آشنايي با خون آشام ترین گروه سلفی در سوریه!!!

آنچه طي هفته هاي گذشته توجه صاحبنظران و کارشناسان امور سوريه را به خود جلب کرده است، انتشار اطلاعيه ها و اعلاميه هاي جديدي در برخي وبگاه هاي تروريستي از سوي گروهي مسلح به نام “جبهة النصرة لأهل الشام (جبهه ياري مردم شام) است که نام آن براي نخستين بار است که به گوش کارشناسان حوزه گروه هاي ترويستي سلفي و تکفيري مي خورد.

به گزارش گروه بين الملل مشرق، نخستين اطلاعيه اين گروه مسلح را مؤسسه اي موسوم به “مؤسسه تبليغاتي و اطلاعاتي مناره سپيد” (المنارة البيضاء) صادرکرد که در شرق دمشق، پايتخت سوريه فعاليت مي کند.اين اطلاعيه در واقع نوار صوتي کسي بود با نام مستعار “ابو محمد الجولاني” مشهور به “الفاتح” که فرمانرواي “جبهه ياري اهل شام” خوانده مي‌ شود و در آن، وعده جهاد عليه نظام سوريه را داده و خود را نماينده جهادي‌ ها در سرزمين شام معرفي کرده است.الجولاني در اين نوار صوتي، تصميمات و اقدامات اتحاديه عرب و ترکيه و جامعه بين المللي در برابر سوريه را محکوم کرد و از اصل کمک گرفتن از کشورهاي غربي براي براندازي نظام اسد انتقاد و آن را رد کرد.به گفته کارشناسان غربي، وبگاه هاي تروريستي وهابي و به ويژه وبگاه هايي مانند “شموخ الإسلام” و”شبكة أنصار المجاهدين” همچنان مهمترين منبع براي دستيابي اطلاعات درباره گروه‌ هاي سلفي ـ جهادي است. جريان “سلفي ـ جهادي” داراي “مؤسسات و نهادهاي اطلاعاتي و تبليغاتي و اطلاع رساني” چندي است که بر اساس فعاليت اين گروه در کشورهاي عربي پراکنده شده است.اطلاعات و آگهي‌ ها و اطلاعيه هاي منتشره در اين وبگاه ها بر پايه تصميم هاي گرفته شده در اين گروه ها صورت مي گيرد و البته تا زماني که اين اطلاعيه ها شکل تصويري و مرئي نداشته باشد، نمي توان آنها را معتبر و داراي سنديت دانست.تروريست هاي سلفي در سوريهدر سال 2003 ميلادي، سوريه تبديل به پلي براي عبور و تردد تروريست ها با عنوان فرعي “جهادي ها” براي فعاليت و دست زدن به عمليات هاي انتحاري و تروريستي در عراق تبديل شد.”آرون زيلين” پژوهشگر علوم سياسي دانشگاه “برانديز” آمريکا که وبگاه “جهاديولوژي” را اداره مي کند و در رصد فعاليت‌ هاي گروه هاي جهادي تبحر عجيبي دارد، در اين باره مي گويد: “فعاليت اين گروه ها و شبکه ها اکنون در سوريه و با توجه به شرايط حاکم بر عرصه داخلي آن، اصلاً شگفت انگرنمي‌ نمايد و امري عادي و طبيعي است”.بر اساس اطلاعات به دست آمده از مطالب منتشرشده از سوي “جبهه ياري اهل شام” اين گونه دريافت مي شود که برخي از گروه هاي مسلح وابسته به اين جبهه، هم اکنون در برخي مناطق سوريه از جمله “حماة”، “دير الزور”، “إدلب” و “دَرعا” مشغول به فعاليت هستند و تا زماني که آمريکا دولت سوريه را به اتهامات واهي متهم مي کند، بنابراين از فعاليت هر گروه مخالفي درآن کشور نه تنها چشم پوشي بلکه حمايت نيز مي کند.به همين دليل “تروريست ها” هزاران صفحه اطلاعيه منتشر کردند تا تأکيد کنند که با آنچه آن را “نظام بعثي کافر” و “طايفه نصيري حاکم” مي نامند، مقابله مي کنند. “نصيريه” لقبي است که تندروها بر طايفه علوي حاکم بر سوريه گذاشته اند.معروف ترين و مهم ترين اطلاعيه هايي که در اين ارتباط منتشر شده اطلاعيه هاي مربوط به “أبو مصعب السوري” است که به نظر مي رسد پس از دستگيري توسط نظاميان آمريکايي در سال 2005 ميلادي در کويته پاکستان، هم اکنون در سوريه در بازداشت به سر مي برد. به تازگي شايعاتي منتشر شده که عنوان مي کند وي از سوي دولت اسد، از زندان آزاد شده است.”مسالمت آميز” يا “مسلحانه”اطلاعيه تصويري منتشرشده در يک وبگاه تروريستي سلفي، تصاويري را از مناطق مختلف سوريه نشان مي دهد که زيلين درباره آن مي‌ گويد که اين اطلاعيه نبايد براي ما چندان غافلگيرکننده باشد، چون از مدت ها پيش شاهد شکل گيري و پاي به عرصه گذاشتن گروه هاي تروريستي در سوريه هستيم که تلاش دارند خود را با انقلاب هاي مصر و تونس، مرتبط کنند و مدعي هستند که آنها نيز در صدد چنين انقلابي هستند.” أحمد الحاج” تحليلگر سياسي سوري در اين باره مي گويد که “سوريه هم اکنون بالفعل شاهد شکل گيري “پايه هاي و اصول فکري و خط مشي القاعده و برخي از گروه هاي وابسته به آن در سوريه است که با همراهي ها و استقبال هايي نيز در داخل مواجه شده است”.اما “عبيدة النحاس” نماينده معارض شوراي موسوم به شوراي ملي انتقالي سوريه نيز در اين باره ادعا مي کند که «ما بر اين باور هستيم که اين اطلاعيه ها ساخته و پرداخته خود نظام است چون اين نظام اسد بود که به تازگي عناصر القاعده را از زندان آزاد کرد و حتي دست به بمب گذاري هاي انتحاري زد که نمونه آن در بمب گذاري در ساختمان وزارت اطلاعات در “کفرسوسه” و بمب گذاري هاي “الميدان” قابل ملاحظه بود»!وي مي‌ افزايد: چرا ما طي 10 ماه گذشته اصلاً شاهد فعاليت القاعده در سوريه نبوديم اما هم اکنون شاهد چنين فعاليت هايي هستيم و چرا تا پيش از اين نامي از “جبهه ياري اهل شام” در سوريه به گوش نرسيده بود.النحاس معتقد است که نظام دمشق از گذر اين فعاليت ها در صدد رساندن اين پيام است که اگر نظام دمشق نباشد، جايگزين آن رژيمي تندرو، افراطي و وهابي مسلک است و وحشت و هراس غرب بايد از پاي گذاشتن “عراقي جديد” در عرصه بين المللي باشد.اين در حالي است که در مقابل “الحاج” معتقد است، اين گروه هاي مسلح ساخته و پرداخته و ابزاري آمريکايي اند و به هيچ وجه نمي‌ توانند مورد حمايت دمشق باشند.آيا جايگزينی هست؟در حالي که آمارهاي منتشره از سوي سازمان ملل متحد بر اين نکته تأکيد دارد که بيش از پنج هزار نفر از زمان آغاز خشونت ها در سوريه تا کنون جان خود را از دست داده اند اما اين پرسش به وجود مي آيد که با پاي به عرصه گذاشتن القاعده به عرصه جنگ داخلي حتي در مرکز دمشق، ميزان خون هاي ريخته شده مردم تا چه اندازه افزايش خواهد يافت. النحاس که به رغم حمايتش از گروه هاي تروريستي و عمليات هاي خرابکارانه نظاميان بريده از نظام سوريه، ژست روشنفکري نيز دارد معتقد است آنچه “ارتش آزاد” خوانده مي شود و در واقع متشکل از گروه هاي جداشده از ارتش ملي سوريه است و از معارضان سوري حمايت مي کند و آشکارا اين گزينه را به جاي خود، در سوريه ارائه داده است؛ چه، در غير اين صورت، فعاليت القاعده در سوريه هيچ توجيهي ندارد.وي بدون اشاره به جنايت هاي گروه هايي مثل ارتش آزاد سوريه و شوراي موسوم به شوراي انتقالي مي افزايد: مسالمت آميز بودن انقلاب صرفاً يک گزينه سياسي در سوريه به شمار نمي آيد، بلکه يک فرهنگ است!بالعکس، “آرون زيلين” معتقد است بايد به اين نکته مهم توجه داشت که گروه تروريستي “جبهة النصرة” يا ديگر گروه‌ هاي تروريستي مشابه فعال در سوريه، با القاعده عراق يا آنچه “دولت اسلامي عراق” خوانده مي شود، ارتباط برقرار خواهد کرد به ويژه آنکه “أبو محمد الجولاني” در پيام صوتي و تصويري خود مي گويد که «از “يکي از ميدان ها و عرصه هاي جهاد (عراق)” به همراه گروهي از دوستانش پس از ماه ها از آغاز تحولات جاري در سوريه، عليه نظام دمشق وارد عمل شده است، جايي که تاکنون در آن فعاليت نداشته است.»اکنون “جبهه ياري اهل شام” مسؤوليت بمب گذاري‌ هاي صورت گرفته در دمشق، پايتخت سوريه را برعهده گرفته اما ماهيت واقعي اين جبهه تروريستي چيست و چه اهدافي را در سر مي‌پروراند؟جبهه تروريستي “ياري اهل شام”اطلاعات زياد و دقيقي درباره اين جماعت تروريست وهابي در دست نيست؛ جماعتي که مسؤوليت بسياري از بمب گذاري هاي صورت گرفته در سوريه از جمله بمب گذاري ماه هاي مارس و آوريل گذشته در دمشق را برعهده گرفته است.جبهه ياري اهل شام، براي نخستين بار در ژانويه گذشته حضور و فعاليت خود در سوريه را اعلام کرد؛ هنگامي که اطلاعيه هايي درباره فعاليت خود در سوريه منتشر و پس از آن اطلاعيه هاي ديگري منتشر کرد که در آن مسؤوليت بمب گذاري هاي صورت گرفته در سوريه را بر عهده گرفت.نخستين حمله اين گروه، عليه يک يگان تابع ارتش سوريه در شمال غربي ادلب در نزديکي مرزهاي ترکيه بود و از آن زمان جماعت مسئوليت اکثر بمب گذاري هاي سوريه را که روند صعودي داشته برعهده گرفته و مؤسسه “المنارة البيضاء” نيز در رأس تمام مؤسسات تبليغاتي و اطلاع رساني بود که مسؤوليت انتشار اطلاعيه هاي آنها را بر عهده گرفت.أبو محمد الجولاني، رهبر اين جماعت در هيچ يک از مقاطع ويدئو يا تصاوير و اطلاعيه‌ هاي تصويري منتشره از آن ظاهر نشده است و جبهه تمايل دارد که اعضاي خود را آشکار و عيان به تصوير نکشد.جبهه ياري اهل شام در اطلاعيه هاي خود تأکيد کرده که تا جاي ممکن از هدف قرار دادن غيرنظاميان در حملات خود دوري مي‌ کند و حملات خود را واکنشي در قبال “اعمال وحشيانه” نيروهاي حکومتي معرفي مي کند اما آنچه در عمل شاهد آن بوده ايم، کشتار مردم و ذبح کودکان و تجاوز به زنان و سربريدن شيعيان و علوي ها بوده است.انتقادهاي بسيار تندي که اين جماعت در صفحه اينترنتي خود از دولت سوريه و “بشار اسد” رئيس جمهوري اين کشور انجام داده است، نشان مي‌دهد که ادعاي برخي مخالفان مبني بر اينکه اين جبهه ساخته و پرداخته نظام سوريه و مورد حمايت آن است، ادعايي پوچ و واهي است به ويژه اينکه از يک سو شماري از رسانه ها تأکيد کرده اند که سلاح هاي به دست آمده از اعضاي اين جماعت، نشان اسرائيلي داشته اند و از سوي ديگر، اطلاعيه هاي منتشرشده و نحوه بمب گذاري هاي صورت گرفته از سوي آن موجب شده تا بسياري به اين باور برسند که اين جماعت با سازمان القاعده نيز در ارتباط است، به خصوص اينکه تأکيد مي‌کنند که اعضاي آن، سوري هايي هستند که از جبهه‌ هاي ديگر جنگ بازگشته اند.اين در حالي است که وزير خارجه عراق نيز در فوريه گذشته اعلام کرد که به نظر مي‌ رسد برخي از نيروها و گروه هاي مسلح فعال در عراق به سوريه سفر کرده اند و در همان ماه بود که “ايمن الظواهري” سرکرده القاعده، سوري ها و افراد مسلح در کشورهاي همجوار را به برداشتن و به دست گرفتن سلاح براي آنچه ياري مردم سوريه خوانده است، فراخواند.همچنين بيانيه ها و تصاوير و فيلم‌ هايي از سوي مؤسسه تبليغاتي و اطلاع رساني جبهه ياري اهل شام منتشر شده که از منابري براي تبليغ و سخنراني هاي خود استفاده مي کرد که سازمان القاعده استفاده مي کند.اما صرف نظر از اينکه جبهه شام با القاعده در ارتباط است يا خير بايد گفت، اين جبهه، جبهه‌ اي تروريستي است و مهمترين هدف آن از پيش رو برداشتن نيروهاي امنيتي و نظامي سوريه و هواداران نظام بشار اسد است.اکنون و به ويژه پس از فاجعه اي که تروريست ها در روستاي الحوله از توابع حمص آفريدند و طي آن ده ها زن و مرد و کودک و پير را قتل عام کرده و سر بريدند، بايد منتظر ماند و ديد غرب، رژيم صهيونيستي، ترکيه و رژيم هاي عربي حاشيه خليج فارس، در هفته جاري و هفته هاي آينده، چه خواب هاي آشفته اي براي منطقه شامات ديده اند.

این خبر رو هم ببینید

نگاهی به چشم انداز صدساله سنندج! / دکتر سید هاشم هدایتی

سنندج همانند هر شهر نامدار دیگر پیشینه ای دارد به قدمت سالیان حیات آن. پیشینه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *