آگهی نتیجه انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج

بدین وسیله به اطلاع كلیه اهالی محترم شهر سنندج تابع بخش مركزی شهرستان سنندج، شهرستان سنندج میرساند

بدین وسیله به اطلاع كلیه اهالی محترم شهر سنندج تابع بخش مركزی شهرستان سنندج، شهرستان سنندج میرساند
با توجه به برگزاری انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 29/02/1396
نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این شهر به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد:
 
1_ آقای یوسف اسدی نام پدر محمد دارای 14928 رای2_ آقای غریب سجادی نام پدر عارف دارای 8811 رای3_ آقای ارسطو گویلی كیلانه نام پدر لقمان دارای 8728 رای4_ آقای علی بژكول نام پدر احمد دارای 7495 رای5_ آقای فرزاد زارعی نام پدر على دارای 6165 رای6_ آقای سیدانور رشیدی نام پدر سیدبرهان الدین دارای 5778 رای7_ آقای مجید شاه اویسی نام پدر منصور دارای 5496 رای8_ آقای جلال شریعتی نام پدر ویسمحمد دارای 5247 رای9_ آقای سیف اله رضائی نام پدر بهاءالدین دارای 5044 رای10 _ خانم سیده مژده حسینی نام پدر سیداسماعیل دارای 4879 رای11 _ آقای ماشاءاله رضائی نام پدر عبداله دارای 4606 رای12 _ آقای سیدكمال حسینی نام پدر سیدجبار دارای 4534 رای13 _ آقای سیدبهاالدین حسینی نام پدر سید على دارای 4348 رای14 _ آقای محمدسالار زارع نام پدر محمود دارای 4217 رای15 _ آقای وفا اصلانی نام پدر فیضاله دارای 4180 رای16 _ خانم شیما زندكریمی نام پدر حسین دارای 4136 رای17 _ آقای اسعد فتاحی نام پدر نصراله دارای 3949 رای18 _ آقای عزت اله زندی نام پدر حبیب اله دارای 3584 رای19 _ خانم شیدا حیدریان نام پدر خلیل دارای 3535 رای20 _ خانم زهرا آوجیان نام پدر كاظم دارای 3469 رای21 _ آقای فرزاد هلالی نام پدر حسین دارای 3403 رای22 _ آقای شهریار رحیمی نام پدر صدیق دارای 3399 رای23 _ خانم مهنوش محمدی سرواله نام پدر منصور دارای 3341 رای24 _ آقای كاوه اسدی نام پدر مرادعلى دارای 3187 رای25 _ آقای پیام میرزانیا نام پدر فرج اله دارای 3159 رای26 _ آقای فرهاد اسماعیلی نام پدر محمدصالح دارای 3010 رای27 _ آقای فردین زمانی نام پدر خلیل دارای 2955 رای28 _ خانم بهار زنگی بند نام پدر محمدباقر دارای 2930 رای29 _ خانم ئاسو فلاحی نام پدر محمد دارای 2910 رای30 _ آقای فرهاد قوامی نام پدر عباس دارای 2741 رای31 _ آقای جلال كریمی نام پدر حسین دارای 2633 رای32 _ آقای محمدرامبد فرهودی مقدم نام پدر محمدطیب دارای 2545 رای33 _ آقای احمد كاظمی نام پدر ابراهیم دارای 2517 رای34 _ آقای حامد رحیمی نام پدر ابوالمحمد دارای 2477 رای35 _ آقای شهرام حسین پناهی نام پدر موسی دارای 2444 رای36 _ آقای فرهاد عبدالحكیمی نام پدر اسماعیل دارای 2429 رای37 _ خانم سهیلا نصرصادقی نام پدر نصراله دارای 2375 رای38 _ آقای محمدرسول مردوخی نام پدر محمدطیب دارای 2366 رای39 _ خانم لیلا فروتن نژاد نام پدر یداله دارای 2332 رای40 _ خانم بهاره كریمی نام پدر احمد دارای 2315 رای41 _ آقای سیدهلال احمدی نام پدر سیدباباعلی دارای 2209 رای42 _ آقای سیدمسعود حبیبی نام پدر سید على دارای 2195 رای43 _ آقای محمد فرهمندی نام پدر عبداله دارای 2188 رای44 _ آقای فرزاد حیدری نام پدر صدر الدین دارای 2146 رای45 _ آقای آزاد مرادی نام پدر محمدرشید دارای 2114 رای46 _ آقای یاسر قدیمی نام پدر علی رضا دارای 2079 رای47 _ آقای سیدعلی اشرف حسینی نام پدر سید عبدالله دارای 2068 رای48 _ آقای عطاالله علائی اردلان نام پدر محمد دارای 2062 رای49 _ آقای محمدشهباز حسین پناهی نام پدر محمدرشید دارای 2000 رای50 _ آقای منصور نصرتی شعار نام پدر غلامعلى دارای 1996 رای51 _ خانم آرزو خادم غوثی نام پدر محمدصالح دارای 1982 رای52 _ آقای حامد امیریان نام پدر مصطفی دارای 1961 رای53 _ آقای هادی صالحی نام پدر محمدعلی دارای 1954 رای54 _ آقای سامان سعیدی نام پدر بابا خاصدارای 1898 رای55 _ خانم ندا جامه بزرگ نام پدر احمد دارای 1860 رای56 _ خانم لیلا بی كس یاری نام پدر توفیق دارای 1858 رای57 _ آقای نعمت ارشدی نام پدر رحیم دارای 1838 رای58 _ خانم گل بهار زعفرانی نام پدر محمد دارای 1801 رای59 _ آقای امید اسدی نام پدر رمضان دارای 1778 رای60 _ آقای كاوه احمدی نام پدر عبداله دارای 1745 رای61 _ آقای واضع كریمی نام پدر محمدتقى دارای 1738 رای62 _ آقای عارف رحیمی نام پدر عنایت دارای 1697 رای63 _ آقای رضا رحمانی نام پدر علی دارای 1631 رای64 _ آقای كامران رحیمی دهگلان نام پدر محمد دارای 1621 رای65 _ آقای سیاوش زیستی نام پدر جهانگیر دارای 1596 رای66 _ آقای كیوان توكلی نام پدر فتح اله دارای 1550 رای67 _ آقای اقبال رضائی نام پدر محمد صدیق دارای 1545 رای68 _ آقای وریا هاشمی نام پدر مظفرالدین دارای 1530 رای69 _ آقای افشین ابراهیمی نام پدر یدالله دارای 1518 رای70 _ آقای كمال الدین بهمنی نام پدر خلیل دارای 1517 رای71 _ آقای كورش اله ویسی نام پدر حبیب الله دارای 1503 رای72 _ آقای سیدفرزاد برزنجه نام پدر سید صدیق دارای 1503 رای73 _ آقای اشرف حمیدی نام پدر محمدعارف دارای 1481 رای74 _ آقای لطف اله وكیلی نام پدر عزت اله دارای 1467 رای75 _ آقای حسین معروفی نام پدر حسن دارای 1399 رای76 _ خانم شراره مكتوبی نام پدر صدرالدین دارای 1381 رای77 _ آقای فرزاد منصوری نام پدر محمدامین دارای 1374 رای78 _ خانم كژال بایستی نام پدر عثمان دارای 1370 رای79 _ آقای نجم الدین ملكی نام پدر محمود دارای 1363 رای80 _ آقای فریبرز یونسی نام پدر على دارای 1360 رای81 _ آقای یاسر فاتحی نام پدر یحیى دارای 1318 رای82 _ آقای یدالله ساعدپناه نام پدر حبیب اله دارای 1310 رای83 _ آقای خالد اشرفی نام پدر اسمعیل دارای 1302 رای84 _ آقای فرزاد ناصری نام پدر محمد دارای 1278 رای85 _ آقای مختار رضاقلی نام پدر حسین دارای 1233 رای86 _ آقای دییار احمدی نام پدر محمد امین دارای 1230 رای87 _ آقای محمد محمدی نام پدر ابراهیم دارای 1203 رای88 _ آقای محمدفاروق احمدی نام پدر احمد دارای 1185 رای89 _ آقای كیوان كریمی نام پدر رحمت اله دارای 1177 رای90 _ خانم رزیتا گروهی نام پدر سیف اله دارای 1103 رای91 _ آقای فواد احمدی نام پدر محمدكریم دارای 1103 رای92 _ خانم شعله فتحی نام پدر سهراب دارای 1096 رای93 _ آقای فرهنگ مكتب داری نام پدر محمد هادی دارای 1083 رای94 _ آقای بهمن لطفی نام پدر عزت دارای 1081 رای95 _ آقای موسی خدامرادی نام پدر عیسی دارای 1067 رای96 _ آقای فرشاد عطائی نام پدر محمدعلی دارای 1063 رای97 _ آقای بهزاد خاطری نام پدر عبداله دارای 1034 رای98 _ آقای محمددلیر حمزه بهمنی نام پدر یداله دارای 980 رای99 _ آقای شاه رخ گودرزی نام پدر محمد شریف دارای 969 رای100 _ خانم شیما محمدی نام پدر محمد دارای 961 رای101 _ آقای كاوه آقائی نام پدر على دارای 906 رای102 _ خانم روناك كمانگر نام پدر صالح دارای 900 رای103 _ آقای رضا شرفی رامین نام پدر عبداله دارای 886 رای104 _ آقای حیدر سلطانیان نام پدر رضاعلی دارای 874 رای105 _ آقای وفا هزارپیشه نام پدر محمد دارای 870 رای106 _ آقای هادی وكیلی نام پدر ابراهیم دارای 864 رای107 _ آقای صادق صلاح زاده نام پدر محمد دارای 860 رای108 _ آقای بهرام فتحی نام پدر حسن دارای 854 رای109 _ آقای محمددانیال روحی نام پدر محمد حسین دارای 853 رای110 _ آقای عباس مالكی نام پدر اردشیر دارای 833 رای111 _ آقای مهدی اسكندری نام پدر محمدعلی دارای 826 رای112 _ آقای كیوان شرفی رامین نام پدر عبداله دارای 808 رای113 _ آقای محمدعزیز قوامی گرآباد نام پدر عبد الحمید دارای 805 رای114 _ آقای امیر اسدی نام پدر کریم دارای 799 رای115 _ آقای امجد پیروزی نام پدر احمد دارای 793 رای116 _ خانم مژگان منصوری نام پدر محمود دارای 788 رای117 _ آقای واحد بكرائی نام پدر محمد دارای 763 رای118 _ آقای جلال شكرخدا نام پدر على دارای 758 رای119 _ آقای آرین اسكندری نام پدر محمد دارای 755 رای120 _ آقای اسماعیل زمانی دادانه نام پدر علی اشرف دارای 742 رای121 _ خانم ام لیلا عاطفی سدهی نام پدر ذکریا دارای 731 رای122 _ آقای فرهاد عبداللهی نام پدر ابوالقاسم دارای 729 رای123 _ آقای سیدعبدالرحمن ابراهیمی نام پدر سیدمحمدرؤف دارای 695 رای124 _ خانم سریاس وكیلی نام پدر محمدصدیق دارای 691 رای125 _ آقای سیدسامان شیخ احمدی نام پدر سید توفیق دارای 678 رای126 _ آقای كیوان آرین نام پدر مصطفى دارای 661 رای127 _ آقای حمید محمودی نام پدر توفیق دارای 660 رای128 _ خانم نوشین قره داغی نام پدر بهزاد دارای 650 رای129 _ آقای فریدون ویسی نام پدر یونس دارای 646 رای130 _ آقای علی اكبر سبحانی نام پدر توفیق دارای 645 رای131 _ آقای فرزاد حسین پناهی نام پدر حبیب الله دارای 632 رای132 _ آقای چیا آبیدر نام پدر حسین دارای 626 رای133 _ آقای بهنام مفاخری نام پدر توفیق دارای 623 رای134 _ آقای رئوف رحیمی نام پدر احمد دارای 608 رای135 _ آقای آرمان ناصری نام پدر محمد دارای 597 رای136 _ آقای فرهاد پرموز نام پدر مهدی دارای 592 رای137 _ آقای شاحسین سعیدی نام پدر ابراهیم دارای 588 رای138 _ آقای سامان آقائی نام پدر محمد دارای 579 رای139 _ آقای كیانوش صیفی كاران نام پدر محمد دارای 575 رای140 _ آقای آرمان مردوخی نام پدر معروف دارای 562 رای141 _ خانم پخشان حسین پناهی قروچای نام پدر محمود دارای 551 رای142 _ آقای سیدپژمان الیاسی نام پدر سید موسى دارای 542 رای143 _ آقای كیان مرادی نام پدر اسعد دارای 538 رای144 _ آقای رسول چاوشینی نام پدر احمد دارای 535 رای145 _ آقای سلیمان قادری نام پدر رسول دارای 521 رای146 _ آقای حسن اللهمرادی نام پدر عبدالرحمن دارای 518 رای147 _ خانم مژگان براخاصی نام پدر سیف اله دارای 512 رای148 _ آقای فاروق حاجی میرزائی نام پدر عبداله دارای 490 رای149 _ آقای كیوان حاجی میرزائی نام پدر عبداله دارای 489 رای150 _ خانم رؤیا صلواتی نام پدر کمال دارای 450 رای151 _ خانم شیدا میراحمدی نام پدر عبداله دارای 446 رای152 _ آقای وریا میرزائی نام پدر رحیم دارای 446 رای153 _ آقای خالد فیضی نام پدر على اصغر دارای 430 رای154 _ آقای كمال عباسی نام پدر علی اكبر دارای 406 رای155 _ آقای فواد نعمتی نام پدر رحیم دارای 400 رای156 _ آقای زانیار جمشیدی نام پدر عزیز دارای 388 رای157 _ آقای كیوان محمدی سراب نام پدر عبدالله دارای 385 رای158 _ خانم پریسا اللهمرادی نام پدر محمدکریم دارای 372 رای159 _ آقای محمدسروش امانی نام پدر ناصر دارای 350 رای160 _ خانم نسرین اسدی نام پدر عبدالقادر دارای 342 رای161 _ خانم سمیه عباسی نام پدر على اکبر دارای 340 رای162 _ آقای عثمان رمضانی نام پدر حسین دارای 339 رای163 _ خانم فریبا اللهمرادی نام پدر محمدکریم دارای 337 رای164 _ آقای علیرضا اللهمرادی نام پدر محمدكریم دارای 315 رای165 _ خانم فرشته بروسان نام پدر مصطفی دارای 301 رای166 _ خانم نادیا اللهمرادی نام پدر محمدکریم دارای 279 رای167 _ خانم رابعه قاسمی نام پدر اسمعیل دارای 268 رای168 _ آقای عارف نیلی نام پدر على دارای 266 رای169 _ آقای منصور فرهادی نام پدر نصرالله دارای 257 رای170 _ آقای حیدر زندی نام پدر علی دارای 252 رای171 _ آقای میلاد شیری نام پدر محمد شریف دارای 250 رای172 _ آقای هژیر زندپور نام پدر یحیی دارای 238 رای173 _ آقای صلاح شریفی نام پدر قادر دارای 229 رای174 _ آقای اسعد باباخانی نام پدر محمد امین دارای 209 رای175 _ آقای هیوا قادری نام پدر ابوبکر دارای 200 رای176 _ آقای جمیل خالدی نام پدر محمد دارای 196 رای177 _ آقای صباح روشنی نام پدر محمدصدیق دارای 180 رای178 _ آقای وحید كشكولی نام پدر محمدعلى دارای 177 رای179 _ آقای محمدصادق كریمی نام پدر علیمراد دارای 171 رای180 _ آقای سیدفرید شاه ویسی نام پدر سیدحبیب الله دارای 167 رای181 _ آقای ناجح جاوید نام پدر احمد دارای 157 رای182 _ آقای محمدرضا مرادی روانسر نام پدر یحیی دارای 135 رای183 _ خانم شادی مجیدی نام پدر جهانگیر دارای 133 رایاینك در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی كشور و ماده 70 آیین نامه اجرایی انتخاباتشوراهای اسلامی شهر، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل فرمانداری آماده قبولشكایات انتخاباتی می باشد.شكایاتی قابل رسیدگی خواهد بود كه مشخصات شاكی یا شاكیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،نشانی محل كار یا سكونت و امضای شاكی یا شاكیان را داشته باشد. فرماندار شهرستان سنندج

این خبر رو هم ببینید

با تایید آیت‌الله خامنه‌ای، محمد مخبر، موقتا جانشین ابراهیم رئيسی شد

آیت‌‌الله خامنه‌ای، در پیامی، «درگذشتِ شهادت گونه‌ی» ابراهیم رئيسی، را تسلیت گفتند و نوشتند: «اینجانب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *