خانه / فرهنگی /  «ایل بیگی جاف» پیش گویی گمنام،اما بزرگتر از «نوستراداموس»

 «ایل بیگی جاف» پیش گویی گمنام،اما بزرگتر از «نوستراداموس»

پایگاه خبری-تحلیلی زریان؛ ایل بیگی جاف در پیش گویی هایش پیدایش نادر شاه افشار ، به قدرت رسیدن قاجاریان ،‌ پیدایش رژیم پهلوی و بسیاری وقایع دیگر را پیش بینی کرده است

به گزارش زریان، نام ایل بیگی جاف در هیچ تذکره و کتاب و ترجمه های ایرانی ذکر نشده است و تنها شرح مختصری از احوال او در مقدمه یک نسخه خطی نوشته شده است در این مقدمه آمده است که ایل بیگی ۸۵۸ سال پس از شهادت حضرت علی (ع) متولد شده و ۶۳ سال عمر کرده است . از آنجایی که شهادت حضرت علی (ع) در سال ۴۰ هجری اتفاق افتاده است لذا تولد ایل بیگی به سال ۸۹۸ هجری و درگذشت وی در سال ۹۶۱ هجری بوده است.
در سند فوق آمده است که ایل بیگی در شهر زور ( شاره زور ) متولد شده و تحصیلات مقدماتی را در همان شهر به پایان رسانده است . وی به متون فلسفه عرفانی و فلسفه محض اشراق نیز توجه داشته است . ایل بیگی پس از اتمام تحصیلات در خلوت به مجاهدت و ریاضت پرداخته است.
وی پیری روشن ضمیر ، با تقوی ، پارسا و آشنا به علوم اسلامی بوده است و تالیفاتی نیز در این زمینه داشته است که متاسفانه از بین رفته اند.
پیش گویی های ایل بیگی به زبان کردی و به شکل شعر بوده و وزن سروده های وی هشت هجایی است که همان وزنی است که زردشت گاتاهای خود را با آن وزن سروده است.
ایل بیگی جاف در پیش گویی هایش پیدایش نادر شاه افشار ، به قدرت رسیدن قاجاریان ،‌ پیدایش رژیم پهلوی و بسیاری وقایع دیگر را پیش بینی کرده است .
از سروده های وی نسخه های متعددی وجود دارد که صحیح ترین آنها نسخه ای است که در سال ۱۲۷۱ هجری قمری نوشته شده است .
وی در سر آغاز اشعارش چنین می گوید :
 … من به قه ولی گوران ده که م
قسه له ژیر هه وران ده که م
هه مووی له بو سوران ده که م
ئیتا ئه تی ده وران ده که م
هه ر وا بووه و هه ر وا ده بی …
 
… من به سخنان بزرگان گوش فرا می دهم ، بزرگان ایل گوران ، راز های نهان را از پس ابر ها برای شما آشکار می سازم باشد که برای مردم سوران پند و راهنمایی باشد و از آینده آگاه گردند ، زیرا که من از آینده دوران آگاهی دارم .
اینچنین بوده است و چنین نیز خواهد شد …
 در بیت اول از اشعار خود ، ایل بیگی مردم ایلش را مخاطب قرار می دهد و این نکته را متذکر می شود که وی از اتفاقات آینده اطلاع دارد و آنها را برای پند گرفتن قومش فاش می کند. لازم به ذکر است که گوران نام ایلی است که در غرب کرمانشاه و برخی مناطق کردستان سکونت دارند.
در بخشی دیگر از اشعار ایل بیگی چنین می خوانیم :
 … ئیران پر له ئاگر ده بی
حوکمی سولتان قاهر ده بی
سته م له خلق سادر ده بی
ده وره ده وره ی نادر ده بی
هه ر وه بووه و هه ر وه ده بی …
 … آتش جنگ و خونریزی ایران را فرا خواهد گرفت ، و به حکم سلطان بسیاری از مکانها ویران خواهد شد و بر مردم ستم های بسیار روا خواهند داشت و پس از آن نادر شاه افشار بر مسند شاهی خواهد نشست. اینچنین بوده است و چنین نیز خواهد شد …
 در قسمت بعدی این پیش گویی ها، ایل بیگی به پیدایش حکومت زند و قاجار اشاره دارد :
 … خاسان وه بی وه ته ن ده بی
مورقان دوور له چه مه ن ده بی
شاهان وه بی که فه ن ده بی
ده وران وه کامی زه ن ده بی
هه ر وه بووه و هه ر وه ده بی …
 … مردان نیک سیرت دربه در و بی وطن خواهند شد ، مرغان سبکبال دور از آشیانه و چمن می گردند ، پادشاهان بی کفن خواهند مرد و چرخ دوران به کام ایل زند خواهد شد . اینچنین بوده است و چنین نیز خواهد شد …
 …  ده وران به ده ست قه جه ر ده بی
ته یمور له خه و خه به ر ده بی
گه لی سه ران بی سه ر ده بی
ئاشوب و شور و شه ر ده بی
هه ر وا بووه و ههر وا ده بی …
 … پس از حکومت زندیه فرمانروایی به دست ایل قاجار خواهد افتاد و تیمور لنگ از خواب بیدار خواهد شد ، بسیاری از سرها از تن جدا خواهند شد و آشوب و جنگ و خونریزی همه جا را فرا خواهد گرفت . اینچنین بوده است و چنین نیز خواهد شد …
 در این اشعار هولناک ایل بیگی به قدرت رسیدن قاجار را پیش بینی می کند که در طی حکومت آغا محمد خان شهر کرمان به علت شورش مردمش علیه وی ویران گشت و به دستور او سربازانش بیست هزار جفت چشم مردم آن شهر را از حدقه بیرون آوردند و توسط آغا محمد خان و شاهان دیگر قاجار ستم های بسیاری بر مردم ایران روا گشت و بسیاری شهر ها از خاک ایران جدا شد.
در بخشی دیگر ایل بیگی می گوید :
 … مه ردان مه ردی گه زاف ده که ن
هه م وه راستی خه لاف ده که ن
قسان به تیر قه لاف ده که ن
به ریگه ی دوور مه ساف ده که ن
هه ر وا بووه و هه ر وا ده بی …
 … مردان لاف مردانگی خواهند زد و از راه راستی و درستی خارج خواهند شد ، سخنانشان را از راه دور به یکدیگر خواهند رساند و حرفهایشان را مانند تیر و کمان به مکانهای دور دست پرتاب خواهند کرد . اینچنین بوده است و چنین نیز خواهد شد …
 
با کمی دقت در این ابیات درک خواهیم کرد که ایل بیگی به اختراع تلگراف و تلفن اشاره دارد و به دلیل اینکه وجود دستگاهی که سخنان و کلمات انسان را به دور ترین نقاط دنیا انتقال دهد برای مردمان آن دوران  عجیب و حتی غیر ممکن  به نظر می رسید ایل بیگی به ناچار به زبان ساده و عامیانه دستگاه های تلگراف و تلفن را به کمانی تشبیه می کند که سخنان مردم را مانند تیری به دور ترین نقاط پرتاب می کند.
 … ده وره ده وره ی ره زا ده بی
له دوای ره زا قه زا ده بی
له دوای قه زا فه زا ده بی
مه ردوم ده ست به نزا ده بی
هه ر وا بووه و هه ر وا ده بی …
 … دوران دوران رضا خواهد شد ، پس از آن جنگ و نزاعی در خواهد گرفت و بسیاری در این میان کشته خواهند شد . اینچنین بوده است و چنین نیز خواهد شد …
 … ته یری وه ک ره ئد و به رق ده بی
گویچکه ی له دووکه ل قه رق ده بی
ده شت و ده ری پی له ق ده بی
به رووی هه وا مو له ق ده بی
هه ر وا بووه و هه ر وا ده بی …
 … پرنده ای به وجود خواهد آمد که سرعت و بانگ او به سان رعد و برق خواهد بود ، از گوش هایش دود و آتش خارج خواهد شد ، از کوهها و دشت ها عبور خواهد کرد در حالی که در آسمان معلق می ماند . اینچنین بوده است و اینچنین نیز خواهد شد …
 در اینجا ایل بیگی به اختراع هواپیما و هلیکوپتر و وسایل پروازی مانند آن اشاره می کند و این امر نشان از دیدن و پیش بینی آینده از سوی وی دارد.
 … ئیل بیگی دی دلگیر ده بی
فه ره نگستان زه نجیر ده بی
ئیران و روم نه خچیر ده بی
ئه و سا فه زا ته سخیر ده بی
هه ر وا بووه و هه ر وا ده بی …
 … ایل بیگی از اوضاع و احوال ایران و مردمش دلگیر و پریشان می گردد زیرا که اروپا ایران را در دست خواهد گرفت و ایران و روم نخچیرگاه و محل تاراج آنان خواهد شد . پس از این است که فضا توسط انسان تسخیر خواهد شد …
 در اینجا ایل بیگی به سفر انسان به فضا اشاره دارد . در سال ۱۹۶۱ یوری گاگارین با سفینه وستوک در مدت ۸۹ دقیقه موفق به دور زدن به دور کره زمین شد و در سال ۱۹۶۹ اولین انسانها پا بر روی کره ماه نهادند.
… هه موی شاهان بی را ده بی
له پر شه ر و هه  را ده بی
که م خه لق وه حوکمی شا ده بی
چه رخ و چرا وه پا ده بی
هه ر وا بووه و هه ر وا ده بی …
 … بسیاری از پادشاهان و فرمانروایان گمراه خواهند شد ، سراسر جهان را جنگ و خونریزی فرا خواهد گرفت و کمتر کسی به فرمان شاه گوش فرا خواهد داد . اینچنین بوده است و چنین نیز خواهد شد …
 در این بخش ایل بیگی وقوع جنگ جهانی دوم را پیش بینی می کند . این جنگ در سال ۱۹۳۹ آغاز گردید و تا سال ۱۹۴۵ ادامه یافت . در طول این مدت حدود سی و پنج میلیون نفر کشته شدند ، بیست میلیون نفر اعضای بدنشان را از دست دادند و هفده میلیون لیتر خون بر زمین ریخته شد .
 … تائه ت به مه جبوری ده بی
دی بازاری بلووری ده بی
چینی و فه قفوری ده بی
گولبانگی جمهوری ده بی
هه ر وا بووه و هه ر وا ده بی …
 
… پرستش خداوند و انجام عبادات دربین مردم از روی اجبار انجام می گیرد ، کوچه و بازار پر از ظرفهای چینی و بلوری می گردد ، پس از آن جمهوری اسلامی بر پا خواهد شد …
… دیوانی گورگ و مه ر ده بی
ده شتی به قداد به شه ر ده بی
گشتی بو زیو و زه ر ده بی
خه لقی ساجان بی فه ر ده بی
هه ر وا بووه و هه ر وا ده بی …
 … دیوان گرگ و گوسفند به وجود خواهد آمد ، دشت بغداد به میدان کارزار بدل خواهد شد ، جنگی که تنها برای به دست آورن زمین و ثروت خواهد بود ، مردم فرهنگ و شکوه خود را از دست خواهند داد . اینچنین بوده است و چنین نیز خواهد شد …
 ایل بیگی می گوید که زمانی فرا می رسد که برخی افراد گرگ صفت در لباس گوسفند به میان مردم می آیند و فساد و دروغ و ستم همه جا را فرا می گیرد. در اینجا ایل بیگی حمله امریکا و متحدانش را به عراق پیش بینی می کند و به اعتقاد وی این جنگ برای به دست آوردن ثروت یا به عبارت دیگر برای به دست آوردن نفت آن کشور است.
 … ئه لی له قه یب په یدا ده بی
دولدل بو شه ر شه یدا ده بی
مونکر خوارو ریسوا ده بی
دیسان جیهان ئاوا ده بی
هه ر وا بووه و هه ر وا ده بی …
 … علی (ع) از غیب ظاهر خواهد شد و دولدول برای جنگ بی تابی خواهد کرد . مردمان بی خدا و منکر خار و رسوا خواهند شد و پس از آن تمام دنیا آباد خواهد شد . اینچنین بوده است و چنین نیز خواهد شد …
 در اینجا ایل بیگی به ظهور منجی اشاره دارد و و بنا به پیش گویی وی در این محدوده زمانی است که منجی ظهور خواهد کرد لازم به ذکر است که در باور اهل حق منجی همان علی (ع) است که روزی از عالم غیب ظهور خواهد کرد و جهان را از پلیدی خواهد رهانید .
در ابیات بعدی ایل بیگی به جنگی شبیه به نبرد نهایی خیر و شر که در انجیل و تورات نیز آمده است و در روز های پایانی جهان رخ خواهد داد اشاره می کند :
 … ئه و وه خت جه نگی جیهات ده بی
نوخته ی یاران هاتهات ده بی
دیده ی مونکر زولمات ده بی
سه یری مه ولام نشات ده بی
هه ر وا بووه و هه ر وا ده بی …
 … در آن زمان است که حکم جهاد در راه خدا صادر خواهد شد ،‌بسیاری از یاران در راه خدا کشته خواهند شد . منکران مات و مبهوت خواهند ماند و آنگاه است که مولایم ظهور خواهد کرد . اینچنین بوده است و چنین نیز خواهد شد …
 … هه فتاو دوو دین یه ک دین ده بی
 سه ر ده فته ری ئه مین ده بی
زالم له زاری و شین ده بی
دلی گه لی به کین ده بی
هه ر وا بووه و هه ر وا ده بی …
 … در آن زمان است که هفتاد و دو دین به یک دین واحد بدل خواهند شد و رهبر و فرمانروای مبارزان در راه خدا شخصی دلپاک و درستکار خواهد بود ، ستمکار به شیون و زاری خواهد افتاد و دلش از کینه پر خواهد شد . اینچنین بوده است و چنین نیز خواهد شد …
 … ئیل بیگی دی دلشاد ده بی
له ده رد و قه م ئازاد ده بی
یارانی گشت له یاد ده بی
دوژمن له زاری و داد ده بی
هه ر وا بووه و هه ر وا ده بی …
 … اکنون زمانی است که ایل بیگی دلشاد و شادمان خواهد گشت و از درد و غم خلاص خواهد شد ، آنگاه از یاران یاد خواهد کرد و دشمن نیز به زاری و شیون خواهد افتاد . اینچنین بوده است و چنین نیز خواهد شد …
 با این کلمات است که پیش گویی های ایل بیگی جاف به پایان می رسد و آنچه که از این اشعار به ذهن انسان می رسد این موضوع است که تمام فراز و نشیب هایی که در راه بشر وجود داشته و آنها را پشت سر گذاشته و می گذارد پایانی شیرین خواهد داشت . حال سوال اینجاست که این پایان خوش در چه زمانی فرا خواهد رسید ؟ و آیا نشانه ای مبنی بر آغاز این راه در اشعار وی وجود دارد؟
باید به این نکته توجه کرد که با توجه به ترتیب اشعار وی ظهور منجی مدتی پس از حمله آمریکا به عراق اتفاق خواهد افتاد و پس از پیش بینی جنگ در عراق است که ایل بیگی از ظهور منجی سخن به میان می آورد . اما دقیقا مشخص نیست که چه مدت پس از این اتفاق منجی ظهور خواهد کرد ولی این موضوع روشن است که پس از این جنگ است که پایان جهان با ظهور منجی و در پی آن نبرد نهایی خیر و شر و اعلام جهاد در راه خدا آغار خواهد شد .
منبع: ایران آریا
 

شناسه خبر : 4187

این خبر رو هم ببینید

سروده‌های شعرای کُرد، مصداق ارادت اهل سنت به امام مهربانی‌ها

 هنر و ادبیات از عرصه‌های عمده ظهور و تجلی اعتقادات و باورهای دینی، مذهبی و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − نه =