علم بهتر است یا ثروت (ورزش استان به کدامین سو میرود )  

عنوان یادداشت هادی نقشینی قهرمان جهانی ومربی ورزش های رزمی چاپ شده در هفته نامه وزین روژان
 

هادي نقشيني ( نيشتمان )علم بهتر است يا ثروت ورزش يکي از ابزارهاي مهم تعليم و تربيت جسم و روح بوده بطوري که امروزه در جهان نيز علاوه بر اين بينش ديدگاههاي فرهنگي، سياسي و پايگاهي به عنوان يکي از محورهاي توسعه جامعه و کشور شناخته مي شود. متولي امر ورزش در کشور وزارت ورزش و جوانان مي باشد که کليه فدراسيونها و به تبع آن هياتهاي استانها زير نظر اين وزارتخانه و ادارات کل آن در سطح استانها مي باشد. بي ترديد شاکله و اساس ورزش کشور را مي توان در  برنامه ريزي،  فعاليت و تلاش هياتهاي استانها و شهرستانها که از زير شاخه هاي اصلي  فدراسيونها به شمار مي روند، دانست، چراکه با مراجعه و حضور گسترده قابل ملاحظه جوانان علاقه مند به ورزش به هياتهاي شهرستانها، اولين استارت تشکيل تيمهاي ورزش زده مي شود و لزوم وجودي مديريت ورزش درکشور را توجيه مي نمايد. با اين تفاسير هياتها، علي الخصوص مديران و روساي آنها نقش بسيار زيادي در بالفعل نمودن استعدادهاي نهفته جوانان مشتاق عرصه ورزش قهرماني، تداوم آن  و نهادينه نمودن اين فرهنگ ورزش حر فه اي و آموزش افرادي که دنباله رو اين اهداف متعالي ورزشي باشند، را دارند. حال به بيان نقش کارکردي مديران هياتها و نحوه انتخاب آنان مي پردازيم. قوانين خاصي در ارتباط با انتخاب روساي هياتها تدوين گرديده است و بر اساس ضوابط مربوطه، داشتن سن 30 سال به بالا و ارائه مدرک تحصيلي، معمولا در حد کاردان يا کارشناسي، از اصلي ترين ويژگي يک کانديداي مردمي براي احراز اين پست مي باشد. در ظاهر اينگونه است چون انتخاب يکنفر به عنوان سرپرست در ابتداي امر مستلزم موافقت سکاندار ورزش استان و عبور از مراحل مختلف استعلامها مي باشد.  معمولا در طي سالهاي گذشته مديران قبلي با توجه به گرايشهاي فکري خويش با عدم توجه به ورزشهايي خاص يا زوم کردن با تمام وجود بر روي هياتهايي که داراي بيشترين تعداد ورزشکار و مدال آور در سطوح ملي و فراملي، سياستهاي انبساطي و انقباضي مديريت متفاوتي را اتخاذ نموده اند.  البته با در نظر گرفتن اين مهم که در طي يکي، دو دهه اخير کرسي مديريت ورزش استان دستخوش ناملايمات بسياري گرديده است و با احتساب ميانگين، هر ?? ماه يک مدير کل جديد انتصاب و ديگري معزول گرديده است و با رفتن مدير قبلي نور چشمي هاي مدير معزول در برخي موارد مبدل به طرد شدگان مدير جديد مي شوند و گاها روساي هياتهاي زيادي در اين تغيير و تحول به راحتي کنار گذاشته  شده اند،  بدون کوچکترين توجهي به عملکرد موفق آنها در هيات مزبور و تنها به دليل عدم همفکري و گرايشات سياسي، اجتماعي کنار گذاشته شده اند. حال جاي اين شبهه باقي است، اگر مدير جديد به علت عدم آشنايي با توجه به انگيزه هاي ذکر گرديده قصد تغيير در مديريت هياتهاي ورزشي را داشته باشد، اداره کلي که داراي زبده ترين نيروهاي متخصص و تحصيلکرده در زمينه کاري خويش هستند، چرا نتوانسته اند با ارائه مشاوره درست و تبيين اهداف روساي هياتهاي موفق براي مدير جديد مانع از اين عزل و انتصابهاي نابجا شوند. وجود داشتن عناويني از جمله رکورد 20سال سابقه رئيس هياتي در چندين رشته ورزشي در استان کردستان مايه تعجب و به تبع آن عدم رشد و شکوفايي، عدم نوگرايي و پس رفت در آن رشته شده بود و خلاف آن هياتهايي را دارشتيم که هر چند سال يکبار، رئيس جديد و رويکرد مديريتي متفاوتي را به خود مي بيند. تحليل اين انتخاب و سياستهاي مديران از گذشته تا کنون در اين نوشتار نمي گنجد. بلکه هدف، معيار انتخاب افراد واجد شرايط براي تصدي گري رياست يک هيات مي باشد. در سالهاي اخير شاهد بروز ديدگاههاي متفاوتي از طرف اصحاب ورزش و صاحب نظران بوده ايم در مورد اينکه چه کسي بايد بر کرسي رياست يک هيات بنشيند. عده اي بر اين باورند که بايستي از پيشکسوتان همان رشته ورزشي که داراي جايگاه و منزلت اجتماعي خاصي در بين ورزشکاران آن هيات مي باشد، استفاده نمود و عده اي بر اين باورند که با توجه به کمبودهاي مالي و مشکلات تامين منابع و عدم وجود اسپانسرينگ در ورزش استان کردستان بايستي از مديران ادارات و افراد برجسته در شرکتها و موسسات دولتي و خصوصي استفاده نمود، شايد از طريق ديگر نهادهاي دولتي و خصوصي در کنار منابع مالي کم هياتها، بتوان چرخ لنگ آن ورزش را به حرکت در آورند. حرکتي دائمي که هر روز نسبت به روز قبل شتاب بيشتري بگيرد.  پيشکسوتان که از دلسوزان اصلي ورزش مي باشند و سالها براي ورزش زحمت کشيده اند، اگر فعاليتشان را ناديده بگيريم در اصل هويت آنها که همانا شناسنامه آن رشته ورزشي هستند  را مخدوش نموده ايم.  حال اين سوال بي پاسخ در ذهن تداعي مي شود!  آيا پيشکسوتي که سالهاي زيادي را در جهت رشد و شکوفايي ورزش گذرانده و دلسوزانه بدون هيچ گونه چشم داشتي فعاليت نموده است و در حال حاضر هيچ دسترسي به منابع مالي و کمک دولتي ندارد، براي مدير هيات مناسب است يا مدير عامل شرکتي که از ورزش هم همان توپ و تور و سکوي قهرماني را ميبيند و مي شناسد ولي از لحاظ بودجه و داشتن اعتبارت در وضعيت مطلوبي مي باشد، که آنهم با توجه به وضعيت رکود اقتصادي کشور عملا فايده اي نداشته است.  بهترين انتخاب کدام است؟  مشکلات ورزش کردستان در سالهاي اخير نمود عيني يافته و با عدم تخصيص بوجه از سوي مديريت ورزش کشور، هياتها با چالش بزرگي روبرو بوده و عملا اين روند بر تعداد ورزشکاران و مدال آوري قهرمانان فعلي تاثير منفي گذاشته است و نمونه بارز آن آخرين دور بازيهاي المپيک و آسيايي بود که استان کردستان در معدود رشته هايي نفراتي در قامت مربي، داور يا ورزشکار بصورت انگشت شمار در کاروان اعزامي کشورمان به اين رويدادها را  داشت.  بدون منابع مالي يا همان بودجه حتي نمي توان يک باشگاه را اداره نمود . حالچه رسد به  اداره يک هيات آنهم در سطح يک استان.  براي انتخاب رئيس هيات از دير باز هميشه دو گزينه وجود داشته است.  گزينه اول، پيشکسوتي که جذب کمکهاي مالي را براي هيات خويش به ارمغان نياورد به مثابه عالم بدون عمل از آن ياد مي گردد. گزينه دوم، مديري که هيچ شناختي از آن رشته ورزشي ندارد ولي توانايي تزريق اعتبار و جذب اسپانسر را براي هيات مزبور به دنبال دارد.  گاهي مديريت هزينه کردن و نحوه تزريق بموقع کمکهاي مالي به ورزشکاران يک هيات، وجود چندين کارشناس زبده را مي طلبد  ولي چنين هياتي که رئيس آن فقط از تلويزيون منزل خويش ورزش واقعي را ديده است و تنها اطلاعات و پيش فرض او همان تجربيات گزارشگر است، نمي تواند زمان مناسب را تشخيص دهد و تنها خصلت و برگ برنده او که همان تصور تزريق بودجه کمکي و مالي وي مي باشد، رنگ مي بازد و در حقيقت نيز با توجه به وضعيت اقتصادي و کمي بودجه هاي عمراني نيز هيچ کمک مالي و اسپانسري را با خود به همراه نياوردند و از وي به عنوان بار اضافي که هم جنس آن ورزش نمي باشد، ياد مي شود. اينجاست که لزوم استفاده از تجربيات پيشکسوتان بر همگان روشن مي شود که بايد به عنوان مشاوراني تام الاختيار  در کنار رئيس هياتها، اين مسئوليت را بر عهده بگيرند که متاسفانه در موارد بسيار کمي شاهد وجود چنين امري هستيم و شيفتگي قدرت يا به قول خودشان شيفتگي خدمت باعث گرديده تا بعضي از اساتيد و پيشکسوتان از ورزش کناره گيري و قهري معني دار را در پيش گرفته که واکنشي به عدم انتخاب آنها به عنوان رئيس هيات مي باشد و هيچگونه کمکي براي برون رفت از وضعيت بحران هيات انجام نمي دهند و منتظرند تا رئيس که همجنس آن ورزش نبوده، قافيه را ببازد و رخت رياست را به لقايش ببخشد و عرصه دوباره سرکار آمدن اين عزيزان فراهم گردد. با توجه به چارچوب قانوني، هياتهاي ورزشي داراي پستهاي اجرايي و عناوين مختلفي از جمله  اعضاي هيات رئيسه، نايب رئيس، دبير هيات و کميته هاي متنوعي مي باشند تا هر ورزشکاري اعم از پيشکسوت، مربي، داور و … با سلايق و استعدادهاي مختلف مسئوليت يکي از اين پستها را بر عهده بگيرد و در رشد و تعالي ورزش مربوطه نقش مثبتي را ايفا نمايد. اگر هدف توسعه و تحول بنيادين و قهرمان پروري است چه فرقي بين رئيس هيات بودن با دبير هياتي مي باشد. اگر هدف خدمت کردن است ديگر نبايد تفکرات منفي از جمله: در کجاي چارت قدرت هيات ايستاده ايم، به ذهن خطور نمايد. چنانچه شخصي با داشتن سمت هايي از قبيل مدير کل يک اداره يا يک شرکت دولتي يا نيمه دولتي، قصد کمک به ورزش ( هياتي ) را دارد مي تواند با به عضويت درآوردن او در  هيات مزبور حال به عنوان يکي از اعضاي هيات رئيسه و يا مسئول يکي از کميته ها زمينه اين کار را براي وي فراهم نمود. ولي اگر شيفته شهرت و به تبع آن لذت بدست آوردن قدرت رياستي علاوه بر پست سازماني خويش که به عنوان اولين شغل وي از آن نام مي بريم در ميدان ديگري باشد خوب کجا بهتر از عرصه ورزش. براحتي با استفاده از موقعيت شغلي و روابط حسنه با مسئولين امر هر هياتي را به دلخواه تصاحب کرده و نه تنها باري از روي کشتي به گل نشسته ورزش استان بر نميدارد بلکه خود نيز به مثابه وزنه اي نا متقارن مانع از حرکت و چابکي هيات مي شود. در نهايت اين روند موجب دلسردي و کناره گيري عده زيادي از  جوانان جوياي نام در عرصه ورزش از چارچوب فعاليتهاي هياتها مي گردد، آنهم در شرايط کنوني که دشمنان نامرئي ( اعتياد و بزهکاري و بيکاري .. ) منتظر و آماده هستند که بتوانند ذهن يک جوان را منحرف نمايند،که  به صلاح جامعه ورزشي استان نيست.( چاپ شده در هفته نامه محلي روژان )

این خبر رو هم ببینید

انعقاد تفاهم نامه همکاری شهرداری سنندج و مجمع جوانان کردستان

تفاهم نامه همکاری شهرداری سنندج و مجمع جوانان کردستان در راستای توسعه شهری و ایده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *