خانه / اجتماعی / اسامی نهایی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج اعلام شد + لیست

اسامی نهایی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج اعلام شد + لیست

ستاد انتخبات شهرستان سنندج اسامی ۱۹۱ نفر نامزدنهایی انتخابات شورای اسلامی شهر را اعلام کرد.

فرمانداری سنندج در اطلاعیه‌ای رسمی نوشت: در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیهشهر سنندج می رساند كه پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج به شرح زیر می باشد:
 
 
– ۱ آقای افشین ابراهیمی فرزند یدالله كد نامزد ۱۲۴
– ۲ آقای سیدعبدالرحمن ابراهیمی مشهور به ارشد فرزند سیدمحمدرؤف كد نامزد ۱۲۵
– ۳ آقای چیا آبیدر فرزند حسین كد نامزد ۱۲۶
– ۴ آقای امیر احمدی فرزند شمس الدین كد نامزد ۱۲۸
– ۵ آقای دییار احمدی فرزند محمد امین كد نامزد ۱۲۹
– ۶ آقای سامان احمدی فرزند ابوبکر كد نامزد ۱۴۱
– ۷ آقای سیدهلال احمدی فرزند سیدباباعلی كد نامزد ۱۴۵
– ۸ آقای فواد احمدی فرزند محمدكریم كد نامزد ۱۴۶
– ۹ آقای كاوه احمدی فرزند عبداله كد نامزد ۱۴۷
– ۱۰ آقای محمدفاروق احمدی فرزند احمد كد نامزد ۱۴۸
– ۱۱ آقای نعمت ارشدی فرزند رحیم كد نامزد ۱۵۱
– ۱۲ آقای كیوان آرین فرزند مصطفى كد نامزد ۱۵۲
– ۱۳ آقای امید اسدی فرزند رمضان كد نامزد ۱۵۶
– ۱۴ آقای امیر اسدی فرزند کریم كد نامزد ۱۵۷
– ۱۵ آقای سیدكیهان اسدی فرزند سیدعبدالقادر كد نامزد ۱۵۸
– ۱۶ آقای كاوه اسدی فرزند مرادعلى كد نامزد ۱۵۹
– ۱۷ خانم نسرین اسدی فرزند عبدالقادر كد نامزد ۱۶۲
– ۱۸ آقای یوسف اسدی مشهور به غلام فرزند محمد كد نامزد ۱۶۴
– ۱۹ آقای آرین اسكندری فرزند محمد كد نامزد ۱۶۵
– ۲۰ آقای مهدی اسكندری فرزند محمدعلی كد نامزد ۱۶۷
– ۲۱ آقای فرهاد اسماعیلی فرزند محمدصالح كد نامزد ۱۶۸
– ۲۲ آقای خالد اشرفی فرزند اسمعیل كد نامزد ۱۶۹
– ۲۳ آقای وفا اصلانی فرزند فیض اله كد نامزد ۱۷۱
– ۲۴ آقای سامان آقائی فرزند محمد كد نامزد ۱۷۴
– ۲۵ آقای كاوه آقائی فرزند على كد نامزد ۱۷۵
– ۲۶ خانم پریسا اللهمرادی فرزند محمدکریم كد نامزد ۱۷۶
– ۲۷ آقای حسن اللهمرادی فرزند عبدالرحمن كد نامزد ۱۷۸
– ۲۸ آقای علیرضا اللهمرادی فرزند محمدكریم كد نامزد ۱۷۹
– ۲۹ خانم فریبا اللهمرادی فرزند محمدکریم كد نامزد ۱۸۱
– ۳۰ خانم نادیا اللهمرادی فرزند محمدکریم كد نامزد ۱۸۲
– ۳۱ آقای كورش اله ویسی فرزند حبیب الله كد نامزد ۱۸۴
– ۳۲ آقای سیدپژمان الیاسی فرزند سید موسى كد نامزد ۱۸۶
– ۳۳ آقای محمدسروش امانی مشهور به نجم الدین فرزند ناصر كد نامزد ۱۸۷
– ۳۴ آقای حامد امیریان فرزند مصطفی كد نامزد ۱۹۱
– ۳۵ آقای جمال ایمانی فرزند رستم كد نامزد ۱۹۵
– ۳۶ آقای اسعد باباخانی فرزند محمد امین كد نامزد ۱۹۶
– ۳۷ خانم كژال بایستی فرزند عثمان كد نامزد ۱۹۷
– ۳۸ خانم مژگان براخاصی فرزند سیف اله كد نامزد ۱۹۸
– ۳۹ آقای سیدفرزاد برزنجه فرزند سید صدیق كد نامزد ۲۱۲
– ۴۰ خانم فرشته بروسان مشهور به حاجیه فرشته فرزند مصطفی كد نامزد ۲۱۴
– ۴۱ آقای علی بژكول مشهور به پژگول فرزند احمد كد نامزد ۲۱۵
– ۴۲ آقای واحد بكرائی فرزند محمد كد نامزد ۲۱۶
– ۴۳ آقای كمال الدین بهمنی فرزند خلیل كد نامزد ۲۱۷
– ۴۴ خانم لیلا بی كس یاری مشهور به خانم یاری فرزند توفیق كد نامزد ۲۱۸
– ۴۵ آقای فرهاد پرموز مشهور به – فرزند مهدی كد نامزد ۲۴۱
– ۴۶ آقای امجد پیروزی فرزند احمد كد نامزد ۲۴۵
– ۴۷ آقای كیوان توكلی فرزند فتح اله كد نامزد ۲۴۶
– ۴۸ خانم ندا جامه بزرگ فرزند احمد كد نامزد ۲۴۷
– ۴۹ آقای ناجح جاوید فرزند احمد كد نامزد ۲۴۸
– ۵۰ آقای زانیار جمشیدی فرزند عزیز كد نامزد ۲۴۹
– ۵۱ آقای رسول چاوشینی فرزند احمد كد نامزد ۲۵۶
– ۵۲ آقای فاروق حاجی میرزائی فرزند عبداله كد نامزد ۲۵۸
– ۵۳ آقای كیوان حاجی میرزائی فرزند عبداله كد نامزد ۲۵۹
– ۵۴ آقای سیدمسعود حبیبی فرزند سید على كد نامزد ۲۶۱
– ۵۵ آقای بهروز حسین پناهی فرزند محمدعزیز كد نامزد ۲۶۴
– ۵۶ آقای شهرام حسین پناهی فرزند موسی كد نامزد ۲۶۵
– ۵۷ آقای فرزاد حسین پناهی فرزند حبیب الله كد نامزد ۲۶۷
– ۵۸ آقای محمدشهباز حسین پناهی فرزند محمدرشید كد نامزد ۲۶۸
– ۵۹ خانم پخشان حسین پناهی قروچای فرزند محمود كد نامزد ۲۶۹
– ۶۰ آقای سیدبهاالدین حسینی فرزند سید على كد نامزد ۲۷۱
– ۶۱ آقای سیدعلی اشرف حسینی فرزند سید عبدالله كد نامزد ۲۷۴
– ۶۲ آقای سیدكمال حسینی فرزند سیدجبار كد نامزد ۲۷۵
– ۶۳ خانم سیده مژده حسینی فرزند سیداسماعیل كد نامزد ۲۷۶
– ۶۴ آقای محمددلیر حمزه بهمنی مشهور به دلیر بهمنى فرزند یداله كد نامزد ۲۷۸
– ۶۵ آقای اشرف حمیدی فرزند محمدعارف كد نامزد ۲۷۹
– ۶۶ آقای فرزاد حیدری فرزند صدر الدین كد نامزد ۲۸۱
– ۶۷ خانم شیدا حیدریان فرزند خلیل كد نامزد ۲۸۲
– ۶۸ خانم آرزو خادم غوثی فرزند محمدصالح كد نامزد ۲۸۴
– ۶۹ آقای بهزاد خاطری فرزند عبداله كد نامزد ۲۸۵
– ۷۰ آقای جمیل خالدی فرزند محمد كد نامزد ۲۸۶
– ۷۱ آقای فایق خالدی فرزند عبداله كد نامزد ۲۸۷
– ۷۲ آقای موسی خدامرادی فرزند عیسی كد نامزد ۲۸۹
– ۷۳ آقای كمال الدین ذوالفقاری فرزند امین كد نامزد ۲۹۴
– ۷۴ آقای اردشیر رحمانی فرزند كریم كد نامزد ۲۹۶
– ۷۵ آقای رضا رحمانی فرزند علی كد نامزد ۲۹۷
– ۷۶ آقای حامد رحیمی فرزند ابوالمحمد كد نامزد ۲۹۸
– ۷۷ آقای رئوف رحیمی فرزند احمد كد نامزد ۴۱۲
– ۷۸ آقای شهریار رحیمی مشهور به دکتر شهریار فرزند صدیق كد نامزد ۴۱۴
– ۷۹ آقای عارف رحیمی فرزند عنایت كد نامزد ۴۱۵
– ۸۰ آقای كامران رحیمی دهگلان فرزند محمد كد نامزد ۴۱۶
– ۸۱ آقای سیدانور رشیدی فرزند سیدبرهان الدین كد نامزد ۴۱۷
– ۸۲ آقای اقبال رضائی فرزند محمد صدیق كد نامزد ۴۱۸
– ۸۳ آقای سیف اله رضائی فرزند بهاءالدین كد نامزد ۴۱۹
– ۸۴ آقای ماشاءاله رضائی فرزند عبداله كد نامزد ۴۲۱
– ۸۵ آقای مختار رضاقلی فرزند حسین كد نامزد ۴۲۴
– ۸۶ آقای عثمان رمضانی فرزند حسین كد نامزد ۴۲۶
– ۸۷ آقای محمددانیال روحی فرزند محمد حسین كد نامزد ۴۲۷
– ۸۸ آقای صباح روشنی فرزند محمدصدیق كد نامزد ۴۲۸
– ۸۹ آقای محمدسالار زارع فرزند محمود كد نامزد ۴۲۹
– ۹۰ آقای فرزاد زارعی فرزند على كد نامزد ۴۵۱
– ۹۱ خانم گل بهار زعفرانی فرزند محمد كد نامزد ۴۵۲
– ۹۲ آقای اسماعیل زمانی دادانه فرزند علی اشرف كد نامزد ۴۵۶
– ۹۳ آقای هژیر زندپور فرزند یحیی كد نامزد ۴۵۷
– ۹۴ خانم شیما زندكریمی فرزند حسین كد نامزد ۴۵۸
– ۹۵ آقای حیدر زندی فرزند علی كد نامزد ۴۵۹
– ۹۶ آقای عزت اله زندی مشهور به مشهور به زندی فرزند حبیب اله كد نامزد ۴۶۱
– ۹۷ خانم بهار زنگی بند فرزند محمدباقر كد نامزد ۴۶۴
– ۹۸ آقای سیاوش زیستی مشهور به سرهنگ زیستى فرزند جهانگیر كد نامزد ۴۶۵
– ۹۹ آقای یدالله ساعدپناه فرزند حبیب اله كد نامزد ۴۶۷
– ۱۰۰ آقای علی اكبر سبحانی فرزند توفیق كد نامزد ۴۶۹
– ۱۰۱ آقای غریب سجادی فرزند عارف كد نامزد ۴۷۱
– ۱۰۲ آقای سامان سعیدی فرزند بابا خاص كد نامزد ۴۷۲
– ۱۰۳ آقای حیدر سلطانیان فرزند رضاعلی كد نامزد ۴۷۵
– ۱۰۴ آقای مجید شاه اویسی فرزند منصور كد نامزد ۴۸۲
– ۱۰۵ آقای رضا شرفی رامین مشهور به دوقلوها فرزند عبداله كد نامزد ۴۸۵
– ۱۰۶ آقای كیوان شرفی رامین مشهور به دوقلوها فرزند عبداله كد نامزد ۴۸۶
– ۱۰۷ آقای جلال شریعتی فرزند ویسمحمد كد نامزد ۴۸۷
– ۱۰۸ آقای صلاح شریفی فرزند قادر كد نامزد ۴۸۹
– ۱۰۹ آقای جلال شكرخدا فرزند على كد نامزد ۴۹۱
– ۱۱۰ آقای سیدسامان شیخ احمدی فرزند سید توفیق كد نامزد ۴۹۴
– ۱۱۱ آقای میلاد شیری فرزند محمد شریف كد نامزد ۴۹۶
– ۱۱۲ آقای هادی صالحی مشهور به مهندس فرزند محمدعلی كد نامزد ۴۹۷
– ۱۱۳ خانم رؤیا صلواتی فرزند کمال كد نامزد ۵۱۲
– ۱۱۴ آقای سامرند صیدی نوره فرزند امین كد نامزد ۵۱۶
– ۱۱۵ آقای كیانوش صیفی كاران فرزند محمد كد نامزد ۵۱۷
– ۱۱۶ خانم ام لیلا عاطفی سدهی فرزند ذکریا كد نامزد ۵۱۸
– ۱۱۷ خانم سمیه عباسی فرزند على اکبر كد نامزد ۵۱۹
– ۱۱۸ آقای كمال عباسی فرزند علی اكبر كد نامزد ۵۲۱
– ۱۱۹ آقای فرهاد عبدالحكیمی فرزند اسماعیل كد نامزد ۵۲۵
– ۱۲۰ آقای فرهاد عبداللهی فرزند ابوالقاسم كد نامزد ۵۲۶
– ۱۲۱ آقای فرشاد عطائی فرزند محمدعلی كد نامزد ۵۲۸
– ۱۲۲ آقای عطاالله علائی اردلان مشهور به عطاالله علائى فرزند محمد كد نامزد ۵۲۹
– ۱۲۳ آقای سیدعثمان علی پناه تاته رشید فرزند سیدصاحب كد نامزد ۵۴۱
– ۱۲۴ آقای یاسر فاتحی فرزند یحیى كد نامزد ۵۴۵
– ۱۲۵ آقای اسعد فتاحی فرزند نصراله كد نامزد ۵۴۶
– ۱۲۶ آقای بهرام فتحی فرزند حسن كد نامزد ۵۴۷
– ۱۲۷ خانم شعله فتحی فرزند سهراب كد نامزد ۵۴۸
– ۱۲۸ آقای سوران فرضی فرزند محمدناصر كد نامزد ۵۶۱
– ۱۲۹ آقای منصور فرهادی فرزند نصرالله كد نامزد ۵۶۲
– ۱۳۰ آقای محمد فرهمندی فرزند عبداله كد نامزد ۵۶۴
– ۱۳۱ آقای محمدرامبد فرهودی مقدم فرزند محمدطیب كد نامزد ۵۶۵
– ۱۳۲ خانم لیلا فروتن نژاد فرزند یداله كد نامزد ۵۶۷
– ۱۳۳ خانم ئاسو فلاحی فرزند محمد كد نامزد ۵۶۸
– ۱۳۴ آقای خالد فیضی فرزند على اصغر كد نامزد ۵۶۹
– ۱۳۵ آقای سلیمان قادری فرزند رسول كد نامزد ۵۷۲
– ۱۳۶ آقای هیوا قادری فرزند ابوبکر كد نامزد ۵۷۴
– ۱۳۷ خانم رابعه قاسمی فرزند اسمعیل كد نامزد ۵۷۵
– ۱۳۸ آقای یاسر قدیمی فرزند علی رضا كد نامزد ۵۷۶
– ۱۳۹ خانم نوشین قره داغی فرزند بهزاد كد نامزد ۵۷۸
– ۱۴۰ آقای فرهاد قوامی فرزند عباس كد نامزد ۵۷۹
– ۱۴۱ آقای محمدعزیز قوامی گرآباد مشهور به حمه قوامى فرزند عبد الحمید كد نامزد ۵۸۱
– ۱۴۲ آقای احمد كاظمی فرزند ابراهیم كد نامزد ۵۸۲
– ۱۴۳ خانم بهاره كریمی فرزند احمد كد نامزد ۵۸۵
– ۱۴۴ آقای جلال كریمی فرزند حسین كد نامزد ۵۸۶
– ۱۴۵ آقای كیوان كریمی فرزند رحمت اله كد نامزد ۵۸۷
– ۱۴۶ آقای محمدصادق كریمی فرزند علیمراد كد نامزد ۵۸۹
– ۱۴۷ آقای واضع كریمی فرزند محمدتقى كد نامزد ۵۹۱
– ۱۴۸ آقای وحید كشكولی فرزند محمدعلى كد نامزد ۵۹۲
– ۱۴۹ خانم روناك كمانگر فرزند صالح كد نامزد ۵۹۴
– ۱۵۰ آقای آرمان كوپال فرزند یداله كد نامزد ۵۹۵
– ۱۵۱ خانم رزیتا گروهی فرزند سیف اله كد نامزد ۵۹۶
– ۱۵۲ آقای شاه رخ گودرزی فرزند محمد شریف كد نامزد ۵۹۸
– ۱۵۳ آقای ارسطو گویلی كیلانه فرزند لقمان كد نامزد ۶۱۲
– ۱۵۴ آقای بهمن لطفی فرزند عزت كد نامزد ۶۱۵
– ۱۵۵ آقای عباس مالكی فرزند اردشیر كد نامزد ۶۱۶
– ۱۵۶ خانم شادی مجیدی فرزند جهانگیر كد نامزد ۶۱۷
– ۱۵۷ خانم شیما محمدی فرزند محمد كد نامزد ۶۱۹
– ۱۵۸ آقای كیوان محمدی سراب فرزند عبدالله كد نامزد ۶۲۵
– ۱۵۹ خانم مهنوش محمدی سرواله فرزند منصور كد نامزد ۶۲۶
– ۱۶۰ آقای حمید محمودی فرزند توفیق كد نامزد ۶۲۸
– ۱۶۱ آقای آزاد مرادی فرزند محمدرشید كد نامزد ۶۲۹
– ۱۶۲ آقای كیان مرادی فرزند اسعد كد نامزد ۶۴۱
– ۱۶۳ آقای محمدرضا مرادی روانسر مشهور به چیا فرزند یحیی كد نامزد ۶۴۵
– ۱۶۴ آقای آرمان مردوخی فرزند معروف كد نامزد ۶۴۶
– ۱۶۵ آقای محمدرسول مردوخی مشهور به جمال فرزند محمدطیب كد نامزد ۶۴۷
– ۱۶۶ آقای حسین معروفی مشهور به ماموسا فرزند حسن كد نامزد ۶۴۸
– ۱۶۷ آقای بهنام مفاخری فرزند توفیق كد نامزد ۶۴۹
– ۱۶۸ آقای فرهنگ مكتب داری فرزند محمد هادی كد نامزد ۶۵۱
– ۱۶۹ خانم شراره مكتوبی فرزند صدرالدین كد نامزد ۶۵۲
– ۱۷۰ آقای نجم الدین ملكی فرزند محمود كد نامزد ۶۵۶
– ۱۷۱ آقای فرزاد منصوری مشهور به خبات فرزند محمدامین كد نامزد ۶۵۷
– ۱۷۲ خانم مژگان منصوری فرزند محمود كد نامزد ۶۵۸
– ۱۷۳ آقای صلاح الدین منوچهری فرزند عثمان كد نامزد ۶۵۹
– ۱۷۴ خانم شیدا میراحمدی فرزند عبداله كد نامزد ۶۷۱
– ۱۷۵ آقای وریا میرزائی فرزند رحیم كد نامزد ۶۷۲
– ۱۷۶ آقای پیام میرزانیا فرزند فرج اله كد نامزد ۶۷۴
– ۱۷۷ آقای آرمان ناصری فرزند محمد كد نامزد ۶۷۸
– ۱۷۸ آقای فرزاد ناصری فرزند محمد كد نامزد ۶۷۹
– ۱۷۹ آقای منصور نصرتی شعار فرزند غلامعلى كد نامزد ۶۸۴
– ۱۸۰ خانم سهیلا نصرصادقی مشهور به نصر یا صادقى فرزند نصراله كد نامزد ۶۸۵
– ۱۸۱ آقای فواد نعمتی فرزند رحیم كد نامزد ۶۸۷
– ۱۸۲ آقای عارف نیلی فرزند على كد نامزد ۶۹۱
– ۱۸۳ خانم سیده ئاوات نی نوا فرزند سیدعلاءالدین كد نامزد ۶۹۲
– ۱۸۴ آقای وریا هاشمی فرزند مظفرالدین كد نامزد ۶۹۶
– ۱۸۵ آقای وفا هزارپیشه مشهور به حاجى فرزند محمد كد نامزد ۶۹۷
– ۱۸۶ آقای فرزاد هلالی فرزند حسین كد نامزد ۶۹۸
– ۱۸۷ خانم سریاس وكیلی فرزند محمدصدیق كد نامزد ۷۱۴
– ۱۸۸ آقای لطف اله وكیلی فرزند عزت اله كد نامزد ۷۱۵
– ۱۸۹ آقای هادی وكیلی فرزند ابراهیم كد نامزد ۷۱۶
– ۱۹۰ آقای فریدون ویسی فرزند یونس كد نامزد ۷۱۸
– ۱۹۱ آقای فریبرز یونسی فرزند على كد نامزد ۷۱۹
 
 
توجه:
 
 
-۱ نظر به اینكه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۹ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداكثر ۹ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند.
 
-۲ هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری سنندج در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی كشوراز تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شكایات انتخاباتی می باشد.
 
-۳ شكایاتی قابل رسیدگی خواهد بود كه به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاكی یا شاكیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل كار یا سكونت شاكی یا شاكیان را داشته باشد.

شناسه خبر : 6259

این خبر رو هم ببینید

نگاهی به مشکلات یک هنر اقلیمی در گفت و گو با صابر محمودی، هنرمند نازک کار اهل سنندج؛ نازک کاری را به رسمیت بشناسید/حتی یک صندوق حمایتی نداریم

صابر محمودی از جمله هنرمندان اهل سنندج است که هنر نازک کاری نسل به نسل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × دو =