خانه / اجتماعی /  افراد دو چهره، نقابداران بی اصالت/ خسرو قهرمانی*

 افراد دو چهره، نقابداران بی اصالت/ خسرو قهرمانی*

انسان دو چهره در زندگی و اعتقادات خود مردد است و وابستگی عقیدتی به هیچ مکتبی ندارد در زندگی روزمره و معاشرت اجتماعی خود نیز ثابت و استوار نیست و همواره به رنگ های محیط،گروه ،دوستان و آشنایان در می آید

آژانس خبری- تحلیلی زریان؛ بیماری دو رویی از بدترین بیماری ها و کانون انواع پلیدی و بد اخلاقی ها است در میان آثار روانی دو چهره حیرت و سرگردانی بیش از صفات دیگر چشم گیر است و پیوسته خود را از لا بلای افعال و حرکات آن ها نشان می دهد زیرا از آنجا که فرد نقابدار دورو و دو چهره است و پیوسته می خواهد کسی از درون او آگاه نگردد به خاطر تضاد درون با برون پیوسته حیرت و سرگردانی آنگاه اضطراب و دلهره سراسر زندگی او را فرا می گیرد.
 
انسان دو چهره در زندگی و اعتقادات خود مردد است و وابستگی عقیدتی به هیچ مکتبی ندارد در زندگی روزمره و معاشرت اجتماعی خود نیز ثابت و استوار نیست و همواره به رنگ های محیط،گروه ،دوستان و آشنایان در می آید.
 
این تلون و رنگ به رنگی به فرد دو چهره امکان زیستن و ایمنی می دهد زیرا شناخته نمی شود و همرنگی با محیط او را یکی از اجزای حقیقی و درستکار پیرامونش نشان می دهد .
 
او در واقع بی رنگ و بی چهره است و هر جا به مقتضای حال رنگ عوض می کند و با این کار از دنیای خود محافظت می کند چهره ساختگی اش را پوششی برای درون نازیبایش می سازد اظهار خیر می کند اما در باطن جز شر و زشتی ندارد.
 
 انسان نقابداربا چاپلوسی و زبان بازی خود را نزدیک و صمیمی نشان می دهد و ادعای محبت و علاقه دارد اما در درون نه دوستدار است و نه عیب پوش .زبان حقیقی و یکرنگ در پشت قلب او است و قلب انسان دو رو در پشت زبانش است . او تنها با زبان به مردم احترام می گذارد همان خصیصه زبان آوری بزرگترین پوشش و پناه افراد دو چهره است .                 
 
 همیشه شکاکانه و مردد وارد عمل می شود و آنچه ندارد نشان می دهد و تا آنجا تصنعی و متکلفانه رفتار می کند که خوی و منش وی می شود .
 
از دیگر خصایص افراد دو رو، تملق و غیبت است و برای رسیدن به مقصود و هدفش خود را ریا کارانه با هر کس و هر گروهی موافق جلوه می دهد و همراهی ظاهری و نمایشی می کند و نغمه مخالفت در هیچ مسئله ای از او شنیده نمی شود. در پیش رو به تعریف و تمجید و تملق می پردازد و در پشت سر به بد گویی و غیبت . و تنها در پی امنیت خویش است.
 
 انسان از بیم افشای رازش همواره خوار و مضطرب است و ظهور رفتاری همچون تملق ،چاپلوسی در ظاهر و غیبت و بدگویی در خلوت از همین ذلت درونی سرچشمه می گیرد و دایم این انسان دو چهره ی زبان بازنقش های مختلف را بازی می کند و برای رسید ن به امیال و آرزوهایش مرتب تغییر رنگ می دهد و هر دم و لحظه به یک رنگ در می آید.
 
 ظاهر و باطن انسان دو چهره و دو رو با یکدیگر همخوانی ندارند و هر کدام به شیوه خودشان عمل می کنند . دو رویی همانند یک سکه تقلبی است که روزی تقلبی بودنش عیان می شود و به قول معروف ماه پشت ابر نمی مونه.
 
از نظر اجتماعی بزرگترین دردسرها و بدبختی ها از ناحیه همین افراد (دوچهره)دامنگیر جامعه می شود چون با هر دسته ای که نشست و برخاست نمایند همرنگ همان دسته می شوند اینگونه انسانها سبب به هم ریخته و وضع خطرناک و ناپایدار جامعه می شوند دوچهره بودن انسانها ناشی از کمبود شخصیت و احساس عقده حقارت آنهاست چنین افرادی شخصیت درونی ندارند و هرجا می روند رنگ همان جا را می گیرند و با نقاب و صورت بند متفاوت .چنین اشخاصی اصالت و استقلالی از خود ندارند سود جو و منفعت پرست هستند به هر دسته ای که می رسند می خواهند جزء همان دسته و گروه شوند برای اینکه از آنها سود می برند چنین افرادی فاقد هر گونه خط و فکر و مکتب می باشند و مرتب در حال رنگ عوض کردن و نقاب عوض کردند و به نرخ روز …… این افراد دارای دو گانگی شخصیت هستند و هر لحظه و زمانی خودشان را در چهره و لباسی نشان می دهند .
 
(انسان واقعی باید همانی باشد که هست .انسان سالم و درست باید یگانگی و وحدت در درون و برون وجودش داشته باشد.)
 

شناسه خبر : 7845

این خبر رو هم ببینید

ستاد مرکزی انتخاباتی آیت الله رییسی در کردستان افتتاح شد

ستاد مرکزی انتخاباتی آیت الله رییسی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری؛ ذیل عنوان شورای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + چهار =