خانه / فرهنگی / هنرمندان هنر گرافیک را بومی‌سازی کنند  

هنرمندان هنر گرافیک را بومی‌سازی کنند  

رئیس حوزه هنری استان کردستان گفت: هنرمندان هنر گرافیک را بومی‌سازی کنند.
 

       
امین مرادی امشب در آئین اختتامیه نخستین جشنوراه سالانه گرافیک کردستان در سنندج، از زبان هنر به عنوان تاثیرگذارترین ابزار برای انتقال پیام نام برد و اظهار کرد: هنرمندان باید با بومی‌سازی هنر بستر را برای تاثیرگذاری بیش از پیش آن در جامعه فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به این اصل که هنر شکافنده مرزها و نزدیک‌کننده افکار است باید با بهره‌گیری از این ابزار قدرتمند بستر ترویج و نهادینه‌کردن فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی توسط هنرمندان متعهد فراهم شود.
به گفته وی، امروزه که همه جهانیان به دنبال ثبت فرهنگ خود در سطح دنیا هستند، هنرمندان توانمند ما نیز باید با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و بومی‌سازی هنر در این راستا گام بردارند.
رئیس حوزه هنری استان کردستان با بیان اینکه ملت ایران از غنی‌ترین فرهنگ و هنرها برخوردار هستند، بیان کرد: هنرمندان باید از هر فرصتی برای شناساندن فرهنگ غنی این مرز و بوم استفاده کنند.
مرادی از هنر گرافیک نیز به عنوان هنری پویا و همگام با دنیای مدرن نام برد و گفت:‌ تنها نکته منفی در این هنر به شکل غربی آن ‌بسنده کردن است که متاسفانه این موضوع بخشی از سینمای ایران را نیز در بر گرفته است.
وی تصریح کرد: در حالی که پوستر و گرافیک ظرفیت این را دارد که به خوبی با فضای فرهنگی جامعه هماهنگ شوند، اما متاسفانه کمتر به این فضا توجه شده است.
رئیس حوزه هنری استان کردستان با بیان اینکه امروزه هنرمندان جوان بسیاری در این حوزه فعالیت می‌کنند، گفت:‌ هنرمندان گرافیست باید با خلق آثار هنری فاخر فرهنگ جامعه را حفظ کنند.
به گفته مرادی، هنرمندان ما در خلق اثر گرافیکی نباید تنها به جنبه مادی و مشتری‌یابی توجه کنند، بلکه باید شیوه تکثیر گرافیک را مدنظر قرار داده و با این روش فرهنگ غنی ایران اسلامی را تکثیر کنند.
وی با تاکید بر اینکه وقتی گرافیک یک کشور پویا است حکایت از یک جریان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنده دارد، افزود:‌ گرافیک در واقع یک جریان فرهنگ‌ساز و معرف بسیاری از فعالیت‌های یک ملت است.
رئیس حوزه هنری استان کردستان پرداختن به نیازهای جامعه و بیان مشکلات و آسیب‌ها با استفاده از زبان هنر توسط هنرمندان استان تاکید کرد و گفت: با استفاده از زبان هنر بهتر می‌توان به مسائل و مشکلات جامعه رسیدگی کرد و بی‌شک استفاده از ابزار هنر برای بیان معضلات جامعه یک امر ضروری است.
وی با بیان اینکه در حوزه هنر کارهای خوبی در استان انجام شده است، اضافه کرد: در استانی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان استان فرهنگی نام‌گذاری شده، هنرمندان آن باید به دنبال خلق آثار هنری فاخر باشند.
رئیس حوزه هنری استان کردستان با تاکید بر توانمندی هنرمندان این استان در حوزه گرافیک افزود: برگزاری این جشنواره‌ها و نشست‌های تخصصی نقش مهمی در هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر آنان برای خلق آثاری فاخر و ماندگار است.
ارسال ۲۵۶ اثر به جشنواره
مرادی در ادامه از ارسال ۲۵۶ اثر به نخستین جشنواره گرافیک استان خبر داد و گفت: از زمان اعلام فراخوان جشنواره سالانه گرافیک ۲۵۶ اثر شامل ۱۶۲ اثر پوستر و ۴۴ اثر تصویرسازی در بخش دانشجویی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
به گفته وی، در مرحله داوری مقدماتی از بین ۱۶۲ اثر پوستر ۴۴ اثر تصویرسازی و از بین ۵۹ اثر ۳۱ اثر تصویرسازی به بخش نهایی راه یافت.
رئیس حوزه هنری استان کردستان در پایان معرفی و تشویق استعدادهای هنرمندان جوان و فراهم آوردن زمینه شکوفایی آرا و نظرات هنری جوانان در راستای ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد و گفت: ایجاد شرایط مناسب برای ساماندهی و حمایت از فعالیت‌های هنری جوانان رشته گرافیک، بسط و گسترش فعالیت‌های رشته گرافیک خصوصاً در زمینه پوستر و تصویرسازی، ایجاد زمینه و بستر مناسب فعالیت‌های هنری برای هنرمندان جوان و بازشناسی هنر گرافیک معاصر در فعالیت‌های هنری از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره است.
 
هنرمندان هنر گرافیک را بومی‌سازی کنند
رئیس حوزه هنری استان کردستان گفت: هنرمندان هنر گرافیک را بومی‌سازی کنند.
       
امین مرادی امشب در آئین اختتامیه نخستین جشنوراه سالانه گرافیک کردستان در سنندج، از زبان هنر به عنوان تاثیرگذارترین ابزار برای انتقال پیام نام برد و اظهار کرد: هنرمندان باید با بومی‌سازی هنر بستر را برای تاثیرگذاری بیش از پیش آن در جامعه فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به این اصل که هنر شکافنده مرزها و نزدیک‌کننده افکار است باید با بهره‌گیری از این ابزار قدرتمند بستر ترویج و نهادینه‌کردن فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی توسط هنرمندان متعهد فراهم شود.
به گفته وی، امروزه که همه جهانیان به دنبال ثبت فرهنگ خود در سطح دنیا هستند، هنرمندان توانمند ما نیز باید با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و بومی‌سازی هنر در این راستا گام بردارند.
رئیس حوزه هنری استان کردستان با بیان اینکه ملت ایران از غنی‌ترین فرهنگ و هنرها برخوردار هستند، بیان کرد: هنرمندان باید از هر فرصتی برای شناساندن فرهنگ غنی این مرز و بوم استفاده کنند.
مرادی از هنر گرافیک نیز به عنوان هنری پویا و همگام با دنیای مدرن نام برد و گفت:‌ تنها نکته منفی در این هنر به شکل غربی آن ‌بسنده کردن است که متاسفانه این موضوع بخشی از سینمای ایران را نیز در بر گرفته است.
وی تصریح کرد: در حالی که پوستر و گرافیک ظرفیت این را دارد که به خوبی با فضای فرهنگی جامعه هماهنگ شوند، اما متاسفانه کمتر به این فضا توجه شده است.
رئیس حوزه هنری استان کردستان با بیان اینکه امروزه هنرمندان جوان بسیاری در این حوزه فعالیت می‌کنند، گفت:‌ هنرمندان گرافیست باید با خلق آثار هنری فاخر فرهنگ جامعه را حفظ کنند.
به گفته مرادی، هنرمندان ما در خلق اثر گرافیکی نباید تنها به جنبه مادی و مشتری‌یابی توجه کنند، بلکه باید شیوه تکثیر گرافیک را مدنظر قرار داده و با این روش فرهنگ غنی ایران اسلامی را تکثیر کنند.
وی با تاکید بر اینکه وقتی گرافیک یک کشور پویا است حکایت از یک جریان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنده دارد، افزود:‌ گرافیک در واقع یک جریان فرهنگ‌ساز و معرف بسیاری از فعالیت‌های یک ملت است.
رئیس حوزه هنری استان کردستان پرداختن به نیازهای جامعه و بیان مشکلات و آسیب‌ها با استفاده از زبان هنر توسط هنرمندان استان تاکید کرد و گفت: با استفاده از زبان هنر بهتر می‌توان به مسائل و مشکلات جامعه رسیدگی کرد و بی‌شک استفاده از ابزار هنر برای بیان معضلات جامعه یک امر ضروری است.
وی با بیان اینکه در حوزه هنر کارهای خوبی در استان انجام شده است، اضافه کرد: در استانی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان استان فرهنگی نام‌گذاری شده، هنرمندان آن باید به دنبال خلق آثار هنری فاخر باشند.
رئیس حوزه هنری استان کردستان با تاکید بر توانمندی هنرمندان این استان در حوزه گرافیک افزود: برگزاری این جشنواره‌ها و نشست‌های تخصصی نقش مهمی در هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر آنان برای خلق آثاری فاخر و ماندگار است.
ارسال ۲۵۶ اثر به جشنواره
مرادی در ادامه از ارسال ۲۵۶ اثر به نخستین جشنواره گرافیک استان خبر داد و گفت: از زمان اعلام فراخوان جشنواره سالانه گرافیک ۲۵۶ اثر شامل ۱۶۲ اثر پوستر و ۴۴ اثر تصویرسازی در بخش دانشجویی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
به گفته وی، در مرحله داوری مقدماتی از بین ۱۶۲ اثر پوستر ۴۴ اثر تصویرسازی و از بین ۵۹ اثر ۳۱ اثر تصویرسازی به بخش نهایی راه یافت.
رئیس حوزه هنری استان کردستان در پایان معرفی و تشویق استعدادهای هنرمندان جوان و فراهم آوردن زمینه شکوفایی آرا و نظرات هنری جوانان در راستای ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد و گفت: ایجاد شرایط مناسب برای ساماندهی و حمایت از فعالیت‌های هنری جوانان رشته گرافیک، بسط و گسترش فعالیت‌های رشته گرافیک خصوصاً در زمینه پوستر و تصویرسازی، ایجاد زمینه و بستر مناسب فعالیت‌های هنری برای هنرمندان جوان و بازشناسی هنر گرافیک معاصر در فعالیت‌های هنری از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره است.
 

شناسه خبر : 10363

این خبر رو هم ببینید

سروده‌های شعرای کُرد، مصداق ارادت اهل سنت به امام مهربانی‌ها

 هنر و ادبیات از عرصه‌های عمده ظهور و تجلی اعتقادات و باورهای دینی، مذهبی و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + 16 =