برگزاری دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران دردانشگاه کردستان

محورهای همایش عبارتنداز:جنگل شناسی وبومی شناسی جنگل،اجتماعی-اقتصادی وسیاست جنگل،مدیریت جنگل ومهندسی جنگل .ازبین مقاله 141مقاله ارسال شده ازاکثردانشگاه های سراسرکشور98مقاله پذیرفته است که 14مقاله به صورت ارائه وبقیه به صورت پوسترمی باشد

دکترجهانشیرامینی رییس دانشگاه کردستان ضمن عرض خیرمقدم به مهمانان گفت:خداراشاکریم که منابع طبیعی به بلوغی رسیده است که توانسته ایم دومین همایش ملی آن رادردانشگاه کردستان برگزارکنیم وی گفت:دربحث منابع طبیعی دوموضوع حائزاهمیت میباشد1.تحقیقات و2.صیانت که در بخش اول به صورت آکادمیک کارمیشودامابخش صیانت که باید توجه بیشتری نسبت بدان ازطرف دانشگاه ها وسایردستگاه های اجرایی نشان داده شودمهم میباشدونیز ازطریق آموزش مردم میتوانیم ازآسیب رساندن به منابع طبیعی l جلوگیری به عمل آوریم همچنین این مهم رابه مردم بقبولانیم که منابع طبیعی سرمایه نسل ما ومیراث نسل های بعدازمانیزهست رییس دانشگاه کردستان درادامه اشاره کردکه امیدواریم همکاری ماباسایرسازمانهابیش ازپیش باشدوهمچنین مدیران رابه سمت حفاظت ازمنابع طبیعی سوق دهیم.امینی درپایان افزودکه امیدواریم همه یکدیگررایاری کنیم که منابع طبیعیمان حفظ گرددتاشاهدزندگی سالمی باشیم.
 
دکترنقی شعبانیان رییس دانشکده منابع طبیعی چنین گفت که امروزحضورافرادی ماننددکترزبیری،دکترسبحانی ومهندس ابراهیمی رستاقی دراین همایش باعث ایفای نقش بزرگی درحفظ منابع طبیعی کشورشده است وی هد ف ازبرگزاری همایش رااین گونه بیان کردکه امیدواریم بتوانیم بین اساتید ،دانشگاه وسایر بخش های مربوط ارتباطی مستقیم برقرارکنیم ونتایج آن نقشی هرچند کوچک درحوزه ی منابع طبیعی داشته باشد.سپس وی به تاریخچه ای ازدانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان اشاره کردشعبانیان درپایان بااظهاراین مطلب منابع طبیعی که بسترحیات ماست به سخنانش خاتمه داد.
 
دبیراجرایی همایش دکترکیومرث محمدی به جزئیاتی ازبرنامه های این همایش پرداخت وی این گونه عنوان کردکه محورهای همایش عبارتنداز:جنگل شناسی وبوم شناسی جنگل،اجتماعی-اقتصادی وسیاست جنگل،مدیریت جنگل ومهندسی جنگل .ازبین مقاله 141مقاله ارسال شده ازاکثردانشگاه های سراسرکشور98مقاله پذیرفته است که 14مقاله به صورت ارائه وبقیه به صورت پوسترمی باشدونیزیک مقاله ازبخش ارائه ویک مقاله ازبخش پوستربرگزیده میشوند وی افزود برخلاف دوره ی قبل که موضوع عمومی بوده است درهمایش امسال  فقط موضوع جنگلداری به صورت تخصصی موضوع موردارائه می باشددبیراجرایی بیان کرد برنامه یمان برای همایش های آتی به همین منوال و تخصصی ادامه می یابد.منبع: سایت دانشگاه کردستان

این خبر رو هم ببینید

به بهانه روز جهانی زمین پاک؛ زمین سطل زباله نیست / علی اکبر محبی*

چه کسی باید شهرداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران را آموزش و مجاب کند که زمین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *