خانه / سیاسی / یک آتش سوزی عظیم در جنگل های کردستان؛ آتشی که دود آن به چشم آیندگان می رود.

یک آتش سوزی عظیم در جنگل های کردستان؛ آتشی که دود آن به چشم آیندگان می رود.

در استان کردستان چندین سال است آتش  سوزیهای مهیب و گسترده  ای در فصل تابستان شروع شده و یک سریال مکرر وسلسله واری را تشکیل داده که برخی آن راغیرعمدی و برخی دیگر عمدی می  دانند.

ایران به  عنوان نخستین بنیان  گذاران پارک  های جنگلی درجهان به  شمار رفته و براساس نظر کارشناسان، ایران باستان و شاید دردوره خشایارشاه، بنیانگذار طراحی ومدیریت پارک ومناطق حفاظت شده است.بااین وصف کشوری که بنیان  گذار پارک  های جنگلی وباغات متنوع و شکیل بوده اکنون با تعدد مدیریتی و بی  مسئولیتی مدیران هرسال و باآغاز فصل گرما ظرفیت  های بالقوه آن طعمه حریق می  شود.استان کردستان هم باداشتن منابع طبیعی فراوان و پارک  ها و باغات طبیعی از این اصل مستثنا نبوده و چندین سال است آتش  سوزیهای مهیب و گسترده  ای در فصل تابستان شروع شده و یک سریال مکرر وسلسله  واری را تشکیل داده که برخی آن راغیرعمدی و برخی دیگر عمدی می  دانند.اما آنچه واضح و مبرهن است، پارک جنگلی آبیدر از سالهای استفاده عمومی داشته و نسل به نسل بامردم شهر سنندج اخت بوده و اکنون به  صورت نماد و شناسنامه تاریخی وطبیعی این شهر درآمده است.اماآنچه دراین استان جا نیفتاده این بوده که درحال حاضر سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، طراحی و مدیریت پارک  های جنگلی طبیعی و دست کاشت رابرعهده دارد.بکارگیری نیروهای بومی و تشکل  ها برای مهار آتش سوزی هامدیرکل منابع طبیعی استان کردستان گفت: باتوجه به تجارب چندین سال گذشته درسراسر استان نسبت به امر به  کارگیری نیروهای بومی بویژه روستاها و بااستفاده ازدهیاری ها وشوراهای اسلامی وتشکل های مردمی قرارداد بسته  ایم تا درحفظ و حراست ازمنابع طبیعی کوشش کنند.پیمان باباپیری بااشاره به اینکه باتشکل  های مردمی قراردادهایی بسته شده، افزود: این تشکل های ازلحاظ مالی ضعیف بوده وچون نسبت به منطقه تعصب دارند، اعضای آن ها فراوان بوده و دیدگاه های علمی قوی  تری دارند و درمناطق ساکن بوده می توان ازاین ظرفیت نهایت استفاده رابرد.وی درمورد آتش سوزی  های سالجاری درکردستان گفت: درکل کشور به دلیل تغییرات جوی مثل اقلیم، محیط زیست و اکوسیستم های کشور، علوفه فراوان، کاهش دام دچار عوارض و تبعات اکوسیستمی شده وباعث شده منابع طبیعی با یک سری عوارض دست وپنجه نرم کند.باباپیری افزایش نسبی دمای کردستان را ۲ تا ۳ درجه ذکرکرد و گفت: همین عامل باعث شده که باتوجه به میزان علوفه درطبقات پایین جنگل ها و درختان عوارضی چون آتش  سوزی افزایش یابد.وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۶۷۰ هکتار و امسال ۳۵۰ هکتار آتش سوزی داشتیم و آتش  سوزی ها سطحی و بیشتر درمناطق زیراشکوب ناحیه جنگلی اتفاق افتاده وخسارت چندانی وارد نشده و باحضور به موقع درمحل وجلوگیری ازگسترش آتش کاهش ۴۰۰ درصدی داشتیم.به گفته وی تاپایان تیرماه آتش  سوزی  ها بیشتر مصنوعی و سهوی بوده و عمد یا غیرعمد بودن آن مشخص نیست.تشکیل ستاد اطفای حریق درکردستانمدیرکل منابع طبیعی استان کردستان ازتشکیل ستاد اطفای حریق دراستان خبرداد.وی با اشاره به اینکه به استناد ماده۴۷ قانون حفاظت وبهره برداری تمام نیروهای لشکری و کشوری موظفند کمک حال منابع طبیعی باشند، گفت: استانداری درمورد این ماده توجیه شد وفرمانداران به  عنوان رئیس ستاداطفای حریق و رؤسای منابع طبیعی به عنوان دبیرستاد معرفی تا ازظرفیت  های نظامی و انتظامی، هلال  احمر، آموزش وپرورش و سایر دستگاه  ها برای مقابله با آتش  سوزی  ها استفاده شود.باباپیری درمورد اقدامات این اداره گفت: درکردستان ومناطق بحرانی، ۱۲ منطقه شناسایی شده و اکیپ  های بسیاری مستقر شده و یک نفر نیرو به همراه موتورسوار که دائماً درحال گشت وموتورینگ هستند.وی یادآورشد: شدت وسرعت وسطح منطقه درآتش  سوزی بیش ازحد بوده و ازسایر نیروها و شهرستان ها درخواست کمک وهمکاری می  کنیم.مدیرکل منابع طبیعی کردستان درمورد تجهیزات این اداره کل گفت: تجهیز سه دستگاه رودفایر دراطفاء حریق منابع طبیعی موجود بوده و هماهنگی  ها باشهرداری  ها و اداره  کل مدیریت بحران و تشکیل ستاد استانی باعث شده امسال تا پایان تیرماه نسبت به سنوات گذشته کاهش چشمگیری داشته است.وی همچنین اضافه کرد: ازلحاظ تجهیزات تمام شهرستان ها به ماشین های کمک دار و ردفایر، آتش  کوب، شن  کش و دیگر تجهیزات مناسب مجهز هستند و هرسال وسائل خریداری شده و دراختیار دهیاران گذاشته می  شود.این مقام مسئول خاطرنشان کرد: جهت امورات حفاظتی، گشت و مراقبت، دیده  بانی و کشف و جرم، ۱۷ سطح جنگلبانی به همراه نیروهای کادر و به منظور حراست ازمنابع طبیعی لحاظ شده است.باباپیری درمورد بخش حفاظت منابع طبیعی و واگذاری آن به بخش خصوصی گفت: دربخش خصوصی ۳۵ نفر برای کل استان ونیروی کادر ۴۰۰ نفر دولتی واستخدامی وتشکیلاتی نیروی انسانی این اداره کل را تشکیل می دهند.به گفته وی کل نیروهای خصوصی دارای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد مرتبط و ۱۰۰ نفر حفاظتی ونیروی  اداری کارشناسی ودیپلم و زیردیپلم داریم.لزوم استفاده ازهلی  کوپتر برای جنگل  ها و مناطق کوهستانیمدیرکل منابع طبیعی صعب  العبور بودن منطق جنگلی و توپوگرافی خاص منطقه، عدم وجود جاده دسترسی به مناطق بکرجنگلی رامشکل اساسی آتش  سوزی  ها عنوان کرد وگفت: باید ازهلی    کوپتر و انتقال سریع، ازطریق هلی  بورد صورت گیرد.وی درمورد آتش  سوزی  های مکرر کردستان گفت: این مشکل کشوری بوده وخاص منطقه کردستان نیست، مشکل ما نیرو نیست وبرای آتش سوزی باید به موقع به محل رسید زیرا اگر دسترسی سریع باشد، نیرو و تجهیزات کامل است.باباپیری با اشاره به اینکه امسال ۱۲ اکیپ میان راهی احداث شده، تصریح کرد: روستاهای نزدیک شهر زیرحوزه استحفاظی راه و شهرسازی بوده و آبیدر هم دراختیار شهرداری قرار دارد.وی با اعلام اینکه ۷ مورد پرونده آتش  سوزی به مراجع قضایی به استناد ماده ۴۷ ارجاع داده شده، گفت: این پرونده  ها درحال پیگیری است.این مقام مسئول بدترین آتش سوزی درکردستان رامنطقه دره  وران ذکر کرد و گفت: چون این مناطق آلوده به مین است، مهار وخاموش کردن آتش کاری بسیار مشکل، طاقت  فرسا و تقریباً غیرممکن بود.وی در ادامه گفت: مردم صاحب این آب و خاک بوده و نباید نظاره  گر و منتقد باشند زیرا منابع طبیعی بدون مشارکت مردم موفق نخواهدبود.بی  احتیاطی مردم دلیل آتش  سوزی  هامدیرکل سابق محیط زیست کردستان در مورد آتش سوزی های سالجاری استان گفت: بیشترین علت آتش  سوزی ها بی  احتیاطی خود مردم است.ناصح قادری آمار آتش سوزی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست را هشت مورد ذکر کرد و گفت: آمار آتش سوزی درمناطق آزاد بسیار بیشتر از آن است.وی درمورد اقدامات این سازمان برای آتش  سوزی  ها گفت: نصب بنر، اعلام اطلاعیه وپیام در روزنامه  ها بوده که از مردم می  خواهیم رعایت وضعیت جنگل  ها را کرده واز روشن کردن آتش درجنگل  ها خودداری کنند.دستگاه  های دولتی آخرین حاضران در صحنهیکی ازشاهدین عینی آتش  سوزی ها درگفتگو باخبرنگار کردپرس گفت: مردم بسیاری ازآتش سوزی  ها بوسیله تلفن واطلاع دادن به همدیگر باخبر می  شوند اما همیشه منابع طبیعی وسایر دستگاه ها آخرین کسانی هستند که به محل حادثه می  رسند.وی با ابراز ناراحتی از نادیده گرفتن نقش مردم و تشکل  ها درمهار آتش  ها گفت: مردم دسته دسته ازبزرگ وکوچک برای خاموش کردن آتش درآبیدر و جنگل  های مریوان می  روند و جان خود را درمعرض آتش قرار می  دهند اما فرماندار سنندج خاموش کردن آتش رابه ادارات ونیروهای انتظامی و غیره نسبت می دهد.به گفته این شاهد عینی نیروهایی که دستگاه  های اجرایی برای خاموش کردن آتش سوزی فرستاده می  شوند متشکل ازسربازان امریه و نیروهای غیرمتخصص بوده و مدیران صرفاً نظاره گر هستند.یکی دیگر ازافرادی که خود شخصاً درخاموش کردن چندین آتش‌سوزی بوده حاضر بوده، گفت: یک دسته شاخه برگ کنده شده ازدرختان و یا یک بیل امکانات خوبی برای مهار آتش نیست و نمی تواند مهارکننده آتش باشد.وی با اشاره به اینکه امکانات برای خاموش  کردن آتش‌ها در عصر تکنولوژی بسیار ابتدایی است، افزود: برای مهارکردن یک آتش گسترده وجلوگیری ازگسترش آن به مناطق دیگر چگونه می‌توان از بیل و پتو استفاده کرد.به گفته این عضو نهادهای مردمی چگونه است که هرروز آمار این آتش‌سوزی‌ها بالا می ‌رود، اما هنوز مسئولان نه از برخورد با متخلفان حرفی می ‌زنند و نه از تجهیز امکانات.وی خاطرنشان کرد: اگر فردی برای بریدن تنها چند شاخه درخت به کوه رود مطابق قانون بااو برخورد می‌شود و اما نمی‌خواهند با افراد متخلف آتش سوزیها برخوردی قانونی داشته باشند.یکی از کوهنوردان با اشاره به اینکه وفور افراد معتاد در آبیدر یکی ازعوامل گسترش آتش سوزی هاست، گفت: مسئولین باید معتادین موجود درآبیدر را به کمپ   های اعتیاد منتقل کنند.آتش سوزی های مکرر مریوان یک فاجعه زیست محیطینماینده مردم مریوان و سروآباد درمجلس شورای اسلامی آتش‌سوزی‌های مکرر جنگل‌های مریوان و سروآباد را یک تهدید جدی برشمرد وافزود: تبعات آن تا سال‌های سال قابل جبران نیست.وی بازهم برضرورت تشکیل کمیته بحران برای بررسی آتش‌سوزی‌ها وتخریب جنگل‌های مریوان وسروآباد تاکید کرد و گفت: تابه حال مسئولان چندبار دررسانه‌ها برای پاسخگویی حاضر شدند وچه عملکردی داشته اند؟وی به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد وتشکل های مردمی درخاموش کردن آتش ها به صورت علمی وعملی اشاره کرد و گفت: اگر دلسوزی وحس مسئولیت پذیری این نهادها نبود آتش‌سوزی‌ها بازهم درمریوان نسبت به سنوات گذشته به مراتب بیشتر بود.کریمیان تصریح کرد: ضعف مالی وکمبود اعتبار درحفاظت ونگهداری و اطفای حریق به عنوان عامل اصلی وکمبود نیروی انسانی دستگاه های مسئول درمورد آتش‌سوزی‌ها پذیرفته نیست وباید درقبال آن به مردم پاسخگو باشند.به گفته کریمیان، زنده سوختن جانداران و ازبین رفتن آن همه مواهب خدادادی درآتش دل هرانسانی رابه درد می‌آورد وچنین خسارت‌هایی قابل جبران نیست.به گفته وی تخریب یابی توجهی به منابع  ملی وطبیعی ومحیط زیست درشهرستان های مریوان وسروآباد راشاهد هستیم که برخلاف تمام اصول علمی حقوقی، قانونی و علمی داخلی وبین  المللی است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: درحالی که اصل۵۰ قانون اساسی به صراحت آمده درجمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید درآن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود.کریمیان تصریح کرد: براساس این قانون ضعف دستگاههای مسئول درانتقال این مواهب خدادادی وزیست محیطی به نسل  های قبل مشهود بوده و باید به افکارعمومی و قانون پاسخگو باشند.تداوم آتش سوزی  ها تعمدی استنماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره درمجلس شورای اسلامی درمورد آتش سوزی های آبیدر گفت: جنگل و دشت ودمن برای کردستانی ها یک نماد بوده، بخصوص کوه آبیدر که درفرهنگ مردم، نقشی اساسی دارد.سیداحسن علوی گفت: هرکس که وارد سنندج می  شود برای تفرج وگردش به آبیدر رفته و ازطبیعت آنجا استفاده می  کند و این امر موجب رونق گردشگری منطقه است.وی با تصریح براینکه آتش سوزی  های اخیرآبیدر بی  توجهی مدیران است، افزود: تداوم آتش سوزی  ها تعمدی صورت می  گیرد.علوی خاطرنشان کرد: مسئولین مربوطه دراین مورد کوتاهی و بی  توجهی کرده  اند وباید خود مردم ازآبیدر حراست کنند.این نماینده یادآور شد: مجلس آبیدر یک نماد فرهنگی و دلخوشی مردم بوده و اگرمحیط زیست و آبیدر ازبین برود دیگر نمادی برای شهر باقی نمی  ماند.وی باتاکید براینکه استانداری وسایر دستگاه  ها باید اکیپی درخود پارک آبیدر مستقرکنند، اضافه کرد: این اکیپ باید باوقوع هرنوع حادثه  ای، آتش رادر نطفه خاموش کنند.علوی درادامه گفت: لازم می  دانم صمیمانه ازکوهنوردان وتشکل  های مردمی و خودمردم که باوجود بی  توجهی مسئولین به حفظ وحراست آبیدر مشغول هستند تشکرکنم.وی همچنین اظهارکرد: اتفاقات این چنینی درخدمت مردم نیست و مسئولین تصمیم  گیر استان باید تجهیزات و تمهیدات لازم را درمواقع بحران درنظر بگیرند.هرچند حفظ وحمایت، احیاء، توسعه وبهره‌برداری اصولی ازجنگل‌ها، مراتع، اراضی جنگلی، بیشه‌های طبیعی، اراضی مستحدثه ساحلی، حفاظت‌ وحمایت ازآب وخاک کشور ازطریق مدیریت علمی برحوزه‌های آبخیز ورعایت اصول توسعه پایدار دردست منابع طبیعی است اما نباید ازوظائف سازمان  های دیگری همچون محیط  زیست، شهرداری ها، شوراهای شهرها، راه وشهرسازی وبخصوص مدیریت بحران غافل شد.مدیریت بحران استان کردستان که فقط نامی ازآن جلوه می کند بدون هیچ گونه حضوری دررسانه  ها ومیان مردم به حیات خود ادامه می  دهد.تعدد مدیریتی و قرارگرفتن مدیران دستگاه  های اداری وانتظامی وشهری در چارچوب بخشنامه  ها وعدم تعامل واقعی وموردنیاز برای مهار بحران  ها و بخصوص آتش  سوزی ها فاجعه  های این چنینی را رقم  زده و مهار و کنترل آن را ناممکن می  کند.کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان و جمعیت اندک، آینده و نسل بعد درنظر گرفته نشده و کل توان مستقیماً صرف بهره  برداری و استفاده بی  امان ازآنچه که طبیعت برای بشر فراهم نموده شده و این ضعف هربار تکرار می  شود وتحت چنین شرایطی میزان خسارت به  طور طبیعی بسیار بالا رفته وتوجهی به استفاده اقتصادی  تر ازجنگل نمی  شود.این آتش‌سوزی‌ها درحالی رخ می‌دهد که تمامی دستگاه‌های شهرستان ها از نبود نیرو و تجهیزات برای مهار وخاموش کردن آن بی‌بهره‌اند و دراین میان مسئولان نیز نسبت به مجهزکردن آنها به  ‌منظور حفاظت ازاراضی جنگلی ویا استفاده ازامکانات موجود رغبتی نشان نمی ‌دهد وحتی درپاره‌ای ازمواقع انجمن‌های مردمی ازعدم تعامل دستگاه ها رنج می  برند.

شناسه خبر : 18261

این خبر رو هم ببینید

توصیه ایران به حیدر علی‌اف چه بود؟

کمال خرازی گفت: از ابتدا توصیه ما به حیدر علی‌اف این بود که با همکاری‌های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 5 =