خانه / اقتصادی (page 59)

اقتصادی

کشف نفت در استان کردنشین شرناخ ترکیه

شرکت نفت تاپوی ترکیه در شهرستان سیلوپی استان شرناخ در مرز عراق در چاهی که نام (پرکار۱) بر آن گذاشته شده نفت با گرانش بالا کشف کرد. کشف نفت در شرناخ، شرکت نفتی تاپوی ترکیه را به ادامه‌ی اکتشافات امیدوار کرد. به گزارش خبرگزاری کردپرس و به نقل از روزنامه …

بیشتر بخوانید »

ﻟﻐﻮ تحرﻳﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺗﺎ ١٠ روز آﻳﻨﺪه  

ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎى اروﭘﺎﻳﻰ و آﺳﻴﺎﻳﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﻫﻢ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   دﺑﻴﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﺧﻮدرو از ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺧﻮدرو از ٢٠ ژاﻧﻮﻳﻪ ﺧﺒﺮ داد. ﺳـﺎﺳــﺎن ﻗـﺮﺑـﺎﻧــﻰ، دﺑـﻴـﺮ اﻧــﺠـﻤـﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺳـﺎزان ﺧﻮدرو در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑـﺎ اﻳﻠﻨﺎ در ﺧـﺼـﻮص ﻟﻐـﻮ ﺑـﺨـﺸـﻰ از …

بیشتر بخوانید »

سلب مسئولیت بانک مرکزی از ۲ بانک و ۶ موسسه مالی اعتباری

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: کسانی که در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری می‌کنند، مسئولیت متوجه خود آنها است و ما دیگر برای بازپرداخت وجوه، اقدامی نمی‌کنیم.   معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: کسانی که در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری می‌کنند، مسئولیت متوجه خود آنها است و ما دیگر برای بازپرداخت وجوه، اقدامی …

بیشتر بخوانید »

دکتر حامد قادرزاده نظام اقتصاد اسلامی نظامی بی‌نظیر است

وی با بیان اینکه در نظام اقتصادی دو مقوله حداقل و حداکثر قابل توجه است، افزود: فقر با غنا در نظام اقتصادی عوامل قابل توجه و مهمی هستند، چرا که اگر هر کدام از این عوامل بالاتر یا پایین تر از حد خود قرار گیرد نظام اقتصادی را دچار آسیب …

بیشتر بخوانید »