افراد دو چهره، نقابداران بی اصالت/ خسرو قهرمانی*

انسان دو چهره در زندگی و اعتقادات خود مردد است و وابستگی عقیدتی به هیچ مکتبی ندارد در زندگی روزمره و معاشرت اجتماعی خود نیز ثابت و استوار نیست و همواره به رنگ های محیط،گروه ،دوستان و آشنایان در می آید

آژانس خبری- تحلیلی زریان؛ بیماری دو رویی از بدترین بیماری ها و کانون انواع پلیدی و بد اخلاقی ها است در میان آثار روانی دو چهره حیرت و سرگردانی بیش از صفات دیگر چشم گیر است و پیوسته خود را از لا بلای افعال و حرکات آن ها نشان می دهد زیرا از آنجا که فرد نقابدار دورو و دو چهره است و پیوسته می خواهد کسی از درون او آگاه نگردد به خاطر تضاد درون با برون پیوسته حیرت و سرگردانی آنگاه اضطراب و دلهره سراسر زندگی او را فرا می گیرد.
 
انسان دو چهره در زندگی و اعتقادات خود مردد است و وابستگی عقیدتی به هیچ مکتبی ندارد در زندگی روزمره و معاشرت اجتماعی خود نیز ثابت و استوار نیست و همواره به رنگ های محیط،گروه ،دوستان و آشنایان در می آید.
 
این تلون و رنگ به رنگی به فرد دو چهره امکان زیستن و ایمنی می دهد زیرا شناخته نمی شود و همرنگی با محیط او را یکی از اجزای حقیقی و درستکار پیرامونش نشان می دهد .
 
او در واقع بی رنگ و بی چهره است و هر جا به مقتضای حال رنگ عوض می کند و با این کار از دنیای خود محافظت می کند چهره ساختگی اش را پوششی برای درون نازیبایش می سازد اظهار خیر می کند اما در باطن جز شر و زشتی ندارد.
 
 انسان نقابداربا چاپلوسی و زبان بازی خود را نزدیک و صمیمی نشان می دهد و ادعای محبت و علاقه دارد اما در درون نه دوستدار است و نه عیب پوش .زبان حقیقی و یکرنگ در پشت قلب او است و قلب انسان دو رو در پشت زبانش است . او تنها با زبان به مردم احترام می گذارد همان خصیصه زبان آوری بزرگترین پوشش و پناه افراد دو چهره است .                 
 
 همیشه شکاکانه و مردد وارد عمل می شود و آنچه ندارد نشان می دهد و تا آنجا تصنعی و متکلفانه رفتار می کند که خوی و منش وی می شود .
 
از دیگر خصایص افراد دو رو، تملق و غیبت است و برای رسیدن به مقصود و هدفش خود را ریا کارانه با هر کس و هر گروهی موافق جلوه می دهد و همراهی ظاهری و نمایشی می کند و نغمه مخالفت در هیچ مسئله ای از او شنیده نمی شود. در پیش رو به تعریف و تمجید و تملق می پردازد و در پشت سر به بد گویی و غیبت . و تنها در پی امنیت خویش است.
 
 انسان از بیم افشای رازش همواره خوار و مضطرب است و ظهور رفتاری همچون تملق ،چاپلوسی در ظاهر و غیبت و بدگویی در خلوت از همین ذلت درونی سرچشمه می گیرد و دایم این انسان دو چهره ی زبان بازنقش های مختلف را بازی می کند و برای رسید ن به امیال و آرزوهایش مرتب تغییر رنگ می دهد و هر دم و لحظه به یک رنگ در می آید.
 
 ظاهر و باطن انسان دو چهره و دو رو با یکدیگر همخوانی ندارند و هر کدام به شیوه خودشان عمل می کنند . دو رویی همانند یک سکه تقلبی است که روزی تقلبی بودنش عیان می شود و به قول معروف ماه پشت ابر نمی مونه.
 
از نظر اجتماعی بزرگترین دردسرها و بدبختی ها از ناحیه همین افراد (دوچهره)دامنگیر جامعه می شود چون با هر دسته ای که نشست و برخاست نمایند همرنگ همان دسته می شوند اینگونه انسانها سبب به هم ریخته و وضع خطرناک و ناپایدار جامعه می شوند دوچهره بودن انسانها ناشی از کمبود شخصیت و احساس عقده حقارت آنهاست چنین افرادی شخصیت درونی ندارند و هرجا می روند رنگ همان جا را می گیرند و با نقاب و صورت بند متفاوت .چنین اشخاصی اصالت و استقلالی از خود ندارند سود جو و منفعت پرست هستند به هر دسته ای که می رسند می خواهند جزء همان دسته و گروه شوند برای اینکه از آنها سود می برند چنین افرادی فاقد هر گونه خط و فکر و مکتب می باشند و مرتب در حال رنگ عوض کردن و نقاب عوض کردند و به نرخ روز …… این افراد دارای دو گانگی شخصیت هستند و هر لحظه و زمانی خودشان را در چهره و لباسی نشان می دهند .
 
(انسان واقعی باید همانی باشد که هست .انسان سالم و درست باید یگانگی و وحدت در درون و برون وجودش داشته باشد.)
 

این خبر رو هم ببینید

روز قلم، این شمشیر غلاف نشدنی عدالت مبارک/ تانیا شعفی

روز قلم، را تنها با یک بیت شعر از «احمد خانی»، شاعر و نویسنده کُرد، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *