بهار در راه است

زمستان است، برف، لباس سفیدش را بر تن سنگی روستا کرده است. برف می بارد و چاه های زیرزمینی پر آب می شود. این نوید بهار پرباری را می دهد

زمستان است، برف، لباس سفیدش را بر تن سنگی روستا کرده است. برف می بارد و چاه های زیرزمینی پر آب می شود. این نوید بهار پرباری را می دهد. اورامان غرق در بارندگی است. سال، چهارمین فصلش را می گذراند و فرزندان آدم شاید به پنجمین فصل زندگی می اندیشند. کوه از این همه دور بی پایان، به نظیر ترین آهش را به آئینه آسمان تقدیم می کند. برف اگر پیش نیاز یک بهار زیباست و پشت صحنه آبشارها و جویبارهای نغمه طولانی است اما بام های کاه گلی و سقف های چوبی، طاقت سنگین برف را ندارد . برف ها پارو می شود و پشت بام ها با بام و غلطان های سنگین ترمیم می شوند. درخت نیز در تسلیم برف است اما ریشه در زمین هستند و به اعماق رفته اند و ایستادگی درخت  را تعریف می کنند. درخت سفید پشت زمستانی چه می گوید که زیبا نیست کوه، درخت، دره و روستا در یک رنگی بی رنگ خویش در آرامش هستند و با زمستانی سرد و پربرف وداع می گویند. پیش قراول بهار برف آب های سرد کوهسار است که از راه دور آمده است.
 
Spring is coming
Winter, snow white dress is wearing the stone village. Snows and underground wells filled with water. It gives a rich spring. Oraman drowned in the rain. Years, and spent the fourth season the fifth season of the sons of Adam may understand life. The latest round of endless mountains, the highest such reduction shall submit to mirror the sky. If the need for a nice spring snow and waterfalls and streams behind the songs are long, but the roofs of mud and straw, wooden ceilings, heavy snow is exhausting. Snow shoveling and roof with roofing repair and are heavy tumble. Trees in the Snow Lodge is rooted in the ground and have gone deep into the tree stand and tell. Who says winter is a beautiful tree behind the White Mountains, trees, valley and village in a peaceful color his colorless and cold, snowy winter to say goodbye. Spring Snow vanguard mountainside cool waters that come from a distance.
 
کلمات کلیدی: زمستان – لباس سفید – روستا – اورامان – برف – جویبار – بهار
Keywords: winter – white dresses – Village – Uraman – Snow – rush – Spring

این خبر رو هم ببینید

نگاهی به مشکلات یک هنر اقلیمی در گفت و گو با صابر محمودی، هنرمند نازک کار اهل سنندج؛ نازک کاری را به رسمیت بشناسید/حتی یک صندوق حمایتی نداریم

صابر محمودی از جمله هنرمندان اهل سنندج است که هنر نازک کاری نسل به نسل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *