خانه / اقتصادی / رهبر معظم انقلاب در جمع صدها نفر از مسئولان اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي: نظام اسلامي رونق اقتصادي بدون عدالت اجتماعي را قبول ندارد

رهبر معظم انقلاب در جمع صدها نفر از مسئولان اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي: نظام اسلامي رونق اقتصادي بدون عدالت اجتماعي را قبول ندارد

«عزم جدي مسئولان»، «تبديل سياست ها به برنامه‌هاي زمانبندي شده اجرايي»، «نظارت دقيق»، «رفع موانع حضور فعالان و مردم در عرصه اقتصادي» و «گفتمان سازي»، اين امکان را فراهم مي کند که ثمرات شيرين  اين الگوي بومي و علمي، در زندگي مردم جلوه گر شود

حضرت آيت الله العظمي خامنه اي رهبرمعظم انقلاب صبح ديروز در جمع صدها نفر از مسئولان دستگاه هاي مختلف، فعالان اقتصادي و مديران مراکز «علمي، رسانه اي، نظارتي»، با تبيين «مؤلفه‌هاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، عوامل و انگيزه هاي تدوين اين سياست ها و الزامات و انتظاراتي که در اين زمينه از مسئولان وجود دارد» تأکيد کردند: «عزم جدي مسئولان»، «تبديل سياست ها به برنامه‌هاي زمانبندي شده اجرايي»، «نظارت دقيق»، «رفع موانع حضور فعالان و مردم در عرصه اقتصادي» و «گفتمان سازي»، اين امکان را فراهم مي کند که ثمرات شيرين و ملموس اين الگوي بومي و علمي، در مدت مناسب در زندگي مردم جلوه گر شود.
 
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي در ابتداي سخنان خود، هدف از برگزاري جلسه اي با چنين ترکيبي از مسئولان نظام را ايجاد زمينه همدلي و همفکري براي اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، شتاب بخشيدن به پيشرفت کشور و حرکت در مسير تحقق آرمان هاي بلند نظام اسلامي دانستند.
 
ايشان با اشاره به ابلاغ سياست هاي مختلف و متنوع در سال هاي قبل، خاطرنشان کردند: هدف از ابلاغ اين سياست ها، ارائه نقشه راه در هر بخش بود ،اما در موضوع سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، هدف ازابلاغ آن، تنها ارائه نقشه راه نيست بلکه ارائه شاخص هاي لازم و صحيح براي پيمودن راه نيزمد نظر بوده است.
 
رهبرمعظم انقلاب تأکيد کردند: مجموعه سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، در واقع الگويي بومي و علمي، برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي و متناسب با وضعيت امروز و فرداي کشور است.
 
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي خاطرنشان کردند: سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، فقط براي شرايط کنوني نيست بلکه يک تدبير بلندمدت براي اقتصاد کشور و رسيدن به اهداف بلند اقتصاديِ نظام اسلامي است.
 
ايشان با اشاره به پويايي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي گفتند: اين سياست ها قابل تکميل و انطباق با شرايط گوناگون است و عملاً اقتصاد کشور را به حالت انعطاف پذيري مي رساند و شکنندگي اقتصاد در شرايط مختلف را برطرف مي کند.
 
رهبرمعظم انقلاب خاطرنشان کردند: يکي ديگر از ويژگي هاي مهم سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، وفاق همه قوا و دستگاه هاي مختلف درباره آن است زيرا اين الگو با تلاش و همفکري افراد صاحب نظر و بحث و بررسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام که رؤساي سه قوه و مسئولان مختلف حضور دارند، تدوين شده است.
 
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي، سياست هاي اقتصاد مقاومتي را مجموعه اي دقيق و مستحکم خواندند و افزودند: گرايش به اقتصاد مقاومتي فقط مخصوص کشور ايران نيست و در سال هاي اخير با توجه به بحران اقتصادي جهاني، بسياري از کشورها با توجه به شرايط و ساختارهاي دروني خود به دنبال مقاوم سازي اقتصاد هستند.
 
ايشان تأکيد کردند: البته نياز ما به اقتصاد مقاومتي بيش از کشورهاي ديگر است ،زيرا از يک طرف کشور ما همچون کشورهاي ديگر مرتبط با اقتصاد جهاني و مصمم به ادامه اين ارتباط است و طبيعتاً از مسائل اقتصادي جهان متأثر خواهد بود و از طرف ديگر نظام اسلامي به دليل استقلال خواهي و عزت مداري و تأکيد بر تحت تأثير قرار نگرفتن از سياست هاي قدرت هاي جهاني، مورد تهاجم، سوءنيت و اخلالگري است.
 
رهبرمعظم انقلاب خاطرنشان کردند: براساس اين مباني و دلايل منطقي، بايد پايه هاي اقتصادي کشور را مستحکم و مقاوم سازي کنيم و نگذاريم حوادث و تکانه هاي اجتناب ناپذير و همچنين سوءنيت ها و اخلالگري هاي قدرت ها، اقتصاد کشور را تحت تأثير قرار دهد.
 
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي بعد از بيان جايگاه و اهميت سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و همچنين دلايل و مباني عقلانيِ مقاوم سازي اقتصاد کشور، ويژگي ها و مؤلفه هاي دهگانه اقتصاد مقاومتي را تبيين کردند.
 
اولين مؤلفه، ايجاد تحرک و پويايي در اقتصاد کشور و بهبود شاخص هاي کلان اقتصادي بود.
 
رهبرمعظم انقلاب دراين باره گفتند: با اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، شاخص هايي همچون رشد اقتصادي، توليد ملي، عدالت اجتماعي، اشتغال، تورم و رفاه عمومي بهبود خواهد يافت و رونق اقتصادي به وجود خواهد آمد.
 
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي در باره اين مؤلفه يک نکته را متذکر شدند و تأکيد کردند: عدالت اجتماعي، مهمترين شاخص، در ميان اين شاخص ها است زيرا نظام اسلامي رونق اقتصادي بدون عدالت اجتماعي را قبول ندارد و در هرگونه پيشرفت اقتصادي کشور، بايد وضع طبقات محروم به معني واقعي کلمه، بهبود يابد.
 
ايشان توانايي مقاومت در برابر عوامل تهديدزا را دومين ويژگي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي برشمردند و افزودند: تکانه هاي اقتصادي دنيا، بلاياي طبيعي و تکانه هاي تخاصمي همچون تحريم ها از جمله اين عوامل تهديد زاست.
 
رهبرمعظم انقلاب سومين مؤلفه سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را تکيه بر ظرفيت هاي داخلي بيان و خاطرنشان کردند: اين ظرفيت ها شامل ظرفيت هاي گسترده علمي، انساني، طبيعي، مالي، جغرافيايي و اقليمي است که بايد براي اجراي سياست ها، بر آن ها تکيه شود.
 
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي به يک نکته مهم هم اشاره کردند و گفتند: تکيه بر ظرفيت هاي داخلي به معناي چشم بستن بر امکانات کشورهاي ديگر نيست ،بلکه نظام اسلامي در کنار اتکاء به داشته هاي داخلي، از امکانات ديگر کشورها نيز استفاده حداکثري خواهد کرد.
 
ايشان در بيان چهارمين مؤلفه، به رويکرد جهادي اشاره کردند و افزودند: اجراي اين سياست ها، با حرکت عادي و احياناً خواب آلوده و بدون حساسيت امکانپذير نيست و نيازمند برنامه ريزي، حرکت علمي، همت و مديريت جهادي است.
 
رهبرمعظم انقلاب گفتند: خوشبختانه، رئيس جمهور محترم در جلسه اخير سران سه قوه، با قاطعيت اعلام کرد که همه مسئولان اجرايي مرتبط با اين سياست ها، به حرکت و همت جهادي مصمم هستند.
 
مردم محوري پنجمين مؤلفه اي بود که حضرت آيت الله العظمي خامنه اي به آن اشاره کردند و افزودند: براساس معارف اسلامي و ديني و همچنين براساس تجربيات ۳۵ سال اخير، در هر عرصه اي که مردم وارد ميدان شوند، عنايت و پشتيباني الهي نيز همراه مي شود و کارها به پيش خواهد رفت.
 
