دکتر حامد قادرزاده نظام اقتصاد اسلامی نظامی بی‌نظیر است

وی با بیان اینکه در نظام اقتصادی دو مقوله حداقل و حداکثر قابل توجه است، افزود: فقر با غنا در نظام اقتصادی عوامل قابل توجه و مهمی هستند، چرا که اگر هر کدام از این عوامل بالاتر یا پایین تر از حد خود قرار گیرد نظام اقتصادی را دچار آسیب خواهند کرد، بر همین اساس یکی از برنامه های مهم نظام اقتصادی بحث توسعه پایدار است

مدیر بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان کردستان با تأکید بر اینکه نظام اقتصاد اسلامی تنها نظامی است، که هم تولید کننده و هم مصرف کننده را مورد توجه قرار داده است، گفت: یکی از اصول اساسی اسلام این است، که ضرر و ضرررسانی در آن وجود ندارد و این در مقایسه با سایر مکاتب اقتصادی دنیا بی نظیر و امروزی تر است.
حامد قادرزاده مدیر بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان کردستان در گفتگو با خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) شعبه کردستان، با اشاره به اینکه اقتصاد و سیاست دو مقوله تفکیک ناپذیر از هم هستند، اظهار داشت: حوزه اقتصاد رابطه تنگاتنگی با تمامی حوزه ها به ویژه سیاست دارد و لذا در یک نظام اجتماعی و اقتصادی بدون وجود فعالان اقتصادی سیاستگذاری‌ها پیش نخواهد رفت.
وی با بیان اینکه در نظام اقتصادی دو مقوله حداقل و حداکثر قابل توجه است، افزود: فقر با غنا در نظام اقتصادی عوامل قابل توجه و مهمی هستند، چرا که اگر هر کدام از این عوامل بالاتر یا پایین تر از حد خود قرار گیرد نظام اقتصادی را دچار آسیب خواهند کرد، بر همین اساس یکی از برنامه های مهم نظام اقتصادی بحث توسعه پایدار است.
قادرزاده با بیان اینکه امروز اقتصاد ایران نمی تواند بدون دغدغه سیاسی به کار خود ادامه دهد بیان کرد: اگر فعالان اقتصادی بدون توجه به گروه هایی که در بخش های مختلف جامعه فعالیت دارند، کار خود را انجام دهند، مورد هجوم طبقه پایین قرار خواهند گرفت و این جامعه را دچار آسیب خواهد کرد.
وی با اشاره به شرایط کنونی اقتصادی کشور اعلام کرد: تعیین شعار پنج سال اخیر بر اساس مسایل اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نشان می دهد، که این مهم دغدغه اصلی کشور است.
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه کردستان، بیان کرد: لازمه برنامه‌های اقتصادی و توسعه جامعه، شناسایی متغیرهای مؤثر، سهم آنها و تعیین عملکرد آنها بر اساس اثرات و همپوشانی که این متغیرها روی هم دارند، می‌باشد.
وی ادامه داد: لذا گروه فعالان اقتصادی برای حفظ امنیت اقتصادی خود باید آگاهانه و با مشارکت کامل در کنار فعالان سیاسی، به گونه ای گام بردارند، که بتوانند حرکت های بعدی را نیز تعیین و پیش بینی کنند، چرا که در غیر اینصورت ممکن است در مرحله های بعدی نتیجه معکوس بگیرند.
قادرزاده با اشاره به اینکه واریانس دانش سیاسی به دلیل اثر متغیرهایی که به مرور در جامعه حاکمیت پیدا می کنند، شدت می‌گیرد، گفت: این امر موجب ایجاد حرکت حزبی در جامعه می‌شود.
وی بیان کرد: متأسفانه در کشور ما کارکرد احزاب هنوز شکل نگرفته و تعدد آنها نیز زیاد است، و بر همین اساس امکان حرکت بر اساس نظر دو یا چند حزب غالب امکان ندارد و میسر نیست، لذا دانش مردم در حدی خواهد بود که در آن دوگانگی احساس می‌شود.
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه کردستان، با بیان اینکه فعالان اقتصادی در جوامع پیشروان اصلی هستند، بیان کرد: متأسفانه در نظام اقتصادی ما دید نسبت به فعال اقتصادی یک دید آگاهانه و سیاسی نیست و اگر یک فعال علمی دانشگاهی به دنبال یک کار اقتصادی برود به جای اینکه مورد تشویق و حمایت قرار گیرد، مورد بی مهری قرار می‌گیرد.
وی تأکید کرد: در این راستا آشتی این دو دیدگاه و نگرش به اقتصاد باید صورت گیرد، چراکه زمانی که آگاهان در عرصه اقتصادی قرار گیرند، بیشتر به مباحث کلان توجه می کنند.
وی در ادامه با اشاره به دو مقوله کارآیی و عدالت در جامعه، بیان کرد: اگر فعالان بخش اقتصادی دگرخواه بوده و جزو نخبگان نباشند، بحث کارآیی بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت و کمتر عدالت را مد نظر قرار می دهند و لذا این مهم موجب ایجاد شکافی در جامعه می‌شود.
وی عنوان کرد: اگر کسانی که در نظام اقتصادی حاکم می شوند، نسبت به بحث کارآیی و بهره وری توجه نداشته باشند، بخاطر اینکه فقط قسمت پایین جامعه را اساس تحقق برنامه های خود قرار خواهند داد، شکست می خورند.
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه کردستان ادامه داد: لذا لازمه نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، آموزش همگانی پایه های اقتصادی است و در این راستا فعالان اقتصادی باید به گونه ای شناسایی و مدیریت شوند، که دانش لازم را برای شناسایی اثرات جانبی ناشی از انباشت سرمایه داشته باشند.
قادر زاده با اشاره به الگوهای اقتصادی موجود در جوامع امروزی بیان کرد: الگوی رهبری قیمت موجب تثبیت نظام اقتصادی خواهد شد، با این توضیح که اگر در نظام اقتصادی گروه فکری به دنباله رو ها هم اهمیت دهند، زمینه تثبیت نظام اقتصادی را فراهم خواهند کرد.
وی بیان کرد: در شرایط فعلی کشور ما به دلیل واریانس شدید درآمدی، فرهنگی و جمعیتی نباید حرکت های جانبی نادیده گرفته شود.
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه کردستان در ادامه با اشاره به اینکه اکنون بیش از دو سوم جمعیت کشور ما دارای قابلیت رأی دادن هستند، عنوان کرد: بر همین اساس مشکلات عدیده ای در آینده کشور گریبانگیر تمامی کسانی است که جهت انباشت سرمایه فکری و مالی کار کرده اند.
وی با تأکید بر اینکه دهه فعلی دهه فعال اقتصادی و اجتماعی نام گرفته است، افزود: فعالان اقتصادی باید با یک آینده نگری وارد عرصه شده و از سوگیری های احساسی پرهیز کنند، از تجربه با پیش کسوتان استفاده کنند و حرکتی آگاهانه داشته باشند .
قادرزاده با تأکید بر اینکه احساس و شور لازمه جامعه است، تصریح کرد: این در حالی است که با کنترل و مدیریت احساس جامعه و با توجه به ساختار جمعیتی کشور، ما باید ترکیبی از احساس و منطق را داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر انقلاب و اقتصاد ما به بلوغ رسیده بیان کرد: امروز حاکمیت منطق باید بیشتر از حاکمیت شور و احساسی باشد.
قادر زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه معمولاً توسعه بعد از بحران ها به وجود می‌آید، عنوان کرد: تحریم ها چیز تازه ای نیست و مشخص است که نسبت به انتخابات اثر و شدت بیشتری داشته باشد، لذا ما باید بکوشیم تا بر اساس برنامه‌ریزی‌های درست این کمبودها را مدیریت کنیم.
قادر زاده در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر اینکه نظام اقتصاد اسلامی تنها نظامی است، که هم تولید کننده و هم مصرف کننده را مورد توجه قرار داده است عنوان کرد: یکی از اصول اساسی اسلام این است، که ضرر و ضرررسانی در آن وجود ندارد و این در مقایسه با سایر مکاتب اقتصادی دنیا بی نظیر و امروزی تر است.
وی افزود: در اقتصاد اسلامی تمامی مسائل دیده شده و بحث شکست بازار نیز بیشتر از سایر نظام‌ها بررسی شده است.
وی عنوان کرد: نظام اسلامی بسیار آینده‌نگرتر از سایر نظام ها بوده است و دلیل آن هم نیز این است که در نظام اقتصاد اسلامی آنچه که برنامه‌ریز نامیده می شود، حضرت حق بوده که همیشه در همه زمان ها و مکان ها وجود داشته و دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تنوع یک اصل بی بدیل است، که اگر در نظام سیاسی اقتصادی نادیده گرفته شود، هیچ هدفی تحقق پیدا نخواهد کرد بیان کرد: خدا در قرآن تنوع را عامل ایجاد شناخت معرفی می کند؛ لذا در مدیریت آینده کشور اگر بخواهیم وضعیت مناسبی داشته باشیم؛ باید در همین ابتدای امر همه فاکتورها را مورد بررسی قرار بدهیم.

این خبر رو هم ببینید

استاندار آذربایجان‌غربی: تعدد دستگاه‌های تصمیم گیر در مرزها مانعی برای توسعه است

استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر ضرورت توسعه پایانه‌های مرزی و مدیرت واحد در مرزهای استان، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *