مدیر شبکه بهداشت و درمان بوکان :   پزشکان بوکان اعتصاب نکرده اند/ هدف «نظام تحول سلامت» کاهش هزینه های درمان است

نیم نگاه«پزشکان بوکان اعتصاب نکرده اند/ هدف «نظام تحول سلامت» کاهش هزینه های درمان است»
 

 
آژانس خبری- تحلیلی زریان؛  دولت می خواهد در هفت گام”نظام تحول سلامت” را ایجاد کند تا درد هزینه های گزاف درمان در کشور را درمان کند، اما گویا گام هایی از این طرح به مذاق پزشکان خوش نیامده و این امر در شهرستان بوکان بازار شایعه را داغ کرده است، شایعه هایی که مدیر شبکه های بهداشت و درمان آن را تکذیب می کند.
«گویا پزشکان بوکان اعتصاب کرده اند و حاضر به انجام عمل های جراحی نیستند»؛  متن شایعه ای که در چند روزی است در گوشه و کنار شهر شنیده می شود و” دکتر سامرند مرزنگ” مدیر شبکه بهداشت و درمان بوکان در گفت و گو   با خبرنگار  زریان این شایعه را تکذیب کرد و عدم استقبال پزشکان شهر بوکان از بخش هایی  از “نظام تحول سلامت”  زا دلیل به وجود آمدن این شایعه در شهرستان بوکان دانست.
هدف «نظام تحول سلامت» ارائه کاهش هزینه های درمان مردم است
وی ضمن اشاره به تاریخچه تشکیل «نظام تحول سلامت» اظهار داشت: اوایل  امسال مقام معظم رهبری سیاستهای سلامت را در چندین بند به صورت کلی اعلام کردند و  برهمین اساس”دولت تدبیر و امید” از محل صرفه جویی های ناشی از هدف مندی یارانه ها وحامل های انرژی «نظام تحول سلامت»را در 7 فصل تدوین کرد که تا پایان  امسال این طرح به صورت کامل اجرا می شود.
وی در ادامه هدف اصلی از اجرای «نظام تحول سلامت»  را تشریح کرد و افزود: درد اصلی مردم پرداخت هزینه های سنگین در بیمارستانها است و از طرفی دیگر مراجعه کنندگان به بیمارستانهای دولتی اکثرا طبقه متوسط و متوسط به پایین هستند، با این اوصاف هدف از اجرای این نظام ارائه خدمات بهتر با کیفیت بالا و هزینه کمتر برای مردم و جلب رضایت اکثری مردم از خدمات بهداشت و درمان به ویژه در مناطق محروم است.
بیماران بستری، 10 درصد هزینه های درمانی را پرداخت می کنند
مرزنگ تصریح کرد: بوکان در تقسیمات کشوری از منطقه محروم خارج شده اما بر اساس آنچه در بوکان دیده می شود و به دلیل بعضی کم کاری هایی که صورت گرفته، بوکان همچنان به مانند یک منطقه محروم نگریسته می شود و گرچه ما در عرصه بهداشت و درمان موفقیتهای فراوانی داشته ایم که در جدیدترین آنها توانسته ایم یک دستگاه اکو را دربیمارستان بوکان  با قیمت 100 میلیون تومان تهیه کنیم، اما با توجه به محروم بودن بوکان از 15 اردیبهشت طرح  «نظام تحول سلامت»  در بوکان اجرا شد.
وی در ادامه ضمن اعلام اجرای گام اول «نظام تحول سلامت»  در بوکان به تشریح آن پرداخت: هدف این طرح بیماران بستری است بیمارانی که در بیمارستان بستری می شوند تنها 10 درصد هزینه های درمانی خود  را پرداخت می کنند و بقیه هزینه این بیماران از طریق سازمانهای بیمه گر  چون بیمه سلامت ایرانیان که در این ارتباط تاسیس شده  و محل تامین هدفمندی یارانه ها تامین می شود .
مرزنگ با اشاره به کاهش درآمدهای بیمارستان با اجرای این گام از طرح  «نظام تحول سلامت»  تصریح کرد: هرچند ماه یک بار ، بودجه ای مستقیما از وزارت بهداشت و درمان در اختیار بیمارستانهای دولتی قرار می گیرد تا کسری درآمدهای بیمارستان ناشی از اجرای این طرح جبران شود.
زایمان طبیعی رایگان است
وی در خصوص بیماران بستری که در روستاهای ساکن هستند، گفت: بیماران روستایی اگر سیستم ارجاع را رعایت کنند یعنی از خانه بهداشت روستای محل اقامت خود به مرکز بهداشت معرفی و از مرکز بهداشت به بیمارستان دولتی معرفی شوند با بستری شدن در بیمارستان،  5درصد هزینه های درمانی خود را پرداخت می کنند.
مرزنگ “رایگان شدن زایمان طبیعی در بیمارستانها دولتی ” را گام دوم این طرح دانست و اظهار داشت: در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش جمعیت وحمایت از خانواده و برای حفظ سلامت مادران، زایمان طبیعی در بیمارستانهای دولتی رایگان شده است و اما سزارین  همچنان تعرفه های خود را دارد و احتمال افزایش این تعرفه های نیز است.
دکتر مرزنگ در رابطه با گام سوم نیز گفت: گام سوم مربوط به ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان های دولتی است که شامل ارتقای امکانات رفاهی و خدماتی در بیمارستان ها نظیر وضعیت فضای فیزیکی، تختها، تشک و غذا است که برای اجرای این طرح نیز کار مرمت فضای فیزیکی در بیمارستان بوکان آغاز شده است.
پزشکان متخصص بر سر دوراهی: خصوصی یا دولتی
مدیر شبکه بهداشت و درمان بوکان در ادامه گام چهارم این برنامه را شامل حمایت از ماندگاری پزشکان متخصص در بیمارستان است که در صورت شرکت پزشک متخصص در طرح، وی به صورت تمام وقت در بیمارستان بوده و فعالیت خصوصی نخواهد داشت و مطب پزشکان به داخل بیمارستان انتقال و بیماران 30 درصد هزینه ویزیت  را بر اساس تعرفه های دولی پرداخت می کنند وامکانات پیشرفته اورژانسی که هم اکنون موجود است، در اختیار این پزشکان جذب شده در این طرح قرار می گیرد و چند مورد محدود امکانات که الان نداریم به مرور زمان تهیه می کنیم.
وی حضور پزشکان متخصص به صورت مقیم در بیمارستان را هدف گام پنجم این طرح دانست و اظهار داشت: که در این برنامه نیز پزشک متخصص در ماه می تواند ۱۵ شبانه روز با بیمارستان قرارداد داشته باشدو در طول مدتی که پزشک متخصص در بیمارستان است باید در ایام ساعات شب نیز در بیمارستان حضور فیزیکی داشته باشد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان بوکان اضافه کرد: در اجرای این بسته هزینه ای به عنوان حق مقیمی علاوه بر پرداختی های قبلی به پزشکان متخصصی که از ساعت ۱۴ عصر تا ۸ صبح روز بعد در بخش های بیمارستان حضور داشته باشند پرداخت می شود.
اجباری نیست
وی مقیم شدن و ماندگاری پزشکان را اجباری ندانست و اظهار داشت: اگر پزشکان جذب  این طرح نشوند از مهرماه در طرح تقسیم پزشک وزارت بهداشت نیروهایی با عنوان طرح ماندگاری در اختیار ما می گذارند.البته ما برای اجرای این طرح باید درمانگاه صبح و عصر دایر کنیم و نیروهای لازم برای این درمانگاه تامین کنیم.
وی در خصوص تاسیس درمانگاه تخصصی مناسب با طرح ماندگاری گفت: فعلا ما درمانگاه موقت داریم اما با پیگریهای “محمد قسمی عثمانی” نماینده مردم بوکان در مجلس که جای تشکر دارد، پیمانگار پروژه توسعه بیمارستان شهید قلی پور بوکان وعده داده است این پروژه را آخر امسال تحویل دهد که در این صورت درمانگاهی تخصصی در شان شهروندان و پزشکان بوکان راه اندازی خواهیم کرد.
پزشکان بوکان از طرح ماندگاری و استقرار استقبال نکرده اند
مرزنگ در ادامه ضمن تکذیب اعتصاب پزشکان در بوکان، اظهار داشت : پزشکان از نیروهای زحمت کش جامعه هستند و سکان دار بهداشت شهرستان اندو هیچ پزشکی در بوکان اعتصاب نکرده است، پزشکان این شهر از طرح ماندگاری و اسقرار که در طرح نظام سلامت آمده است، استقبال نکرده  اند، و عدم استقبال از این طرح از سوی پزشکان  اختلالی در خدمات دهی به شهروندان ایجاد نکرده است .
وی در ادامه افزود: پیش بینی می کنم با آشنا شدن بیشتر با طرح و توجیه شدن پزشکان با این طرح از آن استقبال می کنند و اگر جذب طرح شوند درآمد آنها کم نمی شود چون تعداد بیمارها ی این پزشکان افزایش می یابد.
مرزنگ در ادامه دلیل مخالفت بعضی از پزشکان با طرح «ماندگاری و مقیم» تشریح کرد : یکی از اهداف بزرگ این طرح کم رنگ شدن تا محو کامل پدید دریافت تعرفه های غیر مصوب از بیماران (زیر میزی ) است، اما چون تعداد محدودی از همکاری تعرفه های غیر معولی دریافت می کنند با جذب شدن در این طرح این افزاد ضررمی کنند. و از طریق همین رسانه اعلام می کنم اگر شهروندان دریافت تعرفه های غیر مصوب را مشاهده کردند به شخص بنده اطلاع دهند و مطمئن باشند که پیگیری می شودو
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: تا به امروز تعدادی از پزشکان جذب این طرح شده اند، هم اکنون خانم دکتر مهشید حمزه ای متخصص جراحی عمومی تحت عنوان ماندگاری با شبکه بهداشت بوکان قرار داد بسته وکلینیک جراحی عمومی در بیمارستان بوکان راه اندازی می شود و یک متخصص بیهوشی نیز برای این طرح اعلام آمادگی کرده اند و احتمال جذب متخصص داخلی و قلب نیز در روزهای آینده وجود دارد.
مدیر شبکه بهداشت ودرمان بوکان در پایان این گفت وگو اظهار داشت:مردم بوکان، ثابت کردندمردمانی فهیم هستند و ما از این شهروندان فهیم انتظار داریم برای اجرای مراحل نظام تحول  که تا اواخر امسال طول می کشد، صبر کنند وبه زودی شماره ثابت و همراهی  برای پاسخگویی به شکایات و پیشنهادهای مردمی در خصوص این طرح اعلام می کنیم.
از انتقادات زریان استقبال می کنیم
در ابتدای این گفت وگو دکتر مرزنگ در خصوص سایت خبری- تحلیلی زریان، اظهار داشت :مطالب زریان انتقادی است اما موثق و معتبر است و گاها بعض مطالب این سایت مجموعه شبکه بهداشت و درمان بوکان را تحت شعاع می شود که اگر ما سعه صدر نداشته باشیم از این مطالب دلخور می شویم، اما ما انتقادات سایت زریان را به قال نیک می گیریم و سعی می کنیم از این انتقادات در پیشرفت روز به روز مجموعه خود استفاده کنیم.

این خبر رو هم ببینید

نگاهی به چشم انداز صدساله سنندج! / دکتر سید هاشم هدایتی

سنندج همانند هر شهر نامدار دیگر پیشینه ای دارد به قدمت سالیان حیات آن. پیشینه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *