اخبار سیاسی

نمایندە سنندج، دیواندرە وکامیاران:
زلزلە امروز کامیاران نشانە فعال بودن گسل مریوان- کامیاران است


سنندج- نمایندە سنندج، دیواندرە و کامیاران در مجلس شورای اسلامی گفت: وقوع زلزلە های امروز در روستای کولەسارە کامیاران نشانە فعال بودن گسل مریوان بە سمت کامیاران است.

سید احسن علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطە با وقوع دو زلزلە در کامیاران، اظهار داشت: متاسفانە ایران کشوری زلزلە خیز است و وقوع زلزلە در مقاطح مختلف با ریشترهای متفاوت محتمل است.

علوی گفت: مسئولین استان و بە ویژە ستاد مدیریت بحران باید در آمادەباش کامل باشند همە امکانات و تجهیزات لازم را مدنظر بگیرند و همچنین بە مردم هم هشدار بدهند کە آمادگی شرایط بحرانی را داشتە باشند.

وی افزود: ان شاللە کە هیچ اتفاقی نمی افتد و امیدواریم کە زلزلەها در ریشترهای پایین تر باشد  اما نباید این لرزەهای کوچک را هم نادیدە بگیریم و آمادگی ستاد بحران و مردم باید در سطح بسیار بالا باشد.
شناسهٔ خبر: 3929769 - شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۳

تعداد بازدید : 126

نظرات
-----------------

نام : (اختیاری)
ایمیل : (اختیاری)
متن نظر :