرایطی کە PKK همە جا را بە میدان جنگ تبدیل کردە و هنوز زمانی از حملات استانبول و میدیات نگذشتە و مرتبا از قندیل تهدیداتی می‌آید، نخست وزیر بە راحتی نمی‌تواند جور دیگری صحبت کند.
رییس جمهور رجب طیب اردوغان بە تازگی اعلام کردە کە از ژوییەی ٢٠١٥ تاکنون “٧٦٠٠ تروریست کشتە و زخمی شدەاند”. در این آمار، کشتە شدەها، زخمی‌ها، اسیران PKK و داعش نیز وجود دارند. در همین مدت مطابق با آمار رسمی نیروهای امنیتی ٦٠٠ سرباز و پلیس نیز کشتە شدەاند.
PKK در ژوییەی ٢٠١٥ و پس از انتخابات ٧ ژوئن، مرحلەی گفتگو را شکستە و جنگ را آغاز کرد. البتە ظهور داعش در جنگ سوریە و حمایتهای تاکتیکی آمریکا از YPG در عملیات کوبانی، در از سر گیری درگیریها در ترکیە نقش داشتەاند، اما موضوع فعلی ما داعش نیست، PKK است.
با ورود بە سال ٢٠١٥، PKK دریافت کە توافقات دلمه باغچە دیگر همچون سال ٢٠١٣ ادامە نیافتە و او کە متفق آمریکا شدە است، از این پس قدرتمندتر شدە و خواست تا شرایط را تغییر دهد.
در همین زمان طبق نظر سنجی‌ها، گفتگوهای اردوغان با PKK برای جمع‌آوری آرا بە نفع حزب عدالت و توسعە، سودی برای AKP نداشتە و بیشتر بە نفع HDP و MHP بودە است.
آن روزها اردوغان بە ویژە از سوی MHP بە این متهم می‌شد کە معاملەی “بفرما این راه حل، ولی باید ریاست را بە من واگذار کنی” را با PKK انجام می‌دهد. از این رو بود کە دو هفتە پس از توافقات دلمه باغچە و در شرایط ١٧ مارس این جملە را دمیرتاش خطاب به اردوغان بە کار برد کە “تو را رییس جمهور نخواهیم کرد” و بقیەی ماجرا کە همە می‌دانیم.
بە نظر اسماعیل بشیکچی کە بیشتر سالهای عمر خود را بە اتهام کردگرایی در زندان بە سر بردە است، این بزرگترین اشتباه HDP بود.
بشیکچی در پاسخ بە سٶالهای BBC ترکی گفت: “گفتن تو را رییس جمهور نخواهیم کرد، اشتباه بود، شاید کردها بە سختی بتوانند پارلمان را قانع کنند، اما می‌توانستند معاملات مٶثری با رییس جمهور داشتە باشند.”
یعنی بشیکچی آنچە دولت باغچلی رهبر MHP بە عنوان یک نگرانی گفتە است را تأیید می‌کند.
بە نظر بشیکچی؛ دست بردن دوبارەی PKK بە اسلحە پس از آنکە HDP در انتخابات ٧ ژوئن توانست ٨٠ کرسی پارلمان را بە دست آورد، “می‌بایست در درجەی بعدی اهمیت قرار می‌گرفت” و “این موضع زیان بزرگی را متوجە HDP کرد.”
بشیکچی بر این باور است کە در صورت ازسرگیری مذاکرات با اوجالان، PKK با آن مخالف خواهد بود، زیرا بر این باور است کە “محتوای نامەهایی کە توسط نمایندگان بە قندیل بردە می‌شود، چیزی بیش از خواستەهای دولت/حکومت نخواهد بود.”
خوب، بە ابتدا برمی‌گردیم، آیا در شرایطی کە این همە خون ریختە شدە و رییس جمهور اردوغان می‌گوید “تا قیامت” این مبارزە را ادامە می‌دهد، از سرگیری گفتگو و مذاکرات با PKK ممکن است؟
بلە، بسیار سخت است، با وجود این همە آزار و نگرانی سخت است.
از سویی دیگر، پس از قطع گفتگوها در اسلو در سال ٢٠١٠ و در زمانی کە مذاکرات در ٢٠١٢ از سرگرفتە شدە بود، PKK در قیاسیە عملیات تروریستی انجام داد، بە پاسگاهها حملە کرد، بە مدارس حملە کرد و انسانهای زیادی کشتە شدند.
بە خوبی بە یاد داریم؛ در زمانی کە اپوزسیون دیدارهای حکومت با PKK را بە عنوان حقارت معرفی می‌کرد و می‌گفت: “هر کە دیدار کند، بی شرف است” مگر آمادەسازی از سرگیری دیالوگ صورت نمی‌گرفت؟ اگر این را نە بە عنوان یک تناقض، بلکە بە عنوان حسن نیت دولت بنگریم، تنشها جای خود را بە پدید آمدن امکانات و احتمالات جدید خواهد داد.
و سرانجام اینکە مگر اولین وظیفەی هر حکومت امنیت جانی ، آرامش و رفاه شهروندان نیست؟
اگر سیاست در زمینەی مشروع و با حسن نیت و برای شادی و آرامش مردم صورت پذیرد، هر چیزی ممکن است.کد مطلب: ۱۰۷۸۹۹لینک گروه تلگرام پایگاه خبرگزاری کردنور

شناسه خبر : 13099

این خبر رو هم ببینید

سلامت قوه قضاییه بدون سلامت جریان وکالت ممکن نیست

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سخن گفتن از سلامت قوه قضاییه بدون سلامت جریان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − 1 =