چالش ها ی جهان اسلام و راهکارهای آن ازدیدگاه مقام معظم رهبری(4)

اسلامِ آمريكايى، پوشاندن لباس اسلام بر نوكرى اجانب و دشمنى با امّت اسلامى است. اسلامى كه آتش تفرقه ميان مسلمين را دامن بزند، به جاى اعتماد به وعده‏‌ى الهى، به دشمنان خدا اعتماد كند، به جاى مبارزه با صهيونيسم و استكبار با برادر مسلمان بجنگد، با آمريكاى مستكبر عليه ملّت خود يا ملّتهاى ديگر متّحد شود، اسلام نيست؛ نفاق خطرناك و مهلكى است كه هر مسلمان صادقى بايد با آن مبارزه كند.»

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۴
اسلام آمریکایی
توضیح : پیش از آنکه به انعکاس دیدگاه های مقام معظم رهبری در خصوص “اسلام آمریکایی” بپردازیم، ذکر این نکته لازم است که این موضوع ازموضوعات محوری و سه گانه ای است که بخشی از پیام مهم ایشان به مناسبت مراسم حج امسال را به خود اختصاص می دهد. امری که نشاندهنده اهمیت این موضوع و ضرورت توجه به آن است و اولویت پرداختن به آن را گوشزد می کند. در واقع به همین علت، در مجموعه زیر، علاوه بر بیانات امسال ( ۱۳۹۳)، عبارات و جملاتی از بیانات مقام معظم رهبری در سال ۸۹ نیز اضافه شده است.
*****
 
«آنچه دیده میشود در دنیاى اسلام این است که به نام اسلام، دشمنان اسلام در پوشش اسلام با اسلام مقابله میکنند؛ همان تعبیرى که امام بزرگوار ما (رضوان الله تعالى علیه) فرمود: اسلام آمریکایى، در مقابل اسلام ناب محمّدى. اسلام آمریکایى، اسلامى است که با طاغوت میسازد، با صهیونیسم میسازد، در خدمت هدفهاى آمریکا قرار میگیرد، ظاهر آن هم اسلام است، اسم آن هم اسلام است، شاید بعضى از مراسم اسلامى را هم انجام میدهند؛ »
( بیانات در محفل انس با قرآن ۰4/۰8/ ۱۳۹۳ )
 
«{از موضوعات مهم و داراى اولويّت}، نگاه هوشمندانه‏‌اى است كه فعّالان دلسوز جهان اسلام بايد به تفاوتِ ميان اسلام ناب محمّدى و اسلام آمريكايى داشته باشند و از خلط و اشتباه ميان اين دو، خود و ديگران را برحذر بدارند……….اسلامِ آمريكايى، پوشاندن لباس اسلام بر نوكرى اجانب و دشمنى با امّت اسلامى است. اسلامى كه آتش تفرقه ميان مسلمين را دامن بزند، به جاى اعتماد به وعده‏‌ى الهى، به دشمنان خدا اعتماد كند، به جاى مبارزه با صهيونيسم و استكبار با برادر مسلمان بجنگد، با آمريكاى مستكبر عليه ملّت خود يا ملّتهاى ديگر متّحد شود، اسلام نيست؛ نفاق خطرناك و مهلكى است كه هر مسلمان صادقى بايد با آن مبارزه كند.»
( پیام به مناسبت کنگره عظیم حج ۱۳۹۳/۰۷/۱۱)
 
«اسلام آمريكائى يعنى اسلام تشريفاتى، اسلام بى‌تفاوت در مقابل ظلم، در مقابل زياده‌خواهى، اسلام بى‌تفاوت در مقابل دست‌اندازى به حقوق مظلومان، اسلام كمك به زورگويان، اسلام كمك به اقويا، اسلامى كه با همه‌ى اينها ميسازد. اين اسلام را امام نامگذارى كرد: اسلام آمريكائى.»
(خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران در حرم امام خمينى (ره) ۱۳۸۹/۰۳/۱۴ )
 
راهکارهای پایان دادن به چالش اسلام آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری
 
« اسلامِ آمريكايى، …… اسلام نيست؛ نفاق خطرناك و مهلكى است كه هر مسلمان صادقى بايد با آن مبارزه كند. نگاه همراه با بصيرت و ژرف‏‌انديشى، اين حقايق و مسائل مهم را در واقعيّتِ جهان اسلام براى هر جوينده‏‌ى حقّى روشن ميسازد و وظيفه و تكليفِ روز را بى‏‌هيچ ابهامى معيّن ميكند.
( پیام به مناسبت کنگره عظیم حج ۱۳۹۳/۰۷/۱۱)
 
«اگر شما با نام اسلام، در راه طاغوت حرکت میکنید، کشف بکنید که این اسلام، اسلام درست و حسابى‌اى نیست، اسلام واقعى نیست، یک‌جاى کار عیب دارد؛»
( بیانات در محفل انس با قرآن ۰4/۰8/ ۱۳۹۳)
 
«اگر ديديم مواضع ما جورى است كه آمريكاى مستكبر، صهيونيست غاصب، مزدوران قدرتهاى گوناگون، مخالفين و معاندين امام و اسلام و انقلاب از ما تجليل ميكنند، احترام ميكنند، بايستى در مواضعمان شك كنيم؛ بايد بدانيم كه راه درست و مستقيم را نمي رويم. اين معيار است،»
(خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران در حرم امام خمينى (ره) ۱۳۸۹/۰۳/۱۴ )
 
اوضاع کنونی جهان در بیانات یک سال اخیر مقام معظم رهبری
 
«در نگاه کلان به کلّ جهان – و از جمله به منطقه – انسان به این نکته‌ى اساسى برخورد میکند که نظم مستقرّ حاکم قبلى دنیا در حال تغییر و تبدیل است؛ این را انسان میفهمد و مشاهده میکند…… انسان بروشنى میبیند که این نظم در حال تغییر است»
(در دیدار با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى – ۱۳۹۳/۰۶/۱۳)
 
«نظم قبلى جهانى دیگر قابل استمرار نیست که غربى‌ها مدیریّت جهان را به دست بگیرند. وضع جدیدى در حال شکل‌گیرى است که البتّه هنوز هم شکل نگرفته است»
(در دیدار با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى – ۱۳۹۳/۰۶/۱۳)
 
«نگاه به اوضاع سیاسى جهان و منطقه نشان میدهد که ما در مقطع حسّاسى هستیم؛ به معناى واقعى کلمه، امروز یک پیچ تاریخى است»
( در دیدار مسئولان نظام – ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ )
 
«دنیا در حال تغییر است، نظم جهانى در حال تغییر است و نظم جدیدى در حال نطفه‌بندى است، ما طبعاً وظایف مهم‌ترى خواهیم داشت……..آن نظم قبلى – که عرض کردیم حدود هفتاد سال به‌نحو مستقر در دنیا حاکم بود – دو پایه‌ى اساسى داشت: یک پایه‌ى فکرى و ارزشى، و یک پایه‌ى عملى، یعنى نظامى و سیاسى……. هردو پایه امروز دچار چالش شده، دچار تزلزل شده.»
(در دیدار با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى – ۱۳۹۳/۰۶/۱۳)
 
«قدرت غربى بر این دو پایه بود – پایه‌هاى اخلاقى و معنوى و ارزشى، و پایه‌ى نظامى و سیاسى و امنیّتى و عملى – هر دوى اینها متزلزل شده است. ما این واقعیّت را باید درک کنیم.»
(در دیدار با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى – ۱۳۹۳/۰۶/۱۳)
 
«عواملى است که آن نظام ارزشى مدّعىِ برترى را – که غرب آن را مطرح میکرد – امروز در دنیا کاملاً به چالش کشیده؛ این حرف را دیگر از غربى‌ها و از قدرتهاى غربى کسى نمی پذیرد که اینها بگویند ما طرف‌دار حقوق بشریم، ما طرف‌دار ارزشهاى انسانى هستیم، و مانند اینها. آن چیزهایى که در اعلامیّه‌ى استقلال آمریکا در دویست سال قبل ذکر شده بود، همه عملاً نقض شده است.»
(در دیدار با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى – ۱۳۹۳/۰۶/۱۳)
 
اوضاع کنونی دنیاى اسلام در بیانات یک سال اخیر مقام معظم رهبری
 
«امروز جهان اسلام دوران خطیرى را میگذراند…. امروز دنیاى اسلام در وضع خطیرى است، …..خطرات را باید سنجید.»
(در دیدار با مسئولان و دست‌اندرکاران حج – ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ )
 
«در کشورهاى اسلامى و در منطقه‌ى ما بیدارى اسلامى – که احساسات ضد استکبارى در آن بر هر پدیده‌ى دیگرى غلبه داشت – خود نشانه‌ى همان کنجکاوى و پاسخ‌گیرى و پاسخ‌یابى است، و این همچنان ادامه دارد. ممکن است دستگاه‌هاى اطلاعاتى غربى و آمریکایى این‌جور به بزرگ‌ترهاى خودشان گزارش کنند که توانسته‌اند بیدارى اسلامى را در منطقه‌ى ما سرکوب کنند. اگر این‌جور خیال کنند، این هم یکى دیگر از خطاهاى راهبردى و غلط تحلیل‌کردن‌هاى دشمنان ما خواهد بود. بیدارى اسلامى ممکن است براى مدتى، در بخشى از دنیاى اسلام سرکوب بشود اما بلاشک ریشه‌کن نخواهد شد؛ گسترش خواهد یافت»
( در مراسم بیست و پنجمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی در حرم مطهر امام خمینی (ره)۱۳۹۳/۰۳/۱۴)
 
«در زمینه‌ى مسائل عمومى دنیاى اسلام و امّت اسلامى هم وظایف سنگینى وجود دارد؛ امروز جهان اسلام دوران خطیرى را میگذراند. نمیشود گفت دورانى است سخت‌تر از دورانهاى گذشته، این‌جور نیست؛ در دورانهاى گذشته، دنیاى اسلام، ملّتهاى اسلامى، جریانات دشوارى را به خود دیدند، امتحانهاى سختى را بر خود هموار کردند، مشکلات فراوانى داشتند. امروز دنیاى اسلام در وضع خطیرى است، لکن آینده‌ى روشنى هم در لابه‌لاىِ سختى‌ها به چشم مى‌آید؛ این آینده را باید دید، خطرات را باید سنجید.»
(در دیدار با مسئولان و دست‌اندرکاران حج – ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ )
 
«دست برتر مسلمانان در قضیه فلسطین، نشان‌دهنده‌ى این است که ما در درون خودمان قوى هستیم، ما توانایى‌هاى زیادى داریم، ما میتوانیم هرگونه دشمنى را به چالش بکشیم، ما میتوانیم از خودمان دفاع کنیم؛ قدرت خودمان را دستِ‌کم نگیریم. قدرت اسلام، قدرت قرآن، قدرت ایمان، قدرت امّت اسلامى، قدرت بزرگى است؛ این قدرت را دستِ‌کم نباید گرفت؛ این قدرت میتواند رفع ظلم بکند.»
(در دیدار با مسئولان و دست‌اندرکاران حج  ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ )
 
«امروز ناچاریم به گرفتارى‌هایى که استکبار در درون دنیاى اسلام به‌وجود آورده مشغول بشویم؛ چاره‌اى نیست. در واقع پرداختن به مسئله‌ى تکفیر، چیزى است که بر علماى دنیاى اسلام و زبدگان و فرزانگان دنیاى اسلام تحمیل شده است؛ این را دشمن به‌صورت مشکل دست‌ساز وارد دنیاى اسلام کرده است و ناچاریم به آن بپردازیم،»
(دردیدار شرکت‌کنندگان در«کنگره‌ى جهانى‌ جریانهاى افراطى و تکفیرى از دیدگاه علماى اسلام» ۰9/۰4/ ۱۳۹۳)

این خبر رو هم ببینید

نگاهی به چشم انداز صدساله سنندج! / دکتر سید هاشم هدایتی

سنندج همانند هر شهر نامدار دیگر پیشینه ای دارد به قدمت سالیان حیات آن. پیشینه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *