درباره ما:

با توجه به کاربرد و تأثیرگذاری رسانه در تبیین و گسترش هنجارهای اجتماعی و آموزه‌های دینی، فرهنگی، اجتماعی و ... و زندگی در عصر ارتباطات و از طرفی فعالیت گسترده‌ی رسانه‌های وابسته به غرب که مسایل اعتقادی، اخلاقی و فرهنگ جامعه رانشانه گرفته و این ارزش‌ها را تهدید می‌کند، برآن شدیم تا پاسداشت از این ارزش‌های دینی و اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی و هم‌چنین گسترش این آموزه‌های ارزشمند را در پیشانی فعالیت‌های خود قرار دهیم.

ما مراقبت از منافع ملي، حقوق شهروندی، مصالح مردم، صیانت از فرهنگ و آداب و سنن وباورهاي ايماني و اعتقادی جامعه را وظيفه خود مي‌دانيم و با رويكرد «مردم ‌مدارانه‌«و استوار بر اصل «حقوق شهروندی» و «آزادی بیان» واقعيت‌هاي اجتماعي را رصد مي‌كنيم.

«نور»حاصل کوشش و دغدغه و برآيند تفکری کساني است که نيک مي‌دانند، مطبوعات و رسانه که از آن به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می‌شود، کارآمد ترین و کارسازترین ابزار ایجاد تبیین، تأثیر، ‌تحول و تحقق آرمان‌های والای اعتقادی، انسانی و اجتماعی است، پس آمده‌ایم تا در این اقیانوس بی‌کران رسالتمان را به‌درستی ایفا کنیم و تأثیری – هرچند کم و کوچک – در این عرصه‌ی لایتناهی به یادگار گذاریم، باشد که کارساز افتد.

خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خوشنود باشی و ما رستگار

مشی رسانه‌‌ای این پایگاه اطلاع رسانی، تحلیلی – خبری است و اعضای تحریریه‌ ی این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان وآشکارحوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع وحوادث را بیابند.

این مجموعه رسانه‌ای خود را در امر اطلاع‌ رسانی مستقل می‌داند و در چار چوب قوانین جاری کشور و تعهد به آرمان‌های والای دین مبین اسلام و فرهنگ غنی و چند هزار ساله‌ی ایران عزیز، از در غلتیدن به تمایلات فرقه‌ای، گروهی، حزبی وجناحی پرهیز دارد.

نقد منصفانه وتحلیل کارشناسانه‌ی دستگاه‌ها، عملکرد مسئولان واحزاب وظیفه ذاتیمان می‌دانیم وآنرا با هدف ارتقای دانایی جامعه،حق پرسشگری شهروندان و وظیفه پاسخگویی مسئولان با جدیت دنبال می‌کنیم.

انتقاد درآموزه های دینی حق و بلکه وظیفه امت برحاکمان است و در جهان معاصر نیز از بدیهی ‌ترین حقوق شهروندی قلمداد می‌شود، طبیعی است که انتقاد در رسانه‌ها جلوه بیشتری می‌یابد و از همین رو یکی از کارکردهای محوری رسانه‌ها، ‌انتقاد دانسته می‌شود و لذا در قانون مطبوعات نیز به رسمیت شناخته شده است.

آنچه که عرض شد مرام ‌نامه‌ی کاری و منشور اخلاقی همکاران ماست، پس با توجه به این رسالت خطیر، دست یاری و همکاری شما نازنین دوستان را به گرمی می‌فشاریم و چشم براه مقالات، گزارش‌های تحقیقی و تحلیلی، یادداشت ها و مطالب شما عزیزان هستیم تا به مثابه‌ی آن نقل قول ارزشمند که «ارائه و آموزش زکات علم و آگاهی است»، هر کدام سهم خود را از دانشمان در مسیر آگاهی بخشی به مردم و جامعه و ارتقاء شاخصه‌های دینی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و ... ایفا کنیم و این درگاه رسانه‌ای را پلی ارتباطی برای نیل به این هدف والا قرار دهیم.