خانه / جریانات تکفیری / تلاش غرب برای ایجاد خاورمیانه جدید و ابزاری به نام داعش

تلاش غرب برای ایجاد خاورمیانه جدید و ابزاری به نام داعش

غربی ها از زمانی که تروریست های تکفیری به اشغال برخی مناطق در سوریه و عراق پرداختند؛ مواضعی در راستای تحقق منافع خود درباره داعش و دیگر گروه های تروریستی اتخاذ کردند.

از هنگامی که داعش در عرصه تحولات بین الملل ظاهر شد همواره این سئوال مطرح بوده است که رابطه غرب با این گروهک به چه صورت بوده و هست؟ آمریکا و همپیمانان غربی اش هنگامی که تکفیری ها شهرهای عراق را یکی پس از دیگری به اشغال خود در می آوردند، فقط نظاره گر اوضاع بودند.
پس از اینکه حشدالشعبی با فتوای مرجعیت شکل گرفت و به عنوان سدی در برابر داعش ظاهر شد؛ تازه آمریکایی ها به سراغ ائتلاف موسوم به بین المللی با هدف مقابله با داعش رفتند.
این ائتلاف نمادین در عرصه میدانی نمایش نا امید کننده ای داشت زیرا داعشی ها با آزادی عمل به فعالیت خود ادامه می دادند درصورتی که با توجه به توان نظامی و ماهواره ای و اطلاعاتی، انتظار عملکرد بهتری از این ائتلاف می رفت.
از سویی اخباری که برخی رسانه ها درباره هدف قرار گرفتن نیروهای جنگ کننده با داعش از سوی جنگنده های ائتلاف و نیز ارسال کمک به مناطق تحت کنترل داعش به بهانه های اشتباهی بودن صورت گرفته است همگی ابهاماتی را در این زمینه ایجاد کرد.
از همان ابتدا مشخص بود که غرب به دنبال مهار داعش برای تحقق مطامع خود در کشورهای عربی و اسلامی استاز همان ابتدا مشخص بود که غرب به دنبال مهار داعش برای تحقق مطامع خود در کشورهای عربی و اسلامی است. غربی ها همواره سعی کرده اند که تروریسم را به نوعی با جهان عرب و اسلام گره بزنند و خود را تافته جدا بافته بدانند.
این افتراء ات و اتهامات در حالی مطرح می شود که بر اساس گزارش هایی که بانک بین المللی از داعش ارائه داده است بخش اعظم داعشی ها خارجی از سطح سواد بالایی برخوردارند. بانک جهانی میزان افراد بی سواد در میان داعشی های خارجی را بسیار کم اعلام کرد.
در واقع بخش اعظم این تروریستهای داعش در کشورهای غربی رشد و پرورش یافته اند و در کشورهایی خارج از مناطقی که همواره به تروریسم متهم می شوند درس خوانده اند. سئوالی که مطرح می شود این است که چرا غرب اصرار دارد که برچسب تروریسم را به اسلام و جهان عرب و کشورهای خاورمیانه و عمدتا شمال آفریقا بزند و خود را مبرا کند؟
واقعیت این است که این اتهامات و افتراها ابزاری برای دخالت در امور کشورهای منطقه و استعمارگری به شکل جدید است. غربی ها به دنبال سیطره بر منابع و ثروتهای ملتهای منطقه هستند؛ طرحی که از مدتها قبل اجرا کرده اند و کشورها را مستعمره کرده اند. این ناکامی کشورهای غربی در مهار جوانان از ناحیه اجتماعی و اقتصادی است که این جوانان را به کام گروههای تروریستی کشانده است.
غرب همواره نگران است که تروریستهایی که هم اکنون در سوریه و عراق حضور دارند به کشورهای خود بازگردند و مشکل آفرین باشند. غرب بر این باور است که اگر داعش در خاورمیانه و شمال آفریقا نابود شود به سوی کشورهای غربی روی می آورد غرب بر این باور است که اگر داعش در خاورمیانه و شمال آفریقا نابود شود به سوی غرب روی می آوردو به انفجارهایی در کشورهای غربی دست می زند.
هنگامی که فرانسه به برخی مواضع داعش در سوریه حمله هوایی کرد در نوامبر ۲۰۱۵ خونین ترین حوادث در فرانسه رقم زده شد. تردید انگلیس در مشارکت در حملات هوایی به داعش در سوریه و عراق نیز تا حدودی برگرفته از این نگرانی بود.
در حال حاضر داعش در لیبی به فعالیت خود ادامه می دهد و غرب توجهی به آن ندارد. داعشی ها مناطق استراتژیکی را در شهر سرت در کنترل دارند؛ از جمله دانشگاه سرت و بیمارستان اصلی و سالن نشستها و نیز برخی مناطق در شهر صبراته. آمریکا حملات هوایی در لیبی انجام داده است اما این حملات تاثیری در تحرکات داعش و متوقف کردن آنها و ممانعت از گسترش و حرکت آنها به سوی کشورهای همسایه لیبی نداشته است.
تجارت سلاح در حمایت داعشی ها در عراق و سوریه صورت گرفته است و غرب نظاره گر بوده است. نفت و آثار باستانی که از سوریه و عراق به یغما رفته است زیر نگاه جنگنده های ائتلاف بین المللی بوده است. بدون شک بحران و جنگ بیش از هر طرفی به نفع کشورهای غربی و شرکت های اسلحه سازی آنهاست.
