اخبار اقتصادی

دستفروشی نگران کننده ترین معضل اجتماعی بدون نظارت است


دستفروشی همواره یکی از دغدغه های اساسی مسئولان شهری و شهروندان بوده و در این کش و قوس اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنچه که در واقعیت جریان دارد از دو جنبه قابل بحث و بررسی است.
سرویس رسانه های محلی کردپرس- بازی دراز نوشت؛ دستفروشی به عنوان یکی از نگران کننده ترین معضلات اجتماعی بدون نظارت مستمر، محل عرضه کالاهای غیر مجاز، فروش غیر مجاز محصولات بهداشتی و... می باشد که مشکلات عدیده ای را در سیمای شهری، تردد عابران در معابر شهر و ایجاد معضلات ترافیک شهری بوجود می آورد.
پدیده ای که توازن اجتماعی، فرهنگی شهر را بهم ریخته و به عنوان یک شاخص نامطلوب شهری به چشم می آید.عدم مدیریت، نظارت وبرنامه ریزی مدون از سوی مدیران مربوطه موجب گسترش دستفروشی در شهرها گردیده به صورتی که در برخی از شهرها خرید و فروش و گردش مالی از مغازه ها خارج شده و به حاشیه خیابانها سوق داده شده اند تا جائی که در برخی از ساعات روز مغازه دارها نیز برای رقابت در دنیای تجارت به دستفروشی روی آورده اند و نهایتا آنچه که سیمای شهر از آن بهره مند می گردد شلوغی، آشفتگی، بی سروسامانی خیابانها و ترافیک می باشد که از معضلات شهری محسوب می گردد.
صدای همهمه و آواز، جمعیت انبوهی که راه رفت و آمد را سد کرده اند، ترافیک و تلی از اجناس، پوشاک ومیوه وسبزی، این شرح حال کمربندی ها و حاشیه های خیابانهای شهرستان سرپلذهاب است که حالا دیگر پای ثابت دستفروشان هستند.
فروشندگان دوره گردی که کف پیاده روها، روی چرخ دستی ها، پشت خودروها وحتی موتور 3 چرخه های باربر، بساط می کنند. کاری که به یک معضل شهری تبدیل شده و به گفته دست فروشان به علت بیکاری و سود خوبی که دارد، هرروز دست روی دســت ِ دستفروشی زیاد می شود. اگر چه تعدادی از شهروندان به علت دردسترس و ارزان بودن اجناس از حضوردست فروشان و خرید از آنان راضی اند اما تعداد زیادی از آنان هم وجود دست فروشان را درپیاده روها و حاشیه خیابانها دردسرساز دانسته و از سد معبر، آلودگی صوتی و اجناس بی کیفیتی که توسط آنها ارائه می شود گله مندند. مغازه داران خیابان هایی که مملو از دست فروشان است را هم باید به جمع گلایه مندان معضل¬ دست فروشی افزود. این مغازه داران معتقدند با وجود پرداخت مالیات و عوارض، دست فروشان بازارشان را کساد کرده اند وجلوی درمغازه شان، مشتری را بُر می زنند .
درگفتگو با یکی ازکارشناسان مرکز بهداشت شهرستان سرپلذهاب ، وی آلودگی های میکروبی عرضه محصولات و مواد غذایی توسط این افراد را بالا دانست و افزود: محصولاتی که توسط این گروه ها عرضه می شود به دلیل استفاده از مواد اولیه غیر مجازممکن است، آلودگی های شیمیایی نیز داشته باشد.
محمد رضا صادقی خاطر نشان کرد : مشکلات بهداشت وسلامت را عمده ترین پیامد دستفروشی است و متاسفانه بخش عمده ای از دستفروشان را عرضه کنندگان سیار موادغذایی تشکیل می دهند که عمدتا ساندویچ و یا کباب را برروی چرخ دستی ها وبصورت غیربهداشتی، با استفاده ازموادی که سلامت آنها محرز نیست، طبخ و به شهروندان عرضه می کنند.
وی با اشاره به اینکه تا کنون جمع آوری این دستفروشان چندین بارازسوی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در جلسه کارگروه فرمانداری مطرح شده است ، گفت : مبارزه با این معضل را که سلامتی افراد جامعه را به خطر می اندازد ، وظیفه تک تک ارگانهای مربوطه است و لذا انتظار داریم تا هر چه سریعتر با هماهنگی و همکاری بیش از پیش در جهت ارتقای سلامت جامعه گام برداریم.
به همین منظور به سراغ مسئولین شهرداری شهرستان رفتیم و معاون شهرداری سرپلذهاب درگفتگو با خبرنگارما اظهارداشت : ساماندهی آن دسته از دستفروشانی که به فروش پوشاک و در کل لوازم غیر خوراکی می پردازند مستقیما در حیطه وظایف شهرداری است و لذا در این راستا اقدامات متعددی از سوی متولیان درامرسد معبر صورت پذیرفته است و حتی به مراجع قانونی نیز معرفی شده اند اما متأسفانه درپی ابراز تعهد کما فی السابق دوباره به دستفروشی ادامه می دهند.
حشمت اله دوستی مبارزه با دستفروشانی که مواد غذایی را عرضه می دارند خاص وظیفه شبکه بهداشت و درمان خواند و تصریح کرد: هر گونه مسئله ای که سلامت افراد جامعه را به مخاطره بیندازد باید توسط شبکه بهداشت با آن برخورد قاطع صورت پذیرد.
وی از اعلام آمادگی همکاری شهرداری با بازرسین شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپلذهاب خبرداد و گفت : ازآنجایی که سلامت افراد جامعه امری مهم و حائز اهمیت است لذا مأمورین برخود با سد معبرو دستفروشان ، دوشادوش بازرسین شبکه بهداشت و درمان شهرستان جهت برخود و جمع آوری آن دسته ازدستفروشانی اقدام به فروش مواد غذایی می نمایند ، خواهند بود.
از سویی دیگر دستفروشان جمعیتی هستند که در شکاف طبقاتی جامعه دچار رانش طبقاتی شده اند. وقتی پای صحبت دستفروشان می نشینیم مسئله اصلی را نیاز به کار و نبود منبع درآمد ثابت و پایدار عنوان می کنند، عواملی که باعث می شوند تا دربسیاری از موارد نگاه نامناسب جامعه را به جان بخرند تا برای گذران زندگی دچاربحران نشوند. بنابراین باید عنوان کرد دستفروشی معضل جامعه نیست بلکه نیاز جامعه است. نیازی که مدیریت شهری در برخورد با این نیاز سرگردان است و هنوز تکلیفش را مشخص نکرده است.
انتظار جامعه از دستگاههای اجرایی ساماندهی هرچه سریعتر این قشر به منظور تحقق حقوق شهروندی، زیباسازی چهره شهر و گردش اقتصادی از مجاری تعریف شده در شهرمی باشد. اما آنچه در واقعیت شهر جاریست به حاشیه رفتن، طردو حتی سرکوب دستفروشان است.باید توجه داشت که دستفروشان در اکثر شهرهای دنیا با برنامه ریزی مدون و نظارت درست وجود دارند. از اینرو بجای ریشه کنی این پدیده باید با در اولویت قرار دادن طرح ساماندهی دستفروشان از طرق مختلف از جمله : تشکیل انجمن صنفی دستفروشان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد.
گرچه در افکارعمومی شهرداریها متولی این امر به شمار می روند اما برای اجتناب از تبعات اجتماعی و امنیتی این طرح، نیاز به همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی می باشد لذا برای تحقق این مهم، می طلبد که متولیان امر بجای تسامح، فرافکنی وسلب مسئولیت از خود با یک عزم همگانی دردستگاههای اجرایی مربوطه درجهت ساماندهی این قشر گام بردارند...
دستفروشی نگران کننده ترین معضل اجتماعی بدون نظارت است/ فروش انواع آلودگیهای میکروبی درخیابانهای سرپلذهاب
بازی دراز 1404 : دستفروشی همواره یکی از دغدغه های اساسی مسئولان شهری و شهروندان بوده و در این کش و قوس اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنچه که در واقعیت جریان دارد از دو جنبه قابل بحث و بررسی است.
به گزارش بازی دراز، دستفروشی به عنوان یکی از نگران کننده ترین معضلات اجتماعی بدون نظارت مستمر، محل عرضه کالاهای غیر مجاز، فروش غیر مجاز محصولات بهداشتی و... می باشد که مشکلات عدیده ای را در سیمای شهری، تردد عابران در معابر شهر و ایجاد معضلات ترافیک شهری بوجود می آورد.
پدیده ای که توازن اجتماعی، فرهنگی شهر را بهم ریخته و به عنوان یک شاخص نامطلوب شهری به چشم می آید.عدم مدیریت، نظارت وبرنامه ریزی مدون از سوی مدیران مربوطه موجب گسترش دستفروشی در شهرها گردیده به صورتی که در برخی از شهرها خرید و فروش و گردش مالی از مغازه ها خارج شده و به حاشیه خیابانها سوق داده شده اند تا جائی که در برخی از ساعات روز مغازه دارها نیز برای رقابت در دنیای تجارت به دستفروشی روی آورده اند و نهایتا آنچه که سیمای شهر از آن بهره مند می گردد شلوغی، آشفتگی، بی سروسامانی خیابانها و ترافیک می باشد که از معضلات شهری محسوب می گردد.
صدای همهمه و آواز، جمعیت انبوهی که راه رفت و آمد را سد کرده اند، ترافیک و تلی از اجناس، پوشاک ومیوه وسبزی، این شرح حال کمربندی ها و حاشیه های خیابانهای شهرستان سرپلذهاب است که حالا دیگر پای ثابت دستفروشان هستند.
فروشندگان دوره گردی که کف پیاده روها، روی چرخ دستی ها، پشت خودروها وحتی موتور 3 چرخه های باربر، بساط می کنند. کاری که به یک معضل شهری تبدیل شده و به گفته دست فروشان به علت بیکاری و سود خوبی که دارد، هرروز دست روی دســت ِ دستفروشی زیاد می شود. اگر چه تعدادی از شهروندان به علت دردسترس و ارزان بودن اجناس از حضوردست فروشان و خرید از آنان راضی اند اما تعداد زیادی از آنان هم وجود دست فروشان را درپیاده روها و حاشیه خیابانها دردسرساز دانسته و از سد معبر، آلودگی صوتی و اجناس بی کیفیتی که توسط آنها ارائه می شود گله مندند. مغازه داران خیابان هایی که مملو از دست فروشان است را هم باید به جمع گلایه مندان معضل¬ دست فروشی افزود. این مغازه داران معتقدند با وجود پرداخت مالیات و عوارض، دست فروشان بازارشان را کساد کرده اند وجلوی درمغازه شان، مشتری را بُر می زنند .
درگفتگو با یکی ازکارشناسان مرکز بهداشت شهرستان سرپلذهاب ، وی آلودگی های میکروبی عرضه محصولات و مواد غذایی توسط این افراد را بالا دانست و افزود: محصولاتی که توسط این گروه ها عرضه می شود به دلیل استفاده از مواد اولیه غیر مجازممکن است، آلودگی های شیمیایی نیز داشته باشد.
محمد رضا صادقی خاطر نشان کرد : مشکلات بهداشت وسلامت را عمده ترین پیامد دستفروشی است و متاسفانه بخش عمده ای از دستفروشان را عرضه کنندگان سیار موادغذایی تشکیل می دهند که عمدتا ساندویچ و یا کباب را برروی چرخ دستی ها وبصورت غیربهداشتی، با استفاده ازموادی که سلامت آنها محرز نیست، طبخ و به شهروندان عرضه می کنند.
وی با اشاره به اینکه تا کنون جمع آوری این دستفروشان چندین بارازسوی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در جلسه کارگروه فرمانداری مطرح شده است ، گفت : مبارزه با این معضل را که سلامتی افراد جامعه را به خطر می اندازد ، وظیفه تک تک ارگانهای مربوطه است و لذا انتظار داریم تا هر چه سریعتر با هماهنگی و همکاری بیش از پیش در جهت ارتقای سلامت جامعه گام برداریم.
به همین منظور به سراغ مسئولین شهرداری شهرستان رفتیم و معاون شهرداری سرپلذهاب درگفتگو با خبرنگارما اظهارداشت : ساماندهی آن دسته از دستفروشانی که به فروش پوشاک و در کل لوازم غیر خوراکی می پردازند مستقیما در حیطه وظایف شهرداری است و لذا در این راستا اقدامات متعددی از سوی متولیان درامرسد معبر صورت پذیرفته است و حتی به مراجع قانونی نیز معرفی شده اند اما متأسفانه درپی ابراز تعهد کما فی السابق دوباره به دستفروشی ادامه می دهند.
حشمت اله دوستی مبارزه با دستفروشانی که مواد غذایی را عرضه می دارند خاص وظیفه شبکه بهداشت و درمان خواند و تصریح کرد: هر گونه مسئله ای که سلامت افراد جامعه را به مخاطره بیندازد باید توسط شبکه بهداشت با آن برخورد قاطع صورت پذیرد.
وی از اعلام آمادگی همکاری شهرداری با بازرسین شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپلذهاب خبرداد و گفت : ازآنجایی که سلامت افراد جامعه امری مهم و حائز اهمیت است لذا مأمورین برخود با سد معبرو دستفروشان ، دوشادوش بازرسین شبکه بهداشت و درمان شهرستان جهت برخود و جمع آوری آن دسته ازدستفروشانی اقدام به فروش مواد غذایی می نمایند ، خواهند بود.
از سویی دیگر دستفروشان جمعیتی هستند که در شکاف طبقاتی جامعه دچار رانش طبقاتی شده اند. وقتی پای صحبت دستفروشان می نشینیم مسئله اصلی را نیاز به کار و نبود منبع درآمد ثابت و پایدار عنوان می کنند، عواملی که باعث می شوند تا دربسیاری از موارد نگاه نامناسب جامعه را به جان بخرند تا برای گذران زندگی دچاربحران نشوند. بنابراین باید عنوان کرد دستفروشی معضل جامعه نیست بلکه نیاز جامعه است. نیازی که مدیریت شهری در برخورد با این نیاز سرگردان است و هنوز تکلیفش را مشخص نکرده است.
انتظار جامعه از دستگاههای اجرایی ساماندهی هرچه سریعتر این قشر به منظور تحقق حقوق شهروندی، زیباسازی چهره شهر و گردش اقتصادی از مجاری تعریف شده در شهرمی باشد. اما آنچه در واقعیت شهر جاریست به حاشیه رفتن، طردو حتی سرکوب دستفروشان است.باید توجه داشت که دستفروشان در اکثر شهرهای دنیا با برنامه ریزی مدون و نظارت درست وجود دارند. از اینرو بجای ریشه کنی این پدیده باید با در اولویت قرار دادن طرح ساماندهی دستفروشان از طرق مختلف از جمله : تشکیل انجمن صنفی دستفروشان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد.
گرچه در افکارعمومی شهرداریها متولی این امر به شمار می روند اما برای اجتناب از تبعات اجتماعی و امنیتی این طرح، نیاز به همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی می باشد لذا برای تحقق این مهم، می طلبد که متولیان امر بجای تسامح، فرافکنی وسلب مسئولیت از خود با یک عزم همگانی دردستگاههای اجرایی مربوطه درجهت ساماندهی این قشر گام بردارند...

تعداد بازدید : 436

نظرات
-----------------

نام : (اختیاری)
ایمیل : (اختیاری)
متن نظر :