خانه / اجتماعی / قتل نفس یا خلاصی کدام یک صحیح است؟

قتل نفس یا خلاصی کدام یک صحیح است؟

کردنور گزارش میدهد: شاید بار ها و بار ها شنیده یا دیده باشید که یک نفر به دلیل خودکشی از دنیا رفت یا اینکه جان سالم به در برد.

روزانه در ایران خودکشی هایی ثبت میشود که شنیدن آن باعث میشود برای چند لحظه ای در فکر فرو برویم و دانستن علت واقعی آن برای ما دغدغه شود .

خودکشی همان قتل نفس است که در کشور اسلامی ما طبق آیات قرآن واحادیث مجازاتی دارد.

 آیه ۳۰ سوره نساء : هرکسی که این عمل را از روی تجاوز و ستم انجام دهد به زودی اورا در آتشی وارد خواهیم ساخت و این کار برای خدا آسان است

گناه خودکشی از نظر روایات: خودکشی کردن از جمله گناهان کبیره است که انسان بعد از ارتکاب به آن فرصت توبه پیدا نمیکند و خداوند او را در آتش جاویدان قرار میدهد.

به سختی آدرس چند خانواده را پیدا کردم که فرزندشان و یا همسایشان خودکشی کرده بود یکی از سخت ترین و نارحت کننده ترین آن داستان زنی بود به اسم شیدا، داستان زندگی‌اش را از همسایه های نزدیکشان پرسیدم: یکی از همسایه ها اینگونه داستانش را نقل کرد، شیدا از خانواده ی فقیری بود که مادرش را زمانی که چندسال بیشتر نداشت از دست داد و چون پدرش ازدواج مجدد کرد مجبور شد در ۱۲ سالگی با مردی زندان رفته و بیکار ازدواج بکند از او پرسیدم آیا  فرزندی دارد؟گفت بله یک پسر ۷ ساله به اسم پارسا دارد.

خیلی کنجکاو بودم دلیل خودکشی شیدا را بدانم پرسیدم دلیل خودکشی چه بود؟ گفت شیدا چون از خانواده ی فقیری بود خانواده شوهرش با او رفتار مناسبی نداشتند و از خانه بیرونش کردند وقتی هم به منزل پدری برگشت با رفتار نامناسب خانواده مواجه شد و همین باعث شد تا  خودسوزی بکند با شنیدن این داستان قلبم به درد آمد تا چه حد خانواده ای می تواند در حق یک  زن بدباشد؟ آیا شیدا و شیدا های دیگر حق زندگی ندارند؟ آیا پسرش حق این را نداشت که با مهر و محبت مادرش بزرگ شود؟ ما انسان ها به کجا می رویم چرا باید عرصه زندگی را آنقدر بر کسی تلخ کنیم که مجبور به قتل نفس شود؟.

در راه خانه دختر دیگری بودم که ۳ بار اقدام به خودکشی کرده بود در راه با خودم فکر میکردم که چگونه با او حرف بزنم؟ آیا دلایل این کار را به من میگوید؟ همینطور که با خودم کلنجار می رفتم به کوچه شان نزدیک شدم کوچه ای خاکی با شیب تند خانه شان یک در دوتایی رنگ و رو رفته داشت و پله ای سیمانی جلوی درشان بود کنجکاو بودم که هرچه زودترداخل خانشان را ببینم با تردید زنگ در را زدم.

خانم میان سالی با شانه هایی افتاده و صورتی پر از چین و چروک در را باز کرد

-ببخشید منزل سارا خانم؟

بعد از معرفی، من را به داخل راهنمایی کرد حیاط کوچکی داشت که روبه روی درب ورودی یک در آهنی که شبیه زیر زمین بود قرار داشت از پله ها بالا رفتم یک آشپزخانه کوچک با امکانتی کم که دو اتاق در مجاورت آن بود تمام فضای خانه آن ها بود با راهنمایی خانم میان سال وارد یکی از اتاق ها شدم و منتظر ماندم.

دختری با قد کوتاه و چشمانی سیاه به استقبال من آمد بدون مقدمه از او پرسیدم میشه دلایل خودکشی خودت را توضیح بدی؟ با حالتی اندوهگین و صورتی نگران به من نگاه کرد، اولین بار که این کار را کردم ۱۴ سال بیشتر نداشتم مشکلات خانوادگی و فقر مالی کاری کرده بود تا پدرم من را به مردی بدهد که ۲۰ سال از خودم بزرگتر است و من تنها راه خلاصی از این فلاک را در خودکشی میدیدم اما متأسفانه نمردم دومین بار ۱۶ ساله بودم که شوهرم در قمار باخت و شرط باختنش من بودم. سکوت تلخی در فضا پیچید و حلقه اشکی از چشمان سیاهش به روی گونه اش لغزید

پرسیدم دلیل سومین بار خودکشی چه بود؟ گفت: مشکلات زندگی من آنقدر زیاد است که نمی توانم توضییح بدهم

جمله آخر او باعث شد تا دیگر حرفی برای گفتن و سوالی برای پرسیدن نداشته باشم.

گفت: انسان میتواند فقط درد های کوچک را توضییح دهد درد های بزرگ قابل بیان نیستند

پرسیدم پشیمان نیستی؟ پوزخندی زد و گفت تنها حقی که من دارم مرگ است که آن را خدا هم به من نمی دهد.

ناامیدی در چشمان سارا موج میزد و من دیگر توانی برای نشستن نداشتم و با بغضی سنگین از آنجا خارج شدم سومین خانه، خانه مادری داغ دیده بود اما با شنیدن داستان این دو نفر دیگر نای راه رفتن نداشتم خانه آن مادر در کوچه ای بن بست قرار داشت هوا تا حدودی تاریک شده بود با پرس و جو از اهالی محل خانه شان را پیدا کردم.

زنگ در را زدم خانمی با سن کم اما موهای سفید در را باز کرد بعد از اینکه خودم را معرفی کردم من را به داخل راهنمایی کرد ار او پرسیدم عکسی از پسرت داری؟ اشک در چشمانش حلقه زد به سختی خود را به صندوقچه گوشه اتاق رساند در آن اتاق تنها آن صندوقچه ارزش داشت اتاقی خالی، سرد و نمناک…

عکسی قدیمی و پاره را از آن درآورد و به من داد. به عکس نگاه کردم لباس سربازی تنش بود، موهایی کم پشت و تراشیده با لبخندی که پر از درد و مظلومیت بود سن زیادی نداشت.

انگار مادرش از نگاهم متوجه منظورم شد، گفت: ۲۰ ساله بود که این داغ را بر دلم گذاشت بغضی گلویم را می فشارد از او پرسیدم: دلیل کارش چه بود؟

با حالتی نگران و شرمنده سرش را به پایین انداخت و با لحنی لرزان شروع به حرف زدن کرد: پدرش معتاد بود و با اصرار او من هم شروع به کشیدن مواد کردم باگریه ادامه داد: فقط این یک پسر را داشتیم یک ماه مانده بود تا سربازیش تمام شود به مرخصی آمده بود، من و پدرش طبق معمول سرگرم کشیدن مواد بودیم فقر مالی ما به حدی زیاد بود که برای تأمین مواد وسایل خانه مان را می فروختیم و کوچکترین توجهی به نیاز های پسرمان نداشتیم آن روز هرچه گشتیم پیدایش نکردیم بعدازچندساعت به  انتهای باغ رفتیم و جسم بی جان امید را که حلق آویزشده بود پیدا کردیم.

با شنیدن این حرف ها دیگر نتوانستم بغضم را کنترل کنم دلم به حال امید ۲۰ ساله میسوخت مادرش یک شبه پیرشده بود و خود را مقصر میدانست

با هق هق ادامه داد: امید چندساعت آنجا مانده بود بدنش کبود شده بود. من وپدرش بخاطر لذت خودمان متوجه نیازهایش نشدیم

ناامیدی و احساس گناه در چشمانش موج میزد و من توان همدردی نداشتم.

روانشناسان دلایل خودکشی را در تنهایی، حس ناامیدی و بی پناهی، حس بی ارزش بودن، افسردگی، شکست در اجرای طرح ها، داشتن استرس بالا و نامناسب، خشم، استفاده از مواد مخدر، مشروبات الکی، بیماری های جسمی و روحی می بینند

ولی سوال مهم اینجاست که آیا این موارد درمان ندارد؟ باید همچنان شاهد این موارد باشیم و فقط افسوس بخوریم؟

چه بسا خانواده هایی از روی ناآگاهی موجب این میشوند که فرزندشان تن به قتل نفس بدهد و در آخر بجز حسرت هیچ چیزی برای آنها باقی نمی ماند

به گفته یکی از پرسنل بیمارستان: بعضی از شبها نزدیک به ۱۵ نفر مورد خودکشی به بیمارستان آورده میشود که اگر علت آن را از صد درصد حساب بکنیم %۳۰ فقرو افسردگی، %۳۰ مشکل زناشویی یاخانوادگی و %۴۰ مابقی مربوط به مسائل دوستی بین پسر ودختر است که برای اثبات توانایی و نشان دادن شجاعت و استقلال در تصمیم گیری دست به همچین کاری می‌زنند.

مشایخی در ادامه اظهار داشت: تعدادی از دارو ها کشنده هستند و تعداد دیگری نه اما در هر صورت این اقدام آن‌ها خودکشی است حتی اگر مقدار داروی استفاده شده کم باشد

وی گفت: سن خودکشی بین ۱۲ تا ۵۰ سال است که نشان دهنده پایین آمدن سن خودکشی در جوانان و بالا رفتن سن خودکشی در میان سالان است. هفتاد درصد خودکشی‌هایی که به بیمارستان ارجاع داده میشوند دلایل نامشخصی دارند

پرسنل بیمارستان افزود: مواردی داشته‌ایم که به علت خودکشی فوت شده‌اند اما بعد از چند هفته خانواده آن‌ها برای تشخیص هویت مراجعه کرده‌اند. عده‌ای نسبت به اعضای خانواده خود بسیار کم توجه‌اند و شاید یکی از دلایل آن‌ها برای خودکشی همین موضوع باشد

مشایخی اذعان داشت: خود سوزی در جامعه شکل گرفته و ما شاهد مواردی بسیارنارحت کننده در این مورد بوده‌ایم یکی از آن موارد خودسوزی مادر بارداری بود که به دلیل اختلاف با شوهر خود این کار را انجام داده بود که متاسفانه جنین وی به دلیل خفگی و سوختگی از بین رفت مورد دیگر خودسوزی دختر۱۵ ساله ای بود که اختلاف سنی بسیاری باشوهرش داشت، چون نتوانسته بود حرف شوهرش و مشکلات زندگی را تحمل کند با ریختن بنزین روی خود به زندگی خود پایان داد

وی گفت: این رسم غلط که دختردر سن پایین باید ازدواج کند در بین عده‌ای جاافتاده، به این نکته توجه نمی‌کنند که سطح ظرفیت دخترشان در مقابله با مشکلات زندگی و شنیدن حرف از خانواده شوهر تا چه حد است؟

مشایخی ضمن اشاره به آمار خودکشی در هر ماه افزود: در هر ماه ۱۰۰ تا ۱۵۰ مورد خودکشی در این بیمارستان ثبت میشود و شاید دو تا سه مورد آن به مرگ فرد ختم شود بیشتر آن‌ها با استفاده از چند بسته قرص خودکشی میکنند چون زود به بیمارستان آورده میشوند با استفاده از شست و شوی معده از مرگ نجات پیدا میکنند

پرسنل بیمارستان یکی ازتلخ ترین خاطره های خود را اینگونه بیان کرد: همه‌ی خودکشی ها در سن مشخصی بوده است اما تلخ‌ترین خودکشی که در این چندسال دیدم مربوط به دختر ۸ ساله‌ای بود که به دلیل سخت‌گیری خانواده، محدودیت های بی دلیل و دعوای خانوادگی با استفاده از پایین لباسش در حمام خود را دار زده بود

وی در پایان جملاتش افزود: افراط و تفریط کار بسیاری ناشایستی است چه بسا عده ای دلیل خودکشی خود را اینگونه بیان میکنند که وقتی در زندگی همه چیز دارم و به همه‌ی آرزوهایم رسیده‌ایم دیگر این دنیا برایم معنی ندارد و عده‌ای دیگر فقر و فشار زندگی آنچنان عرصه زندگی را برای آن‌ها تلخ و دشوار کرده که دست از تمام اهداف و خواسته های خود میکشند و تنها راه چاره را در مرگ میبینند

مدیرکل امور اجتماعی استان کردستان در رابطه با بحث خودکشی اظهار داشت: اگر بخواهیم بحث خودکشی را به صورت علمی بیان کنیم یکی از ده عامل مهم است که در استان منجر به مرگ میشود. بحث خودکشی علت های مختلفی دارد ولی اگر بخواهیم در استان کردستان آن را بررسی کنیم چون جز مناطق غرب کشور هستیم معمولا خوکشی نسبت به سایر مناطق بیشتر است یکی از مهمترین علت آن بیکاری، ناامیدی، مسائل و مشکلات جوانان است

فرانک قدسی آمارخودکشی را اینگونه بیان کرد: در سال ۸۹ استان کردستان ۷۵ مورد خودکشی داشت اگر همان سال را با سال ۹۶ مقایسه کنیم می‌بینیم که خودکشی رشد پیدا کرده است اگرچه که در بین این سالها  آمار سال ۹۱ نسبت به ۹۶ بیشتر بوده است باتوجه به تغییراتی که در آمار داده شده بیشتردیدگاه‌ها این است که تعداد خودکشی خانم‌ها نسبت به آقایان بیشتر است اما حقیقت امر این است که طبق آمارهای اخیر تعداد مردانی که بر اثر خودکشی فوت شده‌اند تقریبأ دو برابر خانم‌ها است

وی ادامه داد: آماری که در سال ۹۶ داریم نشان دهنده این است که بیشترین خودکشی در شهرستان سنندج بوده و کمترین آن در سطح استان شهرستان دیواندره و دهگلان است

مدیرکل امور اجتماعی استانداری استان کردستان اظهار داشت: در سال ۹۶ در شهرستان بیجار خودکشی خانم ثبت نشده بلکه تنها خودکشی مردان ثبت شده است

فرانک قدسی در رابطه با علت خودکشی اذعان داشت: تحقیقات اینگونه نشان می‌دهد در افراد مجرد، بیکار و بی‌سواد و تحصیلات پایین  خودکشی بیشتری صورت می‌گیرد البته اینها متغییرهایی هستند که نمی‌توانیم به آن استناد کنیم زیرا این آمار هر سال نسبت به سال قبل تغییر پیدا میکند

وی گفت: آیتم‌هایی که میتواند پیشگیری و مقابله داشته باشد با خودکشی بحث اعتقادات مذهبی است که در افراد وجود دارد. مطالعات نشان می‌دهد هرچه اعتقادات دینی قوی‌تر باشد خودکشی قطعا کمتر است بعد از آن رضایت مندی اجتماعی است، هرچه این رضایت مندی بیشتر باشد ناامیدی و افسردگی کمتر میشود و آمار خودکشی پایین می‌آید

مدیرکل امور اجتماعی استانداری استان کردستان افزود: ارتباطات عاطفی که در خانواده وجود دارد یکی دیگر از عواملی است به پایین آمدن آمار خودکشی کمک می‌کند امروزه به دلیل مشغله های فکری و مالی که خانواده ها گرفتار آن هستند توجه به فرزند و روابط عاطفی کم شده است و این باعث می‌شود این افراد از طریق دیگری به حل مشکل خود کمک کنند که یکی از آنها خودکشی است

فرانک قدسی در رابطه با مهار این مشکلات و راه‌حل های حل این مسئله اظهار داشت: در بحث گرایش به خودکشی یکی از عوامل آن مشکلات اجتماعی، بیسوادی، اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به فضای مجازی و اینترنتی،  تبعیض های نژادی وجنسیتی است که تأثیر به‌سزایی در خودکشی فرد دارد. مهمترین اقداماتی که در این راستا انجام شده آموزش است، ما معتقدیم هرچه این آموزش‌ها بیشتر و هدفمند‌ تر باشد مخصوصأ در اقشار نیازمند که بیشتر آنها در حاشیه شهر هستند آمار خودکشی پایین می‌‌آید

وی در رابطه با منطقه حاشیه شهر افزود: ما در سطح شهر ده منطقه حاشیه را شناسایی کرده‌ایم که نسبت به جاهای دیگر ازلحاظ فرهنگی، اجتماعی و غیره از امکاناتی کم‌تری برخوردارند و ممکن است به عنوان بستری باشند برای آسیب های اجتماعی. ما برای کاهش این موارد آموزش را به این طرف سوق داده‌ایم. و در همین راستا قراردادهایی را با تشکل های مردم نهاد بسته‌ایم که بخش اعظم کارآنها آموزش است تا به کمک سازمان های دولتی بتوانند در بحث کاهش بیماری های روانی و افسردگی مداخله کنند

مدیرکل امور اجتماعی استانداری استان کردستان در ادامه بحث مناطق حاشیه شهر خاطرنشان کرد: برای اولین بار در سطح استان در این ده منطقه حاشیه دفاترتسهیل‌گری را ایجاد کرده‌ایم و در این دفاتر شش نفر نیروی خبره در رشته‌های مختلف وجود دارد که کار آنها خدمت رسانی به مردم است و میتواند یک پل ارتباطی میان مردم و مسئولین باشد

وی با اشاره به رده سنی افرادی که خودکشی کرده‌اند افزود: بیشتر این افراد از رده سنی ۱۵ سال به بالا بوده‌اند که بخشی از آن نوجوان و جوان و بخش دیگر آن میانسالان است. اگر این اتفاق در نوجوانان بیافتد بیشتر مربوط به فشار هایی است که از طرف خانواده و اجتماع به آنها وارد میشود که بیشتر خانواده‌ها فاصله زیادی با نوجوانان دارند و آنها را درک نمیکنند و باعث میشود تا بستر سازی بشود برای خودکشی. اگر بیشتر به آن دقت کنیم می‌بینیم که زمینه‌های افسردگی در این افراد وجود داشته و اگر به دنبال دلایل افسردگی بگردیم این خود یک مقوله‌ی جدا و کامل است.

شناسه خبر : 23388

این خبر رو هم ببینید

هیچ موردی از کرونا در کردستان وجود ندارد/ کمبود ماسک نداریم

ایسنا/کردستان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ضمن تکذیب خبر مشاهده ویروس کرونا در استان، گفت: خبر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + هجده =