برخی ناظران امور گروههای افراطی بر این باورند که داعش ساخته انگلیس و آمریکاست زیرا کشورهای غربی و آمریکا به دنبال طرح های تجزیه کشورهای منطقه و دامن زدن به اختلافات مذهبی و طایفه ای در داخل هر کشور هستند.
آمریکا و غرب به دنبال شعله ور کردن مشکلات فرقه ای و مذهبی با هدف تحقق طرح غربی-آمریکایی برای تجزیه منطقه و تبدیل کردن کشورها به مناطق کوچک و ضعیف به نوعی که به نوعی تحت کنترل باشند، است.
غرب و آمریکا برای اجرای طرح های شیطانی و کثیف خود نیاز به ابزارهایی داردغرب و آمریکا برای اجرای این طرح های شیطانی و کثیف خود نیاز به ابزارهایی دارد. آنها از داعش برای کشورهای منطقه غولی ساختند تا فتنه و تنش را در کشورهای منطقه گسترش دهند.
با توجه به این موضوع، این انتظار نمی رود که آمریکا و غرب به دنبال درهم شکستن و نابودی داعش باشند. به خوبی تحولات سوریه و عراق نشان دهنده این است که هدف ایجاد مرز بندی های جدید با استفاده از ابزار داعش و گروههای تروریستی دیگر است.
غرب فقط حرف می زند و عملا با داعش و تروریسم مقابله نمی کند. آنها در واقع کشورهای منطقه را فریب می دهند و همواره به دنبال بزرگنمایی تروریستها و حمایت از آنها و نگه داشتن این گروهها برای تحقق اهداف خاص خود هستند.
زمانی از کوچ کردن تروریستها از سوریه به عراق و زمانی از عراق به سوریه سخن می گویند اگر اینگونه هم باشد، جنگنده های ائتلاف چرا این تروریستها را هدف قرار نمی دهند؟ چرا آمریکا نمی خواهد که جبهه النصره را در سوریه هدف قرار دهد؟ پاسخ روشن است زیرا برای تحقق اهداف خود به این گروهها نیاز دارد.
اگر داعش در عراق نباشد که آمریکا نمی تواند شمار زیادی نظامی به بهانه های مختلف به این کشور اعزام کند و آسمان عراق را در کنترل خود درآورد. اگر جبهه النصره نباشد با چه ابزاری آمریکا و غرب می توانند که نظام سوریه را تهدید کنند.
اینکه احدی تصور کند آمریکا به دنبال جنگ با داعش است بسیار ساده لوحانه به نظر می رسد زیرا به اعتقاد ناظران امور منطقه، چگونه ممکن است که با گروهی که ساخته و پرداخته آن است مقابله کند. در واقع غرب با داعش منطقه را مشغول کرده است تا هدف خطرناک و نهایی خود یعنی نابودی منطقه را اجرایی کند.
نکته جالب این است که داعش و گروههای تروریستی دیگر در مناطقی رشد و خودنمایی می کنند که معمولا بستر آنها از سوی غرب فراهم شده است. لیبی شاهد زنده این مدعاست. اگر دخالت ناتو و غرب در این کشور نبود اوضاع این کشور شمال آفریقا به وضعیت فعلی گرفتار نمی شد. بی ثباتی و تعدد دولت و پارلمان در واقع ارمغان غرب و ناتو است.
غرب فقط منافع مادی را مد نظر قرار می دهد و از دوره استعمارگری تا زمان کنونی ادامه داشته است. داعش محصول مشترک غربی-صهیونیستی- عرب مرتجع است و این واقعیت برای ملتهای عربی و اسلامی آشکار شده است. داعش و دیگر گروههای تروریستی در راستای منافع غرب حرکت می کنند.
غرب می تواند به حامیان داعش فشار وارد کند اما هرگز این کار را نمی کند. واقعیت این است که غرب به دنبال ایجاد خاورمیانه جدید بر ویرانه های خاورمیانه قدیم استواقعیت این است که غرب به دنبال ایجاد خاورمیانه جدید بر ویرانه های خاورمیانه قدیم است. خاورمیانه ای که رژیم صهیونیستی در آن قوی باشد و دیگر کشورها گرفتار بی ثباتی و ویرانی.
با این همه ازدحام جنگندها و هواپیماهای جاسوسی آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی، سعودی، قطری و ترکیه ای در آسمان مناطق تحت اشغال داعش چرا تکفیری ها مورد هدف قرار نمی گیرند. پایداری ارتش سوریه، مقاومت و حمایت قوی ایران و ورود روسیه به بحران سوریه بطلان و پوشالی بودن ائتلاف ضد داعش را ثابت کرد و نفاق آنها را نمایان کرد.
غرب به دنبال مبارزه با تروریسم نیست بلکه از داعش به عنوان ابزاری برای پیاده کردن خواسته ها و اهداف خود در منطقه بهره برداری می کند و در مقدمه این اهداف فرسوده کردن محور مقاومت و تشتت و اختلاف در میان ملتهای عربی و اسلامی به نفع تل آویو است.

شناسهٔ خبر: ۳۸۱۴۳۳۰ – یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵ – ۱۷:۲۷

شناسه خبر : 2721

این خبر رو هم ببینید

گفتاری درباره اسلام و فتنه تکفیر علیرضا سبحانی

یک پژوهشگر حوزه علمیه قم، با بیان اینکه تکفیری‌ها بر پیکره اسلام ضربه وارد می‌کنند، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + 19 =