خانه / سیاسی / در دیدار با هاشمی رفسنجانی مطرح شد: نامشخص بودن جایگاه کردها در ساختار سیاسی ایران / استفاده ابزاری از حقوق و مطالبات اقوام و مذاهب درفصل اتنخابات

در دیدار با هاشمی رفسنجانی مطرح شد: نامشخص بودن جایگاه کردها در ساختار سیاسی ایران / استفاده ابزاری از حقوق و مطالبات اقوام و مذاهب درفصل اتنخابات

مطالبات اقوام و مذاهب کُرد واهل سنت ازجمله حقوق مندرج در قانون اساسی که هنوز اجرایی نشده است توسط آقای دکترمحمد رئوف قادری نماینده ادواری مجلس شورای اسلامی به نمایندگی ازجمع حاضر بصورت مشروح مطرح و کتباً تقدیم ایشان گردید

جمعی از نمایندگان کُرد واهل سنت وفرزندان شهدا در دیدار با آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار پیگیری مطالبات اهل سنت و اقلیت های قومی توسط وی شدند.
به گزارش کردپرس، دراین دیدار که اواخر اسفند ماه سال ۹۲ انجام گرفت جمعی از نمایندگان ادواری مجلس شورای اسلامی و فرزندان شهدا ازجمله مصطفی محمدی،عبدالله سهرابی،محمد محمدرضایی،امین شعبانی،یوسف بسنجیده ،دهقانی،جمشید زهی،از استانهای کرمانشاه،کردستان،آذربایجان غربی، گلستان وسیستان وبلوچستان وهمچنین جمعی از فرزندان شهدا از جمله برادران کُردبهمن و سعید پور حضورداشتند.
مطالبات اقوام و مذاهب کُرد واهل سنت ازجمله حقوق مندرج در قانون اساسی که هنوز اجرایی نشده است توسط آقای دکترمحمد رئوف قادری نماینده ادواری مجلس شورای اسلامی به نمایندگی ازجمع حاضر بصورت مشروح مطرح و کتباً تقدیم ایشان گردید.
دکتر رئوف قادری در گفتگو با کردپرس گفت: بنده در این جلسه به جناب آقای هاشمی گفتم که کُردها درهرجای از جهان خود را ایرانی میدانند و بر این باورند که تمدن ایران زمین مدیون تلاش های هزاران ساله آنها می باشد وافتخار کُرد ایرانی این است که اولین حاکمیت دمکراتیک در ایران در ۲۷۱۴ سال پیش توسط دیاکو، حاکم مادها بنا نهاده شد وجای بسی تعجب است که این افتخار تاریخی اکنون عالماً وعامداً به بوته فراموشی سپرده شده و در اوراق تاریخی ایران به آن اشاره نمی شود، ونوروز گواهی صادق بر این مدعاست.
وازهمه تأسف بارتر اینکه پس ازسه دهه ازعمرجمهوری اسلامی ،جایگاه اقوام ومذاهب از جمله کُرد واهل سنت در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور هنوز در هاله ی ازابهام قرار دارد وما هنوزنمیدانیم این دیواربی اعتمادی درمقابل کُرد واهل سنت کی تخریب خواهد شد.
درجنگ هشت ساله اهداف و انگیزه ها مشترک بود ،همه ی ملت ایران از هر قوم و مذهبی بدون تبعیض و با احساس مشترک از کیان حکومت وسرزمین خود دفاع کردند و نتیجه آن پیروزی ملت و ناکامی دشمن بود. چون در جنگ به ما اعتماد کردید،درحالی که در جنگ به دوست هم باید مشکوک بود .
اما پس از آن و در فصل تقسیم غنائم ما را فراموش نمودید اما اکنون آنچه بیش ازهرزمان دیگری ما را رنج می دهد،تبعیض و نابرابری و عدم حضور درساختار سیاسی قدرت و ثروت در کشوراست. متأسفانه ازحقوق ومطالبات اقوام ومذاهب درفصل اتنخابات استفاده های ابزاری می شود ، کاندیداهای ریاست جمهوری در زمان انتخابات از حقوق برابر ورفع تبعیض ها و نابرابری ها حرف می زنند ،اما پس از پیروزی وعده های خود را فراموش می کنند و باز با نگاه امنیتی به اداره این مناطق می پردازند وعملاٌ درساختارسیاسی کشور شهروند درجه یک ودو را به تصویر می کشند ،درتاریخ گذشته ایران واسلام خط کشی های قومی و مذهبی درمیان مردم ایران معنا ومفهوم نداشته است واکنون هم نباید وجود داشته باشد واگرهست محصول سوء تدبیردولتمردان وافکارواندیشه های کوته نظران است که با افکارواندیشه های بلند امام راحل ورهبری وقانون اساسی درتضاد است.
جناب آقای هاشمی بی توجهی دولتمردان به حقوق اقوام ومذاهب نشانه بی لیاقتی اقوام نیست بلکه تنیجه سوء تدبیرها ونگاه امنیتی آنان به اقلیت های قومی ومذهبی است.
امروز مراکز علمی ایران وجهان مملو از حضور نخبگان و دانشمندان کُرد واهل سنت است و هرروز وهرساله شاهد افتخار آفرینی آنان برای کشورمان هستیم.
بی توجهی دولت های مختلف به حقوق اقوام و مذاهب این باور رابه ذهن متبادر میسازد که گویا تبعیض و نابربابری برای سیاست مداران و دولت مردان یک استراتژی و برای ما یک تراژدی میباشد. جناب آقای هاشمی حدود (۰۰۰،۲۵) مدیرعالی رتبه وارشد دربخش های مختلف حکومت اعم ازاجرائی ،قضایی ،علمی،نظامی،انتظامی،امنیتی،شوراهای عالی،مجامع وهیئت مدیره شرکت های دولتی برکشورمدیریت می کنند و احکام صادره در این خصوص بیش (۰۰۰،۲۰۰) بارتکرار ودست به دست گشته است که متأسفانه سهم اقوام و اهل سنت اعم از کُرد و بلوچ و ترکمن در ساختار سیاسی قدرت درحد صفر است واین در حالی است که سهم آنان در تحولات سیاسی کشور بیش از ۲۵% است.
استعدادهای بالقوه دیپلماسی و سوق الجیشی این مناطق و ظرفیت های ارزشمند آن در بخش بازرگانی،کشاورزی،صنعتی،معدنی وهمجواری آن با کشورهای منطقه و غنای فرهنگی آن فرصتی استثنایی برای توسعه سیاسی،امنیتی،اقتصادی و فرهنگی کشور و حل چالش های فرارو در حوزه مسائل بخشی و فرابخشی خصوصاٌ درحوزه اشتغال و حل بحران بیکاری است.
که متأسفانه مغفول واقع شده اند و به دلیل عدم استفاده از نیروهای کارآمد وسرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت های مناسب اقتصادی و نداشتن استراتژی وبرنامه ریزی مناسب به بوته ی فراموشی سپرده شده اند. امروز درآمد سرانه مناطق قومی ومذهبی خیلی کمتر ودرصد بیکاری این مناطق خصوصاٌ درمیان تحصیل کردگان خیلی بالاتر ازمیانگین کشوری است و نیرو های جوان و فعال ما سرخورده و تحقیر شده اند و این یک خطر جدی برای امنیت پایدار کشور است.
جناب آقای هاشمی به اعتقادبنده واژه ی اقلیت های قومی و مذهبی در ایران معنا و مفهوم واقعی ندارد.
زیرا در کشورما هیچ قومی به تنهایی اکثریت نیست پس اقلیتی هم وجود نداردو ایران متعلق است به همه ی ایرانیان و اسلام نیز مساوی است با شیعه به اضافه سنی،اسلام منهای سنی و یا شیعه نیزمعنایی ندارد.
در نتیجه محروم کردن بخشی ازمردم ازحقوق سیاسی واجتماعی باعدالت اسلامی وحقوق انسانی درتضاد است وزیبنده ی نظام جمهوری اسلامی نیست،چشم هاراباید شست ،جور دیگری باید دید. جناب آقای هاشمی، نزد شما از درد ورنج مردم گفتن زیره به کرمان بردن وازراه چاره و درمان گفتن نیز لقمان آموختن است،زیرا حضرتعالی بهتر ازهرکسی با درد ورنج و مطالبات مردم وهمچنین راه چاره و درمان آن آشنا هستید.
حضرتعالی یکی از مهمترین شخصیت های تأثیرگذار در تحولات سیاسی ،اقتصادی،فرهنگی واجتماعی نظام سیاسی کشور هستید،نگویید که حل این موضوع در توانایی شما نیست،که بس جای تعجب دارد،چون ما به توانایی شما ایمان داریم.
این شما بودید که جنگ تحمیلی را با نظر امام به پایان رساندید،در دوران سازندگی کشور را بدون سرمایه و پول کافی مدیریت کردید و باز این حضرتعالی بودید که با توجه به نیاز کشور به توسعه سیاسی ،مدیریت و سکانداری کشور را به اصلاح طلبان و منادیان گفتگوی تمدن ها سپردید،صبر وشکیبایی جنابعالی در دوران عزلت نشینی که نشان ازعلاقه ودلباختگی شما به آرمان های انقلاب اسلامی دارد زبانزد خاص و عام است،و باز این شما بودید که با تدبیر و درایت ستودنی که حاکی از هوشمندی سیاسی آنجناب حکایت دارد در انتخابات ریاست جمهوری دوره ی یازدهم،کلید تدبیروامید را به شخص و دولتی اعتدال گرا سپردید تا بدین وسیله از تأثیر مخرب جریان های افراطی جناحین سیاسی کشور جلوگیری کنید.
 و باز این شما هستید که با ورود به حل موضوع مطالبات وحقوق اقوام ومذاهب می توانید گره ناگشوده و بسته تبعیض و نابرابری را بگشایید ومرهم زخم کهنه چندین ساله اقلیت های قومی و مذهبی باشید.
دکتر قادری در خصوص پیشنهاد پایانی اش به آقای هاشمی گفت: در پایان من ب آقای هاشمی عرض کردم که بنده فقط یک پیشنهاد به جنابعالی دارم و آن این است که: جناب آقای هاشمی،شما ودیگر مسئولین نظام به ملت ایران خصوصاٌ مردم ما بدهکارید و ما طلبکار،فلذا خواهش میکنم با تأسی از این کلام قدسی که می فرمایید((حاسِبوا انفُسکُم قبلَ اَن تُحاسَبُوا)) در این دنیا با ما تصویه حساب کنید زیرا هم خدا نزدیک است و هم قیامت، نگذارید این حساب وکتاب به روز قیامت کشیده شود،چون در روز قیامت دیگر نه شما فرصت دفاع از خود را دارید و نه ما حق بخشش.
کتاب پر افتخار جمهوری اسلامی ودفترخاطرات جنابعالی یک فصل ناتمام دارد آنهم فصل حقوق اقلیت های قومی ومذهبی است.با اجرای عدالت و رعایت حقوق اقوام و مذاهب وحل این موضوع این افتخار را نیز به مجموعه افتخارات خود اضافه کنیدکه مطمئنناٌ جنابعالی قادر به پیگیری و انجام آن هستید. طرح این مسائل نزد شما به معنای مطالبه این حقوق فقط از شما نیست ما این مطالبات را به نمایندگی از مردم وازتریبونهای مختلف بارها وبارها ازمسئولین عالی رتبه نظام خصوصاٌ رؤسای جمهوری خواسته ایم وبازهم مطالبه خواهیم کرد.متأسفانه تاکنون پاسخ واقدامی در خور شأن نظام اسلامی و مردم گرانقدر خود دریافت نکرده ایم واین بی توجهی شایسته و زیبنده جمهوری اسلامی ایران که پرچمداروجلودار دفاع ازحقوق دیگراقلیت های قومی و مذهبی در اقسا نقاط جهان است نمی باشد. امیدوارم با توصیه های و پیگیری های جنابعالی،رؤسای قوای سه گانه و همه دولت مردان خصوصاٌ ریاست محترم جمهوری در قالب طرح ده ماده ای حقوق اقوام و مذاهب اقدام جدی و منطقی به عمل آورند. لازم به یادآوری و تأکید می باشد: (در حقیقت مشارکت مردم ما در انتخابات و آرای قابل توجه و تأثیرگذار کُردواهل سنت ایران به دولت تدبیر وامید معنادار بود واکنون نیز درانتظار پاسخ معنا دار می باشند.)
این نماینده سابق مجلس در خصوص اظهارات آقای هاشمی در این جلسه گفت: درپایان این دیدار رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تأکید برحق بودن این مطالب اظهار داشتند: من تمام صحبت های آقای قادری و خواسته های شما را قبول دارم وآن را برحق میدانم ووظیفه حکومت است نسبت به تأمین این خواسته ها اقدام قابل قبولی که شایسته نظام اسلامی و فراخور جایگاه اقوام ومذاهب باشد بردارد ومن نیز پیگیر مطالبات مردم شما خواهم بود وآنرا به مسئولین اجرایی منتقل می کنم دولت آقای روحانی به صورت جدی بر تأمین این خواسته ها تأکید دارد.البته موانعی وجود دارد بخشی از این موانع ساختاری و بخشی از آن فرهنگی است لازم است این موانع برطرف شوند،دولت در پی فرصت است ودرزمان مناسب اقدام خواهد کرد.
 
کد مطلب: ۶۱۲۱۸  |  تاريخ: ۱۳۹۳/۱/۱۶  |  ساعت: ۱۲ : ۱۲

شناسه خبر : 19423

این خبر رو هم ببینید

بلومبرگ: سرکردۀ جدید داعش در استانبول دستگیر شد

روزنامۀ بلومبرگ از قول مقامات ترکیه مدعی شد، سرکردۀ جدید داعش در استانبول توسط پلیس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × دو =