خانه / سیاسی / بالا گرفتن مناقشات احزاب سیاسی کُرد بر سر آزادسازی شنگال 

بالا گرفتن مناقشات احزاب سیاسی کُرد بر سر آزادسازی شنگال 

در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۴ در عملیاتی گسترده ۲۵ درصد شهر شنگال از اشغال دولت اسلامی عراق و شام(داعش) آزاد شد. اما بعد از آزادسازی بخشی از مناطق استراتژیک این شهر هر کدام از احزاب سیاسی و نیروهای کُرد در صدد برآمدند تا این پیروزی را به نام خود تمام کنند و نقش دیگر جریان ها را در این عملیات کمرنگ جلوه دهند. 

 
هریک از احزاب کُرد می خواهند از عملیات آزادسازی شنگال بهره برداری سیاسی کنند.
در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۴ در عملیاتی گسترده ۲۵ درصد شهر شنگال از اشغال دولت اسلامی عراق و شام(داعش) آزاد شد. اما بعد از آزادسازی بخشی از مناطق استراتژیک این شهر هر کدام از احزاب سیاسی و نیروهای کُرد در صدد برآمدند تا این پیروزی را به نام خود تمام کنند و نقش دیگر جریان ها را در این عملیات کمرنگ جلوه دهند. هنگامی که شنگال به اشغال داعش درآمد و سقوط کرد هیچ یک از احزاب خود را مسئول این شکست نمی دانستند، اما حال که بخشی از این شهر آزاد شده است همگان در پی مصادره به مطلوب کردن پیروزی و بهره برداری سیاسی از آن هستند.
نیروهای پیشمرگ به تنهایی شنگال را آزاد کردند
در آغاز عملیات آزادسازی شنگال، هیویدار احمد، خبرنگار شبکه ماهواره ای رووداو وابسته به حزب دموکرات کردستان(پارتی) که در کوهستان شنگال مستقر بود اعلام کرد: «نیروهای پیشمرگ اقلیم وارد شنگال شدند و هیچ نیروی دیگری آنها را همراهی نکرد.»
اولین نیرویی که وارد شنگال شد
راشد داود، مسئول اطلاع رسانی نیروهای مدافع شنگال در گفتگو با خبرنگار کردپرس اعلام کرد: «در عملیات آزادسازی شنگال نیروهای پیشمرگ، نیروهای مدافع شنگال، حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و نیروهای مدافع کُرد سوری مشارکت داشتند، اما برخی از شبکه های وابسته به احزاب مختلف در پی حزبی کردن این عملیات و مصادره به مطلوب آن هستند. اولین نیرویی که وارد شنگال شد حزب کارگران کردستان و سپس نیروهای مدافع شنگال بودند و در پایان نیروهای پیشمرگ وارد این شهر شدند.»
پیروزی نیروهای پیشمرگ را برنمی تابند
هیمن هورامی عضو شورای رهبری و مسئول روابط خارجه حزب دموکرات کردستان (پارتی) در برنامه ای که از شبکه تلویزیونی زاگرس تی وی وابسته به این حزب پخش شد در خصوص اظهارات جمیل بایک که خواستار تشکیل خودگردانی کرکوک و عراقی متحد شده بود و همچنین صلاح الدین دمیرتاش رهبر مشترک حزب دموکراتیک خلق ها که عدم الحاق شنگال به اقلیم کردستان را خواستار شده بود، گفت: اظهارات بایک و دمیرتاش ازا ین مسئله نشأت می گیرد که آنها پیروزی های نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان را برنمی تابند چراکه این نیروها به پیروزی های چشمگیری در شنگال دست یافته است.
مقامات غیرمسئول به دادگاه تحویل داده شوند
شیرکو آمانج نویسنده و روشنفکر کُرد در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک می نویسد: فاجعه تسلیم شنگال از سوی نیروهای پیشمرگ به داعش علاوه بر اینکه فاجعه انسانی را رقم زد و به قربان شدن هزاران تن و همچنین آوارگی بیش از صدها هزار کُرد ایزدی منجر شد، موجب رویگردانی آنها از کُرد بودن نیز گردید تا جایی که اگر با ایزدی ها صحبت کنید نمی گویند ما کُردیم و یا کُرد ایزدی هستیم بلکه تنها می گویند ما ایزدی هستیم و بس.
وی درخواست می کند که مقامات غیرمسئول که مسبب سقوط شنگال شده اند به دادگاه تحویل داده و مجازات شوند.
شنگال با همکاری و هماهنگی تمامی جریان ها آزاد شد
زبیر عثمان معاون اول دبیر شورای مرکزی اتحادیه میهنی(یکیتی) در گفتگو با سایت شورای مرکزی این حزب اعلام کرد: اظهارات ناخوشایندی در این باره که چه کسی یا چه حزبی این مناطق را آزاد کرد به گوش می رسد. واقعیت این است که نیروهای پیشمرگ با همکاری تمام واحدهای مشترک خود که اعم از ۶ واحد می شد شنگال را از اشغال داعش آزاد کردند.
وی افزود: در این منطقه نزدیک به ۷۰۰ عضو، هوادار و دوستانمان شهید، مجروح و مفقودالأثر شدند و متحمل خسارات فراوانی شدیم.
احزاب سیاسی از قضیه شنگال بهره برداری سیاسی می کنند
بختیار سعد، یکی از ناظرین سیاسی اقلیم کردستان در گفتگو با خبرنگار کردپرس اعلام کرد: تمامی احزاب سیاسی از زمان آزادسازی شنگال سعی کردند تا از این قضیه بهره برداری سیاسی بکنند و این اقدام تنها در راستای تأمین منافع سیاسی آنها صورت می گیرد.
وی افزود: تاکنون شنگال به طور کامل آزاد نشده است و تنها ۳۰ درصد از این شهر به کنترل نیروهای کُردی درآمده است. در آغاز این عملیات حزب دموکرات کردستان از آزادی کامل شنگال خبر داد اما نه تنها آن زمان بلکه تا به امروز نیز این شهر به طور کامل از اشغال داعش خارج نشده است.
این ناظر سیاسی تأکید کرد که در عملیات آزادسازی بخشی از شنگال تمامی احزاب و جریان های کُردی مشارکت داشتند اما معلوم نیست کدام حزب و جریان ابتداء وارد شنگال شد.
نیروهای پ.ک.ک حمله به شنگال را آغاز کردند
فرمانده نیروهای شاخه نظامی پ.ک.ک (HPG) اعلام کرد کە تنها نیروهای این حزب و شاخەهای اقماری آنان، حملە بە شنگال را آغاز کردەاند و نیروهای پیشمرگ پس از اطلاع از ورود نیروهای پ.ک.ک بە شنگال از همان راهی کە آنها گشودە بودند، وارد این شهر شدند.
مراد قاراییلان عضو شورای رهبری و فرمانده نیروهای شاخه نظامی پ.ک.ک دربارە جزئیات عملیات آزادسازی شنگال و نقش نیروهای این حزب و نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان در این عملیات بە تفصیل سخن گفت.
قاراییلان گفت کە اگر نیروهای مدافع خلق و مدافعین کرد سوری و همچنین دیگر نیروهای اقماری پ.ک.ک در حملە داعش در ٣ آگوست ٢٠١٤ مداخلە نمی کردند و بە دفاع از مردم بر نمی خواستند، هزارن تن قتل عام شدە و نسل کشی قرن روی می داد.
وی خاطرنشان ساخت: اگر مداخلە گریلا نمی بود هیچ کردی در شنگال باقی نمی ماند و داعش بە شیوەای استراتژیک سیطرە خود بر منطقە را تثبیت می کرد و کردها دیگر نمی توانستند بە شنگال باز گردند.
عضو رهبری پ.ک.ک دربارە نحوە کمک رسانی نیروهای این حزب بە اهالی شنگال گفت: در نتیجە مقاومت های نیروهای مدافع خلق و نیروهای مدافع زنان در محور شنگال و واحدهای مدافع خلق و واحدهای مدافع زنان (واحدهای نظامی وابستە بە حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریە) از محور شمال سوریە این نیروها توانستند ١٨ آگوست ٢٠١٤ گذرگاهی بە سوی شمال سوریە بگشایند و ١٥٠ هزار تن را از دست داعش نجات دهند.
قاراییلان همچنین اشارە کرد کە همزمان با این عملیات نیروهای پ.ک.ک، این نیروها از کوهستان شنگال نیز محافظت کردە و از سیطرە داعش بر این کوهستان جلوگیری بە عمل آمد.
وی در این بارە گفت: راهزنان (عناصر داعش) بە صورت مداوم بە کوهستان شنگال حملە ور می شدند، اما همیشە این حملات در هم شکستە می شد و بدین نحو از ورود عناصر پلید داعش بە این کوهستان جلوگیری شد و جان ١٠ هزار نفر حفظ شد.
فرمانده نیروهای شاخه نظامی پ.ک.ک تصریح کرد کە اگر عملیات های گریلا نمی بود، هیچ نیرویی نمی توانست شنگال را نجات دهد.
قاراییلان اعلام داشت: همزمان با حفظ جان آوارگان در کوهستان شنگال با تاکتیک گریلا و در مدت زمانی چهار ماهە، حملات پی در پی علیە داعش انجام شدە است و از سویی دیگر بە صورت اساسی آمادەسازی برای انجام عملیات آزادسازی شنگال صورت گرفت و در این چارچوب نیز از نیروهای پیشرگ اقلیم کردستان برای این منظور دعوت بە عمل آمد تا با همکاری همدیگر فرماندهی مشترکی برای رسیدن بە این هدف تشکیل شود.
وی در خصوص تلاش ها برای تشکیل فرماندهی مشترک میان نیروهای پ.ک.ک و پیشمرگ در راستای آزادسازی شنگال گفت: این تلاش بە نتیجە نرسید و نیروی پیشمرگ و نیروهای مدافع خلق هرکدام جداگانە برای آزادسازی شنگال اقدام کردند. نیروی پیشمرگ از محور زومار گذرگاهی را گشود و نیروهای مدافع خلق با همکاری مدافعین کرد سوری از سمت شمال سوریە گذرگاهی را گشودند و بدین نحو عملات آزادسازی روستاهای شمال شنگال آغاز گردید.
قاراییلان افزود: در روز ٢٠ دسامبر نیروهای ما بە سوی مرکز شنگال پیشروی کردند و عملیات هایشان در اطراف شهر شنگال آغاز گردید و توانستند ساعت ١١ پیش از ظهر، وارد شهر شوند و از این ساعت درگیری آغاز گردید.
وی اشارە کرد کە دو سە ساعت پس از حملە گریلاها بە شنگال، هنگامی کە فرماندهی پیشمرگ از ورود گریلا بە شهر شنگال باخبر می شوند، از همان راە، نیروی پیشمرگ را بە داخل این شهر می برند.
فرمانده نیروهای شاخه نظامی پ.ک.ک بە بیان جزئیات بیشتری در این بارە اشارە می کند و می گوید: هنگامی کە نیروهای پیشمرگ وارد شهر شنگال می شوند خطاب بە گریلاها اعلام می کنند کە چرا آنها را در جریان این اقدام قرار ندادە و طرح و برنامە آنها کە حملە بە شنگال در دو سە روز دیگر بودە را بر هم زدەاند کە در مقابل گریلاها پاسخ دادەاند: بە این دلیل شما را در جریان این عملیات قرار ندادیم کە شما نیز هیچگاە هیچ اطلاعاتی دربارە طرح ها و برنامە های عملیاتیتان در اختیار ما قرار نمی دهید و تمایلی بە انجام دادن عملیات مشترک ندارید و بە همین دلیل ما طرح و برنامە خود را اجرایی کردیم.
وی بە بروز اختلاف و منازعە میان نیروی پیشمرگ و گریلا بر سر نحوە آغاز عملیات آزادسازی شنگال اشارە می کند و می گوید در نهایت، نیروهای پیشمرگ و نیروهای پ.ک.ک با همکاری هم تا روز بعد علیە داعش می جنگند.
قاراییلان تاکید می کند کە عملیات آزادسازی شنگال عملیات مشترک گریلا و نیروهای پیشمرگ نبودە و می افزاید: عملیات در مرکز شنگال فقط از سوی فرماندهی نیروهای مدافع خلق در شنگال و فرماندهی کل واحدهای مدافع شنگال طراحی و برنامە ریزی شدە بود و طرح نیروهای پیشمرگ حملە بە شنگال طی چند روز دیگر بودە است، اما هنگامی کە نیروهای پ.ک.ک وارد شنگال شدەاند، نیروهای پیشمرگ نیز وارد جنگ شدند و بە شیوەای عملی، همکاری میان دو نیرو صورت پذیرفت.
مراد قاراییلان در ادامە سخنانش اعلام کرد کە پ.ک.ک تاکنون برای دفاع و حفاظت از شنگال ١١٥ کشتە داشتە است و در پایان تاکید می کند کە هیچ کس نمی تواند واقعیات آزادسازی شنگال و عاملان آن را انکار کند.
احزاب کُرد نگران شنگال نیستند
آمد حسن یکی از روزنامه نگاران کُرد در گفتگو با خبرنگار کردپرس اعلام کرد: آن گاه که شنگال از سوی عناصر داعش اشغال شد هیچ حزب و جریانی در قبال آن احساس مسئولیت نکرد و هر کسی سعی داشت خطا را متوجه دیگری سازد اما از آغاز حملات به شنگال و تلاش برای آزادسازی آن، احزاب، به ویژه حزب دموکرات، پ.ک.ک و اتحادیه میهنی دست به هیاهو و حملات رسانه ای علیه یکدیگر زدند، اما زمانی که موفق نشدند مرکز شنگال را به کنترل خود دربیاورند و با مقاومت داعش روبرو شدند این هیاهوها سمت و سوی دیگر گرفت و همه در پی نسبت دادن افتخارات این پیروزی به حزب خود بودند.
این روزنامه نگار تأکید کرد: هم اکنون شاهد به راه افتادن جنگ رسانه ای میان احزاب هستیم و همه می خواهند خود را دلسوز شنگال معرفی کنند و هدف اصلی آنها نیز مطرح کردن خود در عرصه سیاسی منطقه است اگرنه آنها نگران آزادسازی شنگال نیستند زیرا اگر اینگونه بود در زمان حمله داعش تا آخرین قطره خون، مقاومت می کردند و اجازه نمی دادند شنگال فوری سقوط کند. به هر حال اهمال و عدم احساس مسئولیت و انجام وظیفه باعث سقوط شنگال شد و اکنون دیگر نباید حجب و حیا را کنار گذاشته و آزادسازی شنگال را در بوق و کرنا بدمند حال هر حزبی که می خواهد باشد.
پارتی: نیروهای پیشمرگ شنگال را آزاد کردند
علی عونی عضو شورای رهبری حزب دموکرات کردستان(پارتی) تأکید کرد: از توانایی نیروهای پیشمرگ در آزادسازی شنگال اطمینان خاطر داشتیم، چراکه مسعود بارزانی وعده پیروزی شنگال را داده بود و بارزانی وعده ای نمی دهد که قادر به انجام آن نباشد.

شناسه خبر : 16777

این خبر رو هم ببینید

امیر دریادار ایرانی: امروز هیچ قدرتی توان تجاوز به مرزهای دریایی ایران را ندارد

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز به واسطه اقتداری که در مرزهای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + هشت =