ايشان خاطرنشان کردند: تاکنون در عرصه هاي اقتصادي، کمتر به حضور و امکانات مردم بها داده شده است، در حالي که بايد زمينه استفاده از توان نيروهاي بي پايان مردمي اعم از فعالان اقتصادي، کارآفرينان، مبتکران، صاحبان سرمايه و افراد صاحب مهارت فراهم و از آنان حمايت شود و مسئوليت عمده در اين خصوص برعهده دولت است.
 
رهبرمعظم انقلاب هدف از ابلاغ سياست هاي کلي اصل ۴۴ در چند سال قبل را استفاده از ظرفيت ها و امکانات مردمي در اقتصاد کشور دانستند و گفتند: متأسفانه حق اين سياست ها ادا نشد.
 
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي تأمين امنيت اقلام راهبردي و اساسي به ويژه غذا و دارو و خودکفايي در اين اقلام را ششمين مؤلفه سياست هاي اقتصاد مقاومتي برشمردند و درباره هفتمين مؤلفه افزودند: کاهش وابستگي به درآمد فروش نفت يکي از ويژگي هاي اصلي اين سياست ها است.
 
رهبرمعظم انقلاب ، از اصلاح الگوي مصرف به عنوان هشتمين مؤلفه نام بردند و خاطرنشان کردند: خطاب اصلي من در اين موضوع متوجه مسئولان است که بايد در درجه اول در حوزه مأموريتي خود، از اسراف و ريخت و پاش به طور جدي پرهيز و در درجه بعد، اين موضوع را در زندگي هاي شخصي خود رعايت کنند.
 
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي با تأکيد بر اين که پايبندي مسئولان به پرهيز از ريخت و پاش، موجب تسري اين روحيه به جامعه خواهد شد، افزودند: منظور از اصلاح الگوي مصرف، سختگيري و زندگي رياضتي نيست بلکه هدف، مصرف براساس الگويي عاقلانه، مدبرانه، صحيح و اسلامي است.
 
ايشان با اشاره به شبهاتي که برخي افراد درباره اقتصاد مقاومتي مطرح مي کنند افزودند: اقتصاد مقاومتي برعکس اين شبهات، به رفاه و بهبود زندگي عموم مردم و به ويژه طبقات ضعيف منجر خواهد شد.
 
فسادستيزي نهمين مؤلفه اي بود که رهبرمعظم انقلاب به آن اشاره و تأکيد کردند: لازمه فعاليت سالم و پرتحرک اقتصادي، امنيت است و لازمه امنيت اقتصادي نيز برخورد با مفسدان اقتصادي و افرادي است که قانون را دور مي زنند.
 
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي شفاف سازي را شرط اصلي مقابله با فساد اقتصادي دانستند و افزودند: بايد فضاي رقابتي و با ثبات اقتصادي به وجود آيد ،زيرا در چنين فضاي سالمي، فعال اقتصادي احساس امنيت خواهد کرد، ضمن اين که در چنين شرايطي، کسب ثروت با ابتکار و پشتکار، مباح و مورد تأييد نظام است.ايشان با اشاره به اعلام آمادگي سه قوه براي مقابله با فساد اقتصادي، تأکيد کردند: در اين موضوع، گفتنِ صرف کافي نيست و همه مسئولان اجرايي، قضايي و قوه مقننه در اين خصوص مسئول هستند.
 
دانش محوري، آخرين مؤلفه اي بود که رهبرمعظم انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند: امروز شرايط کشور از لحاظ پيشرفت هاي علمي به گونه اي است که مي توانيم رسيدن به اقتصاد دانش بنيان را با بلندپروازي، جزو اهداف خود قرار دهيم.
 
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي تأکيد کردند: اقتصاد دانش بنيان از مهمترين زيرساخت هاي اقتصادي هر کشور است و اگر اين موضوع مورد توجه جدي قرار گيرد، قطعاً چرخه علم تا ثروت تکميل خواهد شد.
 
رهبرمعظم معظم انقلاب بخش دوم سخنان خود را باطرح اين سئوال مطرح در جامعه آغاز کردند: آيا سياست هاي اقتصاد مقاومتي، حرکتي مقطعي است که تحت فشار تحريم ها شکل گرفته است؟ پاسخ قاطعانه ايشان به اين سئوال کاملاً منفي بود.
 
رهبرمعظم انقلاب تأکيد کردند: اقتصاد مقاومتي به هيچ وجه سياستي مقطعي نيست بلکه تدبيري راهبردي است که براي همه دوران ها – چه تحريم باشد و چه نباشد – مفيد و راهگشا و پيش برنده است.
 
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي در تشريح علل و انگيزه تدوين و ابلاغ سياست هاي مقاومت اقتصادي به بيان چهار عامل اصلي پرداختند: ظرفيت هاي فراوان مادي و معنوي کشور، حل مشکلات مزمن و ديرپاي اقتصادي، مقابله با تحريم ها و کاهش کامل تأثيرپذيري اقتصاد کشور از بحران هاي اقتصاد جهاني.
 
ايشان درباره نکته اول افزودند: ظرفيت هاي عالي انساني، سرمايه‌هاي «معدني، طبيعي و صنعتي» و نيز موقعيت ممتاز جغرافيايي کشور انگيزه اي قوي براي طراحي الگوي پيشتاز اقتصادي يعني اقتصاد مقاومتي بوده است.
 
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي در تشريح دومين انگيزه ابلاغ سياست هاي مقاومت اقتصادي به ضرورت حل مشکلات موجود تاکيد کردند و افزودند: مشکلات مزمن و ديرپايي همچون تورم، بيکاري، وابستگي به نفت، واردات بي رويه، معيوب بودن برخي ساختارها، پايين بودن بهره وري و الگوي ناصحيح مصرف، جز با يک حرکت برنامه ريزي شده براي مقاوم سازي اقتصاد برطرف نمي‌شود.
 
رهبرمعظم انقلاب، مقابله با جنگ تمام عيار اقتصادي دشمنان را از ديگر عوامل تدوين سياست هاي اقتصاد مقاومتي بيان کردند و افزودند: تحريم ها قبل از موضوع انرژي هسته اي نيز وجود داشته و اگر مذاکرات هم ان‌شاءالله به نقطه حل برسد، وجود خواهد داشت، چرا که هسته اي و حقوق بشر و مسائل ديگر بهانه اي بيش نيست و زورگويان جهاني از استقلال طلبي و الگو شدن ملت ايران در هراسند.
 
ايشان افزودند: براي علاج قطعي فشارهاي اقتصادي دشمنان، بايدبه گونه اي اقتصاد خود را قوي و مستحکم کنيم که آن ها از تأثيرگذاري فشارهاي خود مأيوس شوند که اين هدف با اجراي سياست هاي ابلاغ شده محقق خواهد شد.
 
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي، چهارمين عامل تدوين سياست هاي مقاوم سازي اقتصاد کشور را ضرورت کاهش تأثيرپذيري از بحران هاي جهاني خواندند و گفتند: اين عوامل چهارگانه باعث شد طراحي مدل اقتصاد مقاومتي در دستور کار نظام قرار گيرد.
 
سومين بخش سخنان رهبرمعظم انقلاب در جمع صدها نفر از مسئولان سه قوه و فعالان «اقتصادي، اجتماعي و رسانه اي»، به بيان الزامات و انتظارات اختصاص داشت.
 
ايشان عزم راسخ و جدي مسئولان سه قوه و به ويژه قوه مجريه را عاملي بسيار مهم براي مقاوم سازي اقتصاد خواندند و افزودند: صرف مطرح شدن سياست هاي اقتصاد مقاومتي، مشکلي را حل نمي کند، بلکه عزم و تلاش مسئولان همه بخش هاي مرتبط با اين سياست ها، زمينه ساز تحقق اهداف اعلام شده خواهد بود.
 
رهبرمعظم انقلاب، ورود به ميدان عمل را دومين انتظار خود از مسئولان برشمردند و خاطرنشان کردند: اين طرح و سياست هاي کلي بايد به برنامه هاي گوناگون اجرايي تبديل شود تا حماسه اقتصادي، واقعاً به وجود آيد.
 
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي با اشاره به نامگذاري امسال به عنوان سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي افزودند: حماسه سياسي خوشبختانه محقق شد، اما حماسه اقتصادي متأسفانه به تأخير افتاد که اميدواريم اين موضوع در پرتو سياست هاي ابلاغ شده، در سال ۹۳ با جديت کامل پيگيري شود.
 
رهبرمعظم انقلاب، تدوين برنامه هاي زمانبندي شده را سومين ضرورت دانستند و تأکيد کردند: بايد سهم هر قوه و همچنين سهم هر دستگاه در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، به طور دقيق مشخص شود.
 
ايشان افزودند: لازم است برنامه هاي اجرايي شفاف و با شاخص‌هاي زماني، تدوين گردد تا پيگيري پيشرفت کارها امکان پذير شود.
 
اقدام سران سه قوه در تهيه ساز و کار هماهنگي دستگاه ها و نظارت در همه سطوح، چهارمين و پنجمين ضرورتي بود که رهبرمعظم انقلاب بر آن ها تأکيد کردندو افزودند: مجمع تشخيص مصلحت نيز موظف است به مسئوليت نظارتي که به آن محول شده به طور کامل عمل کند.
 
برطرف کردن موانع «قانوني، اجرايي، حقوقي و قضايي» از سر راه اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، ششمين وظيفه اي بود که رهبرمعظم انقلاب متوجه سران قوا دانستند.
 
ايشان تأکيد کردند: بايد موانع مزاحم برداشته شود تا فعالان اقتصادي، کارآفرينان، مبتکران و دانشمندان، با آرامش به اين ميدان روي آورند و احساس کنند با موانع غيرمعقول روبرو نيستند.
 
رهبرمعظم انقلاب، گفتمان سازي و ارائه تصويري درست از اقتصاد مقاومتي را وظيفه صدا و سيما، رسانه ها، مسئولان، دلسوزان و صاحبان فکر و انديشه خواندند و خاطرنشان کردند: دستگاه هاي تبليغاتي مخالفِ پيشرفت ايران، تلاش مي کنند با ايجاد شبهه و اشکال‌تراشي، سياست هاي ابلاغ شده را بي اهميت جلوه دهند،اما اگر تصوير درستي از اين حرکت بزرگ و پيشتازانه ارائه شود و گفتمان‌سازي صورت گيرد، مردم به آن معتقد مي شوند و از مسئولان مطالبه مي کنند که در اين صورت کارها به پيش خواهد رفت.
 
رهبرمعظم انقلاب در بيان آخرين انتظار خود از مسئولان موضوع پايش و اطلاع رساني دقيق را مطرح کردندو افزودند: بايد مرکزي قوي و بينا براي رصد و پايش دقيق فعاليت ها وجود داشته باشد.
 
گردآوري و پردازش اطلاعات، استنتاج، تعيين شاخص براي هر بخش و اطلاع رساني به مردم از جمله وظايفي بود که ايشان براي اين مرکز برشمردند.
 
رهبرمعظم انقلاب سخنانشان را با اين جملات به پايان بردند: انشاءالله کار بزرگي که شروع شده است با توکل به خدا و شتاب مناسب پيش مي رود و مردم ثمرات شيرين آن را در همين دولت خواهند چشيد.
 
در اين ديدار علاوه بر وزيران و مسئولان دستگاه هاي مختلف اجرايي، شماري از مسئولان مجلس و قوه قضائيه، فعالان اقتصادي، مجامع صنفي، مديران مراکز گوناگون «اقتصادي، نظارتي و علمي»، استانداران، نمايندگان ولي فقيه در استان ها، مديران حوزه هاي علميه، مسئولان و مديران رسانه ملي و برخي رسانه ها، فرماندهان نظامي و انتظامي و مديران شهري حضور داشتند.منبع: روزنامه اطلاعات – چهارشنبه ۹۲/۱۲٫۲۱
 

شناسه خبر : 1849

این خبر رو هم ببینید

استاندار آذربایجان‌غربی: تعدد دستگاه‌های تصمیم گیر در مرزها مانعی برای توسعه است

استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر ضرورت توسعه پایانه‌های مرزی و مدیرت واحد در مرزهای استان، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 17 =