خانه / سیاسی / عضو رهبری اتحادیه میهنی کردستان تشریح کرد: حمایت های ایران از اقلیم کردستان در جنگ علیه داعش

عضو رهبری اتحادیه میهنی کردستان تشریح کرد: حمایت های ایران از اقلیم کردستان در جنگ علیه داعش

مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در نامەای رسمی برای دکتر حسن روحانی : ایران اولین کشوری بود کە در مقابل حملات دولت اسلامی عراق و شام (داعش) از منافع اقلیم کردستان دفاع کرد

یکی از اعضای رهبری اتحادیە میهنی کردستان (یکیتی) ضمن اشارە بە اینکە جمهوری اسلامی ایران در مقابلە با خطر داعش، پیش از آمریکا بە کمک اقلیم کردستان عراق شتافت، آشکار ساخت کە در عملیات آزادسازی جلولا و سعدیە از اشغال داعش، ایران از طریق حملات توپخانەای از نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان و ارتش عراق پشتیبانی کردە است.
بە گزارش خبرگزاری کردپرس، فرید اسە سرد عضو رهبری اتحادیە میهنی کردستان، گفت: مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در نامەای رسمی برای دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بە این واقعیت اشارە کردە است کە ایران اولین کشوری بود کە در مقابل حملات دولت اسلامی عراق و شام (داعش) از منافع اقلیم کردستان دفاع کرد.
اسە سرد در گفتگو با پایگاە خبری – تحلیلی کردی زبان « ملت » دربارە مقایسە همکاری های ایران و ترکیە با اقلیم کردستان عراق گفت: برای ما مسئلە حائز اهمیت در این مقطع این نیست کە ایران و ترکیە را با هم مقایسە کنیم، اما وضعیت جدیدی پیش آمدە است کە در این وضعیت، ترکیە هیچ اقدامی را برای اقلیم کردستان انجام ندادە است. فقط با اعزام ١٥٠ نیروی پیشمرگ بە کوبانی موافقت کرد.
وی دربارە کمک های ایران بە اقلیم کردستان گفت: ایران در جنگ های خازر، مخمور، سعدیە و جلولا حضور و همکاری داشتە است و این حضور و همکاری در نتایج جنگ تاثیرگذار بودە است.
 این عضو رهبری اتحادیە میهنی کردستان تشریح کرد: در جنگ های سعدیە و جلولا ترکیە هیچ نوع پشتیبانی و حمایتی از نیروهای پیشمرگ در مقابل داعش نداشت و این در حالی بود کە آمریکایی ها از طریق هوایی از نیروهای پیشمرگ و ارتش عراق پشتیبانی می کردند و ایرانی ها هم از طریق توپخانە بە این نیروها کمک می کردند.
فرید اسە سرد در ادامە افزود: اگر نقش ترکیە و ایران در حمایت و کمک بە نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان در مقابلە با داعش را با هم مقایسە بکنیم، نقش آفرینی ایران در راستای منافع اقلیم کردستان بودە است و این در مورد ترکیە صدق نمی کند و این کشور در جبهە ضد ترور قرار نگرفتە است.
این سیاستمدار کُرد عراقی گفت: مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان در اظهارات و نامەای رسمی برای رئیس جمهوری ایران تصریح کردە است کە ایران اولین کشور و حتی پیش از آمریکا بە یاری اقلیم کردستان شتافته است و چنان عملکردی داشتە کە خطری متوجە منافع اقلیم کردستان نشود.
وی در تشریح منافع ایران در حمایت از اقلیم کردستان و دیدگاە هایی کە همکاری های ایران با اقلیم کردستان را با دیدە شک می نگرند گفت: برخی احزاب، جریانات و سیاسیون با دیدە شک و تردید همکاری های ایران با اقلیم کردستان را تحلیل و تفسیر می کنند و می گویند کە هدف ایران رسیدن بە منافع خود می باشد نە دلسوزی برای اقلیم کردستان؛ اما واقعیت این است کە همە کشورها در راستای منافع خود سیاست هایشان را تعیین می کنند، اما بسیاری اوقات، تحولات بە سمت و سویی پیش می رود کە منافع کشورها در یک سمت و سو قرار می گیرد. برای مثال؛ در حال حاضر عراق، آمریکا، کُردها و ایران دارای منافع مشترکی هستند و همگی آنها تنها یک هدف دارند و آن هم نابودی داعش است و این واقعیت موجب می شود کە این بازیگران با هم هماهنگ باشند.
عضو رهبری یکیتی دربارە منافع حزبش در روابط با جمهوری اسلامی ایران و بە ویژە در جنگ های اخیر با داعش گفت: یکیتی هیچ گاە انکار نکردە است کە بهترین رابطە را با همسایە مهمی همچون ایران دارد و این کشور همسایە مهم و تاثیرگذاری برای اقلیم کردستان و عراق می باشد و هدف ما وجود روابطی مستحکم با این کشور بودە است، بە ویژە در این مقطع جدید کە دارای اهداف مشترکی هستیم و این منافع مشترک در چارچوب منافع اقلیم کردستان است و این مسئلە کە ما از این رابطە در راستای منافع خود و خدمت بە مردم اقلیم کردستان و برقراری امنیت و ثبات سود می بریم هیچ مشکلی ندارد.
فرید اسە سرد دربارە سیاست های در پیش گرفتە از سوی ایران و ترکیە در قبال مسئلە کُرد تصریح کرد: موضع دو کشور ایران و ترکیە در قبال اقلیم کردستان نزدیک بە هم می باشد، اماهر دو کشور همکاری های بازرگانی و اقتصادی با اقلیم کردستان داشتەاند و در حوزە همکاری های سیاسی شاهد پیشرفت های قابل ملاحظەای هستیم، اما روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با اقلیم کردستان گستردەتر و مستحکم تر می باشد. برای مثال در آنکارا پایتخت ترکیە، نمایندگی رسمی دولت اقلیم کردستان وجود ندارد، اما نمایندگی رسمی دولت اقلیم کردستان در تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.
وی دربارە مواضع، برنامەها و سیاست های ایران و ترکیە در قبال جمعیت کُردی در داخل این کشورها گفت: بە نسبت جمعیت کُردی و مسائل و مشکلات آنها، سیاست ایران بە نسبت کشور ترکیە منعطف تر می باشد و جمهوری اسلامی ایران در این بارە پیش قدم تر است.
فرید اسە سرد عضو رهبری اتحادیە میهنی کردستان در پایان تاکید کرد: اتحادیە میهنی از هر دو کشور ایران و ترکیە درخواست دارد کە حقوق جمعیت کُردی خود را در نظر بگیرند و برای احقاق آن تلاش نمایند و این مهم برای هر چە بیشتر گستردە و مستحکم تر شدن روابط با اقلیم کردستان بسیار حائز اهمیت می باشد و اقلیم کردستان نیز از حل مشکلات کُردها در منطقە از راه های سیاسی و با رسیدن بە توافق با کشورهای خود بیشترین نفع را می برد.
 
 
کد مطلب: ۷۴۰۱۴  |  تاريخ: ۱۳۹۳/۹/۵  |  ساعت: ۱ : ۴۲

شناسه خبر : 17015

این خبر رو هم ببینید

بلومبرگ: سرکردۀ جدید داعش در استانبول دستگیر شد

روزنامۀ بلومبرگ از قول مقامات ترکیه مدعی شد، سرکردۀ جدید داعش در استانبول توسط پلیس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − شش =